lasted posts

Popular

hamka170

 

 

 

เปิดสมองวะฮาบี ตอนความลืมเลือนอุซูลฟิกฮฺคือสาเหตุสำคัญทำให้เชคไม่เข้าใจเตาฮีด(๑)

ตอนที่๑

 

 

 

ไม่ว่าใครก็ตามถ้าได้ศึกษาหนังสือวะฮาบียฺบางท่านและใคร่ครวญให้ดี จะพบว่าหนังสือเหล่านั้นคือแรงปฏิวัติอันเป็นอันตรายยิ่งเตาฮีดของเชคอับดุลวะฮาบที่ได้แต่งขึ้น ข้าพเจ้ายังจำได้ไม่ลืมสมัยที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย อัลอิมามมุฮัมมัด บิน ซะอูด ในกรุงริยาด ข้าพเจ้าพยามค้นหาว่าบรรดาอุละมาอฺและเชคที่ยิ่งใหญ่ของวะฮาบียฺ เขาได้พบจุดอ่อนของ เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ในการอธิบายหลักเตาฮีดได้อย่างไร พวกเขาเชื่อว่าการที่เชคอับดุลวะฮาบไม่ประสบความสำเร็จในการอธิบายหลักเตาฮีดนั้น  เกิดมาจากสาเหตุที่ว่าเชคไม่ได้ใช้วิธีหรือแบบอย่างของวิชา อุซูลฟิกฮฺ ในการอธิบายเตาฮีดบนพื้นฐานที่อัลกุรอานและเราะซูลต้องการ ฉะนั้น เชคอับดุลวะฮาบจึงไร้ความสามารถและไม่เข้าใจความหมายของ อาม (ทั่วไป) คอซ (เฉพาะ) มุฎลัก (สมบูรณ์แบบ) มุก็อยยัด (มีเงื่อนไข) มุจญฺมัล (ไม่ชัดเจน) ซอเฮร (ชัดเจน) มะอูน (เปลี่ยนด้วยการตีความ) มุกัม (ชัดเจน) มุตะชาบิฮาต (คลุมเครือ) ในอัลกุรอานและซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) พวกเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากไม่ได้ศึกษา เชคอับดุลวะฮาบ จึงไม่เข้าใจวิชาอุซูลฟิกฮฺ ถ้าหากเชคอับดุลวะฮาบค้นคว้าและศึกษาวิชาอุซูลฟิกฮฺสมบูรณ์ เชคจะไม่ผิดพลาดในการตีความเรื่องเตาฮีดอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเด็ดขาด

 

เรื่องนี้อุละมาอฺสะละฟียฺ อิมามเชค สะอีด เฮาวียฺ กล่าวไว้ในหนังสืออันมีค่ายิ่งของท่านนามว่า ญูลาต ฟิลฟิกฮัยนิ อัลกะบีร วัลอักบัร ว่า..

 

ถ้าเชคอับดุลวะฮาบ ศึกษาวิชาอุซูลฟิกฮฺอย่างท่องแท้ ท่านจะไม่ผิดพลาดง่ายๆ และจะออกห่างจากจินตนาการของตัวเองอย่างแน่นอน  ท่านจะรู้ว่าและสามารถสอดใส่หลักฐานของชัรอียฺในที่ของมันได้อย่างลงตัว เนื่องจากถ้าปราศจากวิชาอุซูล เราก็ไม่อาจหลีกหนีความผิดพลาดไปได้ แม้แต่นักรายงายฮะดีซการศึกษาค้นคว้าของพวกเขา ถ้าไปถึงยังสิ่งที่นักอุซูลได้ไปถึงแล้ว พวกเขาก็เชื่อมั่นในสิ่งนั้น เนื่องจากวิชาการอิสลามในแต่ละสาขาต่างช่วยเหลือและค้ำจุนกันและกัน”[1]

