lasted posts

Popular

03_is

กลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย หรือกลุ่มไอเอส เปิดเผยสาเหตุ ว่าเพราะเหตุใด ถึงเกลียดชังชาวตะวันตก

 

กลุ่มไอเอส เปิดเผยบทความในนิตยสาร ดาบิค สื่อประจำกลุ่มที่ใช้เผยแพร่ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ว่าเพราะเหตุใด จึงเกลียดชังประเทศในแถบตะวันตก หลังจากเกิดเหตุความรุนแรงในหลายประเทศแถบตะวันตกทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายเหตุการณ์ กลุ่มไอเอสได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

 

 

 

1.กลุ่มไอเอสกล่าวหาว่าชาวตะวันตกเป็นพวกนอกรีต ที่ปฏิเสธศรัทธา

 

2.เนื่องจากประเทศในแถบตะวันตกเป็นเสรีนิยม ซึ่งสามารถปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อห้ามตามความเชื่อของกลุ่มไอเอส

 

3.เพราะชาวตะวันตกบางส่วนเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง

 

4.การก่ออาชญากรรมกับศาสนาอิสลามและสงคราม

 

5.การก่ออาชญากรรมกับชาวมุสลิม ด้วยการใช้การโจมตีทางอากาศ รวมถึงการช่วงชิงดินแดนของชาวมุสลิม

 

6.ประเทศในแถบตะวันตกบุกรุกดินแดนของชาวมุสลิม