lasted posts

Popular

00

ชีอะฮ์ ได้ปกป้องศักดิ์ศรีของภรรยานบีทุกคน ว่า  พวกนางไม่เคยทำซีนา

 

หนังสือ อัต-ติบยาน ฟี ตัฟซิริลกุรอ่าน ของเชค อัตตูซีย์  เล่ม  10 หน้า 52

 

เชค อัต-ตูซีย์ (นักปราชญ์ชีอะฮ์) มรณะ ฮ.ศ.  460  กล่าวว่า

وَقَوْلُهُ  ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ )

[66.10] อัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาถึงภริยาของนูห์ และภริยาของลู้ฏ นางทั้งสองอยู่ภายใต้การปกครองของบ่าวที่ดีทั้งสองในหมู่ปวงบ่าวของเรา

قاَلَ ابنُ عَباَّس: كاَنَت اِمْرَأَةُ نُوْحٍ وَامْرَأَةُ لُوْط مُناَفِقَتَيْنِ (فَخاَنَتاَهُماَ)

ท่านอิบนิอับบาส กล่าวว่า  ปรากฏว่า ภรรยาของนบีนู๊ห์กับภรรยาของนบีลู๊ฎ นางทั้งสองเป็น มุนาฟิก (แล้วนางทั้งสองได้ทรยศต่อเขาทั้งสอง)

قال ابنُ عباس: كاَنَتْ اِمْرَأةُ نُوْحٍ كاَفِرَة، تَقُوْلُ لَلناَّسِ اَنَّهُ مَجْنُوْن،

ท่านอิบนิอับบาส กล่าวว่า  ภรรยาของนบีนู๊ห์ เป็นกาเฟ็ร นางจะบอกกับผู้คนว่า เขา(นู๊ห์)เป็นคนวิกลจริต

وَكاَنَتْ اِمْرَأَةُ لُوْط تُدِلُّ عَلَى أَضْياَفِهِ ، فَكاَنَ ذَلِكَ خِياَنَتُهُماَ لَهُماَ،

และภรรยาของนบีลู๊ฎ จะคอยส่งสัญญาณว่า เขา(ลู๊ฎ)มีแขกมาเยี่ยม  ดังนั้นสิ่งนั้นคือ การทรยศของนางทั้งสองต่อเขาทั้งสอง

وَماَ زَنَتْ اِمْرَأَةُ نَبِيٍّ قَطُّ

และไม่เคยมี ภรรยาของศาสดาคนใด ทำซีนา เลยสักคน