lasted posts

Popular

การมอบแหวนขณะรุกุอฺของอมีรุลมุอฺมีนีนกับความมีสมาธิ

 

 

imam_ali__as__zakat_by_alamdardesign-d7nj9yq

 

คำตอบ ในหนังสือ ศอฮิฮ มุสลิม หมวด มะนากิบคุลาฟาอ์ ไม่ได้กล่าวถึง เรื่องดังกล่าวไว้ ทว่า หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึง เรื่องการ รุกุอ์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการลงมาของ โองการอัลกุรอ่าน อายะที่ 55 ซูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮ์ เกี่ยวกับ อมีรุลมุอฺมีนีน(อ) ใน หมวด ศอลาต หรือ หมวด การนมาซ และการงานดังกล่าวไม่ได้ขัดแย้งใดๆ กับการนมาซอย่างผู้มีความกูชูอ์ ตะวัฎฎุอ์ หรือ ฮูซูรุลกอลบ์ (การนมาซโดยทั้งหัวใจ จดจ่ออยู่กับ อัลลอฮ ) เพราะการงานดังกล่าว จัดอยู่ในการงานประเภท “อิบาดัต ในอิบาดัต” เช่นเดียวกับ ตัวอย่างเหตุการ อูฐสองตัว ที่ถูกนำพามาเพื่อให้ท่านศาสดา (ศ) ซึ่งท่าน(ศ) ได้ตั้งกฎว่า จะมอบอูฐหนึ่งตัวให้กับ ผู้ใดก็ตามที่สามารถนมาซ ด้วยการอย่างหัวใจที่จดจ่อ ซึ่งไม่มีใครสามารถทำได้ในเวลานั้น เว้นแต่อิมามอาลี(อ) ซึ่งท่านได้คิดว่า อูฐตัวใดอ้วนถ้วนมากกว่า ท่านจะมอบอูฐตัวนั้นในหนทางของอัลลอฮ เพราะความคิดนี้คือ อิบาดัตดังนั้น มันจึงไม่ใช่สิ่งที่ขัดกับการนมาซแต่อย่างใด

 

อ้างอิงเนื้อหาจาก ดัรมะฮซัร อัลลามะฏอบาฏอบาอีย์ หน้า 108