ตรงนี้จำเป็นต้องย้อนกลับไปศึกษาหนังสือของซัยยิดกุฎบ์ และสะอีด เฮาวียฺ ใหม่อีกครั้งที่กล่าวเกี่ยวกับเตาฮีดของเชคอับดุลวะฮาบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและนำหนังสือต่างๆ ของนักเขียนคนอื่นที่นอกเหนือไปจากเชคอับดุลวะฮาบ ซึ่งได้เขียนเกี่ยวกับหลักเตาฮีดเช่นเดียวกัน กลับคืนสู่สังคมอีกครั้ง ซึ่งไม่ใช่สิ่งหน้าประหลาดใจแต่อย่างใดการที่บรรดาอุละมาอฺวะฮาบียฺซุนนียฺ (นอกเหนือจากกลุ่มฏอลิบาน) ได้ประกาศว่าซัยยิดกุฎบ์และสะอีดเฮาวียฺ หลุดขั้วไปจากเตาฮีดแล้ว เนื่องจากเราต้องเรียนรู้จักเตาฮีดตามที่อัลกุรอานได้สอนไว้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้แล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทำไมอุละมาอฺวะฮาบียฺซุนนียฺจึงได้โจมตีซัยยิดกุฎบ์และสะอีดเฮาวียฺ อย่างรุนแรง

 

บุคคลใดก็ตามที่ได้ศึกษาหนังสือเตาฮีดของเชคอับดุลวะฮาบ เขาจะพบว่าจิตใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความอคติ และความเกลียดชังที่มีต่อซัยยิดกุฎบ์ และสะอีดเฮาวียฺ

 

สมัยที่ข้าพเจ้าเป็นวะฮาบียฺอยู่นั้น ข้าพเจ้าเคยอ่านหนังสือของวะฮาบียฺซุนนียฺเล่มหนึ่งนามว่า ฟะฏอยิฮฺ วะ นะซอยิฮฺ ของเชควะฮาบียฺท่านหนึ่งชื่อว่า มุกบิล บิน ฮาดียฺ อัลวาดิอียฺ ข้าพเจ้าได้อ่านคำๆ หนึ่งในหนังสือดังกล่าว ทำให้ข้าพเจ้าสูญเสียความรู้สึกอย่างยิ่งเนื่องจากเขาได้เขียนว่า ซัยยิดกุฎบ์ ตายจากโลกไปในสภาพของกาฟิร (ผู้ปฏิเสธ) อัลวะดาอียฺได้กล่าวถึงซัยยิดกุฎบ์ว่า “เขาคือหัวหน้าสร้างความอุปโลกน์บนโลกนี้”[2] และเขาได้กล่าวอีกว่า “อิมามจากบรรดาอิมามที่อุปโลกน์ (บิดอะฮฺ) และหลงทาง[3]

 

เชควะฮาบียฺซุนนียฺนามว่า เราะบี อัลมัดคัล ได้กล่าวถึงซัยยิดกุฎบ์ว่า ..”เขาคือผู้หลงทางที่ยิ่งใหญ่”[4] เชควะฮาบียฺอีกท่านหนึ่งนามว่า เชคอับดุลลอฮฺ ญาอิรียฺ เชื่อว่า เตาฮีดของซัยยิดกุฎบ์ คือสาเหตุที่ทำให้วะฮาบียฺ ในยุคสมัยของเราถอดถอนความเชื่อของตน ออกจากเตาฮีดของเชคอับดุลวะฮาบ เขาได้กล่าวถึงหนังสือตัฟซีรของซัยยิดกุฎบ์ว่า

 

หนังสือชุดนี้ (ฟีฎิลาลิลกุรอาน) ตามความจริงแล้ว ไม่เคยอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลกุรอานเลย ทว่าอยู่ภายใต้ร่มเงาของชัยฎอนมากกว่า”

 

 


 

 

[1] ญูลาต ฟิลฟิกฮัยนิ อัลกะบีร วัลอักบัร หน้า 34

[2] ฟะฏอยิฮฺ วะ นะซอยิฮฺ ,มุกบิล บิน ฮาดียฺ อัลวาดิอียฺ หน้า 151

[3] อ้างแล้วเล่มเดิม

 

 

 

anti-salafi.com