lasted posts

Popular

hamka145

 

 

 

เปิดสมองวะฮาบี ตอนความสุดโต่งในตัวเชคมุฮัมมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ตอนที่๑

 

 

 

ประเด็นดังกล่าวสำหรับการรู้จักพี่น้องวะฮาบีแล้วถือว่าเป็นประเด็นทีมีความสำคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากสิ่งนี้จะกลายเป็นสาเหตุสำคัญให้รำลึกถึงความสมานฉันท์ระหว่างพี่น้องชีอะฮฺ 12 อิมามและพี่น้องวะฮาบี และความยิ่งใหญ่ของสำนักคิดชีอะฮฺนับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา

 

วะฮาบีได้เขียนหนังสือหักล้างแนวความคิดและความเชื่อทั้งฝ่ายซุนนียฺ และชีอะฮฺอิมามียะฮฺ (ชีอะฮฺ 12 อิมาม) จำนวนหลายร้อยเล่มด้วยกัน เนื่องจากในทัศนะของวะฮาบียฺแล้ว  ถือว่าทั้งซุนนียฺและชีอะฮฺอิมามียะฮฺเป็น 2 สำนักคิดที่สุดโต่งและหลงทาง  เนื่องจากทั้ง 2 แนวทางมีความสุดโต่งในเรื่องราวเกี่ยวกับเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ (ขออัลลอฮฺทรงเมตตาท่าน) และสิ่งนี้ได้กลายเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การทะเลาะวิวาทขั้นรุนแรงระหว่างผู้ปฏิบัติตามแนวความคิดของเชคอับดุลวะฮาบ และประชาชาติอิสลามส่วนใหญ่ และนานวันเข้าประเด็นนี้ก็กลายเป็นประเด็นทะเลาะวิวาทขั้นรุนแรงระหว่างสองแนวทาง (วะฮาบีกับชีอะฮฺสิบสองอิมามและซุนนียฺ)

 

กลุ่มที่หนึ่ง หมายถึงมุสลิมวะฮาบีโดยทั่วไปที่ยึดถือภายนอกอัลกุรอาน โองการเกี่ยวข้องกับเตาฮีด (ความเป็นเอกภาพของพระเจ้า) และอรรถาธิบายโองการเหล่านั้นไปตามแนวความคิดของเชคอับดุลวะฮาบ

 

กลุ่มที่สอง หมายถึงกลุ่มที่มีความสุดโต่ง กลุ่มหลงทาง กลุ่มหลงผิดทั้งซุนนียฺ และชีอะฮฺสิบสองอิมาม ซึ่งทั้งสองสำนักคิดนี้มีความขัดแย้งกับวะฮาบีในเรื่องริวายะฮ (รายงาน) และโองการที่เกี่ยวข้องกับหลักเตาฮีด (ความเป็นเอกภาพของพระเจ้า)

 

ขณะที่ข้าพเจ้าเขียนหนังสือชือ อัซซิลละฮฺ บัยนะอิซนาอะชะรียะฮฺ วะ ฟิรกุลฆุลาต ข้าพเจ้าเป็นกลุ่มแรก ที่กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของเชคอับดุลวะฮาบไว้มากมาย จนทำให้ไปพบกับจุดหนึ่งที่ว่าสติปัญญาของวะฮาบีได้กลายเป็นความสุดโต่งโดยไม่รู้ตัว ซึ่งข้าพเจ้าจะขอหยิบยกคำพูดบางตอนเหล่านั้นแก่ท่านผู้อ่านที่เคารพ เช่น

เชคอิบนุอุบัยด์ กล่าวว่า เชคมุฮัมมัดอับดุลวะฮาบ คือ บุคคลที่ประชาชาติมุฮัมมัดกล่าวแก่เขาว่า พวกเราเป็นประชาชาติที่มีเกียรติกว่าประชาชาติอื่นใดทั้งหมด 

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้เชคผู้ทรงคุณวุฒิและทรงเกียรติของวะฮาบีอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า  เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบเป็นปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ทรงสัจจะที่สองที่เรียกร้องเชิญชวนอิสลามใหม่ ท่านคือหนึ่งเดียวในหมู่นักวิชาการทั้งหลาย

