lasted posts

Popular

hamka171

 

 

 

เปิดสมองวะฮาบี ตอนความลืมเลือนอุซูลฟิกฮฺคือสาเหตุสำคัญทำให้เชคไม่เข้าใจเตาฮีด(๒)

ตอนที่๒

 

 

 

เราจะย้อนกลับสู่ประเด็นเดิมกล่าวคือ การรู้จักวะฮาบียฺบางคนที่ละทิ้งแนวคิดเรื่องเตาฮีดของเชคอับดุลวะฮาบ แน่นอน การหันเหออกจากแนวคิดของเชคอัลดุลวะฮาบ หลังจากที่เข้าใจแล้วว่าเตาฮีดของเชคเป็นเตาฮีดขั้นพื้นฐาน ที่เรียบง่ายธรรมดา

 

หนึ่งในอุละมาอฺเหล่านั้นคือ ท่านสะอีด บิน มุซ็อฟฟัร ท่านเป็นหนึ่งในอุละมาอฺใหญ่ของวะฮาบียฺ และเป็นผู้หนึ่งที่ยึดหลักแนวคิดเรื่องเตาฮีดของเชคอับดุลวะฮาบมาโดยตลอด ท่านกล่าวถึงสาเหตุที่ละทิ้งแนวคิดของเชคอับดุลวะฮาบ ท่านเป็นคนหนึ่งที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับหลักเตาฮีดบนพื้นฐานของอัลกุรอานและซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) เพื่อขจัดปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจของเชคอับดุลวะฮาบ ที่ไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของอัลกุรอาน ให้หมดไป หนังสือดังกล่าวได้หักล้างเหตุผลของบุคคลบางคนที่ผสมผสาน ระหว่างแนวคิดของเชคอัลดุลวะฮาบ กับวิธีการของศาสนาในการอธิบายหลักเตาฮีด เนื่องจากท่านเชื่อว่าแนวทางทั้งสองนั้นไม่มีความสัมพันธ์กันแม้แต่นิดเดียว หรือแม้แต่จะนำมาเทียบให้เข้ากันก็ไม่อาจเป็นไปได้

 

ในหมู่วะฮาบียฺที่เชื่อถือเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ เช่น เชคบิน บาซ และเชคอุซัยมัยน์ ซึ่งทั้งสองได้เขียนหนังสือชื่อว่า เตาฮีดในอิสลาม จุดประสงค์ของหนังสือคือ เตาฮีดในทัศนะของเชคอับดุลวะฮาบ ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ไปโดยปริยาย เนื่องจากผู้เขียนพยายามนำเอาเตาฮีดในอิสลามไปสรุปตามทัศนะที่อธิบายไว้ในหนังสือต่างๆ เช่น หนังสือ อัตเตาฮีด วะ กะชะฟะ อัชชุบะฮาต และหนังสือเล่มอื่นๆ ของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ขณะที่เตาฮีดในอิสลามนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบอธิบายไว้ และพยายามจะบอกว่าสิ่งนั้นคืออิสลาม การรู้จักเตาฮีดในอิสลามต้องรู้จักจากอัลกุรอาน บนพื้นฐานดังกล่าวนั้นเอง สำหรับบุคคลที่เป็นวะฮาบียฺ และได้หันเหออกจากเตาฮีดของเชคอับดุลวะฮาบ พวกเขาจึงทำการปฏิวัติเตาฮีดของเชคอับดุลวะฮาบ โดยการท้วงติงอย่างรุนแรงดังที่ได้เห็นจากหนังสือต่างๆ ของพวกเขา ซึ่งนอกจากนั้นแล้วเรายังได้เห็นข้อท้วงติงที่สลับซับซ้อนในเชิงของการหักล้างหนังสือของเชคอีกต่างหาก

 

 

 

เชคสะอีด บิน มุซ็อฟฟัร อดีตคือวะฮาบียฺคนสำคัญคนหนึ่ง ท่านได้เขียนหนังสือชือ อัดดะฮฺวะฮฺ อิลัลลอฮฺ ตะญาริบ วะซิกริยาต หนังสือดังกล่าวได้เขียนถึงสาเหตุที่ทำให้ท่านหันหลังให้เตาฮีดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ไปยังเตาฮีดในอัลกุรอาน นอกจากนั้นท่านยังวิพากกลุ่มวะฮาบียฺที่ชื่อว่า อัลญะมาอะตุสสะละฟียฺ โดยกล่าวว่า

 

คำท้วงติงต่างๆ ที่สามารถท้วงติงวะฮาบียฺกลุ่มนี้ได้คือ พวกเขาไม่สามารถหาจุดจบในการกล่าวถึงคุณลักษณะ ชิริก คนตาย และหลุมฝังศพได้ ทว่าปัจจุบันนี้ต้องให้ความสำคัญกับชิริกในวิธีดำรงชีพ ซึ่งชิริกเหล่านั้นซ่อนอยู่ในบรรดาฎอฆูตทั้งหลายพวกเขาดื้อดึงและไม่ยอมรับกฎระเบียบของอัลลอฮฺ และพยายามผลักไสในสิ่งนั้นให้ห่างไกลไปจากวิถีชีวิต และสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นปกครอง[5]

 

ความพยายามในการต่อสู้กับความบิดเบือนดั้งเดิม มิได้เกินเลยไปจากขอบเขตของทัศนะส่วนตัวเลยแม้แต่นิดเดียวและมันก็เก่าแก่ไปแล้วด้วย ขณะที่ปัจจุบันนี้การต่อสู้กับความบิดเบือนแห่งยุคสมัย เช่น การโจมตีวัฒนธรรม การนิยมวัฒนธรรมตะวันตกแทนวัฒนธรรมอิสลาม และการแยกศาสนาออกจากการเมือง พวกเขาไม่เคยคิดที่จะกระทำเลยแม้แต่น้อย[6]

 


 

 

 

 

[4]  อัลฮัด อัลฟาซิล บัยนัลฮัก วัลบาฎิล เชคเราะบีอฺ อัลมัดคับ หน้า 5

[5]  อัดดะฮฺวะฮฺ อิลัลลอฮฺ ตะญาริบ วะซิกริยาต นักปราชญ์วะฮาบียฺ สะอีด บิน มุซ็อฟฟัร หน้า 198

[6] อ้างแล้วเล่มเดิม หน้า 199 เป็นต้นไป

 

 

 

anti-salafi.com