lasted posts

Popular

2461824624313340591821118576172171253199217

พวกวาฮาบีเชื่ออย่างผิดๆว่าอัลเลาะฮ์ทรงมีลักษณะตามตำราของพวกเขาดังนี้

1.   ทรงมีหูมีตา
2.   
ทรงเป็นชายหนุ่มยืนอยู่บนพื้นสีเขียว
3.   
ทรงสวมรองเท้าทองคำ
4.   
มีลูกตาสองข้าง  แต่ดัจญาลตาเข
5.   
ทรงมีมือมีเท้ามีอวัยวะร่างกาย
6.   
ทรงมีเอว
7.   
ทรงเดินบางครั้งทรงวิ่ง
8.   
มนุษย์สามารถมองอัลลอฮ์ด้วยตาเปล่าในโลกดุนยาได้
9.   
ทรงสวมเสื้อคลุม  ใส่โต้ฟ  ทรงขี่อูฐ
10.   
ทรงเป็นชายหนุ่มผมหยักศก
11.   
ทรงมีโกรธเหมือนมนุษย์ทรงหัวเราะในดุนยาและอาคิเราะฮ์
12.   
ทรงปรากฏให้ปวงบ่าวเห็นในสภาพหัวเราะ
13.   
คำพูดของพระองค์เหมือนฟ้าร้องการหัวเราะของพระองค์เหมือนฟ้าแลบ
14.   
ทรงนั่งอยู่บนอารัชจนอารัชร้องเพราะความหนักของพระองค์
15.   
ทรงมีน้ำหนักมากกว่าเหล็ก
16.   
ทุกวันดวงอาทิตย์จะเข้าไปอยู่ใต้อารัช
17.   
ผู้แบกอารัชของพพระองค์คือสรรพสัตว์
18.   
ญันนะฮ์คือที่พำนักของอัลลอฮ์และอารัชของพระองค์ก็อยู่ในนั้น
19.   
ทรงเปิดหน้าแข้ง
20.   
ทรงนั่งบนสะพานและวางเท้าทับเท้าอีกข้างหนึ่ง
21.   
ทรงวางฝ่าเท้าไปบนปากขุมนรก
22.   
ทรงเสด็จลงมายังโลกทุกคืน
23.   
ทรงลงมายังโลกในคืนที่สิบห้าชะอ์บานและวันอะเราะฟะฮ์

คำถามสำหรับวาฮาบี

1.อะไรทำให้คุณยอมรับเรื่องไร้สาระเหล่านี้และอะไรทำให้คุณต้องใส่ร้ายอัลลอฮ์(..)ว่ามีลักษณะเช่นนี้
2.
ขณะที่คุณกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงลงมายังโลกแล้วพระองค์จะทรงขึ้นไปอีกใช่ไหม
3.
ตามตำราคุณกล่าวว่าพระเจ้าจะทรงลงมายังโลกทุกคืนเป็นประจำมิทราบว่าพระองค์ทรงลงมาในเวลาไหนหรือ
4.
มิทราบว่า  ความเชื่อที่คุณมีต่ออัลลอฮ์เช่นนี้มันคือความเชื่อเดียวกันกับพวกยิวหรือปล่าว