lasted posts

Popular

มุฟตีซาอุฯ

อับดุลอะซีซ อัรร็อยส์ มุฟตีชื่อดังของกลุ่มสาลาฟีย์และคนสำคัญของขบวนการญามีย์ในซาอุดิอาระเบีย ได้ออกมากล่าวเตือนเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์และประท้วงต่อต้านเหล่าผู้ปกครองในประเทศนี้

 

อัลกุดส์ อัลอารอบี  รายงานว่า อับดุลอะซีซ อัรร็อยส์  ได้กล่าวบรรยายในมัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองมะดีนะฮ์ ว่า “หากผู้ปกครองได้กระทำผิดประเวณี(ทำซินาอย่างเปิดเผย) ต่อสาธารณชนและดื่มสิ่งของมึนเมาออกอากาศผ่านช่องทีวีอย่างเปิดเผย ถือว่า ไม่อนุญาตให้ทำการประท้วงและวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาได้”

 

เขายังได้ชี้อีกว่า ถ้าหากผู้ใดต้องการให้คำแนะนำและตักเตือนผู้ปกครองระบอบอิสลาม ไม่อนุญาตให้กล่าวถึงชื่อของเขา และเขากล่าวอีกว่า   ถ้าหากผู้ปกครองทำการผิดประเวณีเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงในผ่านช่องทีวี ถือว่า ไม่อนุญาตให้กระทำการใด ๆ กับเขา และไม่อนุญาตให้นำชื่อของเขาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ

 

อย่างไรก็ตาม ขบวนการญามีย์ เป็นหนึ่งในขบวนการของกล่มสลาฟีย์ ในซาอุดิอาระเบีย ที่มีความเป็นปฏิปักษ์กับบรรดาผู้ที่เป็นปรปักษ์ต่อรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย