lasted posts

Popular

@@@@@@@@@

อิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีย์ ตายฮ.ศ. 852 กล่าวไว้ในหนังสือ

“ฮัดยุส ซารีย์ มุก็อดดิมะฮ์ ฟัตฮุลบารีย์ เล่ม 2 หน้า 1238 “

พวกคุณจงมาดูสิว่า เขาได้ให้นิยามคำว่า “ตะชัยยุ๊อ์ อัลฆอลีย์” และ “อัลรอฟิเฎาะฮ์” ไว้อย่างไร

(เขาเขียนว่า) อัต – ตะชัยยุอ์(การเป็นชีอะฮ์) หมายถึง << การมีความรักต่อท่านอาลี และยกย่องอาลีเหนือกว่าบรรดาซอฮาบะฮ์ >>

และชีอะฮ์ใดยกย่องอาลีเหนือกว่า ท่านอบีบักรและอุมัร เขาคือ คน”ฆูล๊าต”ในความเป็นชีอะฮ์ของเขา และเรียกเขา(ชีอะฮ์คนนั้น)ว่า ” รอฟิฎี “

เรามาดูว่า แนวทางพวกอุมัยยะฮ์ได้ให้นิยามชีอะฮ์ไว้อย่างไร

การให้ความรักต่ออาลี คือสิ่งที่น่ายกย่องหรือน่าตำหนิ ?

ในหัวข้อย่อยว่าด้วยเรื่อง การแยกแยะสาเหตุการตำหนิในบรรดาบุคคลที่ถูกกล่าวถึง และสาเหตุของการตะชัยยุอ์(การรักอาลี) คือพวกเขาจึงต้องถูกตำหนิติเตียน และการตะชัยยุอ์ คือ มะฮับบะตุ อะลียิน(การให้ความรักต่ออาลี)

อย่างกับว่า พวกเขาไม่เคยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)กล่าวว่า

(( ผู้ใดรักเจ้า(อาลี) เท่ากับเขารักฉัน และผู้ใดชิงชังเจ้า เท่ากับเขาชิงชังฉัน ))

และการตะชัยยุอ์ คือ มะฮับบะตุ อะลียิน(การให้ความรักต่ออาลี) หลังจากนั้นอะไร 
อัต-ตะชัยยุอ์(การเป็นชีอะฮ์) หมายถึง การมีความรักต่อท่านอาลี และยกย่องอาลีเหนือกว่าบรรดาซอฮาบะฮ์

และชีอะฮ์ใดยกย่องอาลีเหนือ กว่า ท่านอบูบักรและท่านอุมัร เขาคือ คน”ฆูล๊าต”ในความเป็นชีอะฮ์ของเขา และเรียกเขาว่า “รอฟิฎี”

ฉะนั้นคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่า เขาให้นิยามคำ ชีอะฮ์ คำฆูล๊าต และคำ รอฟิเฎาะฮ์ ไว้อย่างไร

ซึ่งคำจำกัดความทั้งหมดมีที่มาจาก การให้ความรักต่อท่านอาลี

ด้วยเหตุนี้คุณจะพบว่า เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ได้ย้ำถึงความจริงในเรื่องนี้ว่า 
<< จะไม่ใครรักอาลี นอกจาก “มุอ์มิน” และจะไม่ใครชิงชังอาลี นอกจาก “มุนาฟิก” >>

ผมคาดว่า บรรทัดฐานนี้ไม่ใช่ในอดีตเท่านั้น มันยังเป็นบรรทัดฐานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย ซึ่งเราสามารถทำความเข้าใจเรื่องนี้ ได้จากนิยามที่พวกเขาได้ให้ไว้นั่นเอง.