หนึ่งในเชคผู้ทรงคุณวุฒิของวะฮาบีกล่าวยกย่องและให้สมญานามแก่เชคอับดุลวะฮาบว่า  ชัยคุลวุญูด (ผู้รู้แห่งยุคสมัย) (กิตาบตัซกิเราะฮฺ เล่ม 1 หน้า 23) ขณะที่ศาสดาได้รับสมญานามว่า ซัยยิดุลวุญูด ผู้แปล

 

ข้าพเจ้าจะไม่ขอกล่าวถึงความสุดโต่งที่เกี่ยวกับเชคอับดุลวะฮาบให้มากไปกว่านี้ แต่ข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึงประสบการณ์ 15 ปี กับเชค สมัยที่ข้าพเจ้าอยู่ร่วมกับกลุ่มชนที่เป็นมิตรสหายของเชคอับดุลวะฮาบ วันหนึ่งพวกเราได้ไปชุมนุมกันที่บ้านหลังหนึ่งในประเทศซาอุดิอาระเบีย ในที่นั้นได้มีการสนทนากันถึงเรื่อง ฮัจญฺตะมัตตุอฺ ว่า ฮัจญฺนี้ได้ถูกห้ามไปได้อย่างไร และนั่นเป็นการสั่งห้ามโดยท่านอุมมัร บิน คัฏฏ็อบ (เคาะลิฟะฮฺที่ 2)  หลังจากที่ได้สนทนากันอย่างยาวนาน ข้าพเจ้าได้บทสรุปประการหนึ่งว่า การสั่งห้ามกระทำฮัจญฺตะมัตตุอฺเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของท่านอุมัร บิน คัฏฏ็อบ อย่างแน่นอน หลังจากนั้นข้าพเจ้าตัดสินใจว่าข้าพเจ้าคงจะต้องศึกษา และประเมินฐานะภาพของท่านอุมัรจากอัลกุรอานและฮะดีซแน่นอน แต่คำพูดนี้มิใช่วัตถุประสงค์ของเราที่จะหยิบยกมาประกอบเป็นตัวอย่างเพื่อการอธิบาย เนื่องจากความสัมพันธ์ของพวกเขากับเชคอับดุลวะฮาบนั้น มีมากยิ่งกว่าความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อท่านอุมมัรเสียอีก พวกเราไม่เคยคิดแม้กระทั่งว่าจะนำทัศนะของท่านเชคอับดุลวะฮาบที่เกี่ยวกับหลักเตาฮีด มาขึ้นแท่นตัดสินไปตามอัลกุรอานและฮะดีซ เนื่องจากแนวคิดของเชคอับดุลวะฮาบนั้นมีอิทธิพลต่อพวกเราอย่างยิ่ง ครั้นที่พวกเราได้อ่านประวัติการเกิดสงครามหลายต่อหลายครั้งบนคราบสมุทรอาหรับ อ่านวิถีการต่อสู้ของเชคอับดุลวะฮาบกับบรรดาผู้ตั้งภาคีเทียบเคียงเหล่านั้นแล้ว น้ำตาของพวกเราได้เอ่อนองไหลรินออกจากเบ้าตาทั้งสองข้างโดยไม่รู้ตัว พวกเราได้อ่านการสงครามต่างๆ ในสมัยท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อล ฯ) ที่ท่านได้กระทำกับบรรดาผู้ปฏิเสธเช่นกัน แต่ประหนึ่งว่าสงครามของเชคอับดุลวะฮาบที่ทำกับบรรดาผู้ตั้งภาคีเทียบเคียงพระเจ้าบนคราบสมุทรอาหรับนั้น ยิ่งใหญ่และหนักหน่วงยิ่งกว่าการสงครามของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อล ฯ) บนคราบสมุทรอาหรับในสมัยนั้นเสียอีก เนื่องจากท่านเชคอับดุลวะฮาบได้ทำสงครามกับศัตรูถึง 300 ครั้ง ภายในระยะเวลา 20 ปี แต่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้ทำสงครามกับผู้ตั้งภาคีเพียง 10 ปีเท่านั้น

 

 

 

anti-salafi.com