lasted posts

Popular

hamka187

 

 

 

เปิดสมองวะฮาบี ตอนความแตกต่างระหว่างเตาฮีดตอนที่๒

ความแตกต่างระหว่างเตาฮีดของมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบกับเตาฮีดของกุรอาน

 

 

 

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าบรรดาพี่น้องวะฮาบีของเรา คงไม่เคยลิ้มรสความหวานชื่น ความยิ่งใหญ่ และความสง่างามของหลักเตาฮีดเป็นแน่แท้ ตราบที่พวกเขายังไม่ละทิ้งหนังสือต่างๆ เหล่านี้ อัตเตาฮี วะ กัชฟุ อัชชุบฮาต และตำราต่างๆ ที่เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบได้เขียนขึ้น ถ้าหากไม่ละทิ้งตำราเหล่านี้ท่านจะไม่มีวันหลีกหนีหลักเตาฮีดที่ประหลาดและหลงทางได้อย่างแน่นอน ที่สำคัญท่านไม่มีวันได้สัมผัสหลักเตาฮีดโดยตรง ตามที่อัลกุรอานสาธยายไว้โดยผ่านหลักเตาฮีดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบอย่างแน่นอน หลังจากที่เราได้พบว่าเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ พยายามที่จะยกระดับแนวคิดและทัศนะอันเฉพาะส่วนตัวของตนในเรื่องเตาฮีด ให้มีความใกล้เคียงกับเตาฮีดของพระเจ้าแล้ว ทำให้พบความไม่ถูกต้องมากมายจากความพยายามที่จะทำให้ใกล้เคียง ความเรียบง่าย และแนวคิดของเชคมุฮัมมัดที่หันเหออกไปจากแก่นแท้ความจริงของหลักเตาฮีด

 

แนวคิดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ เกี่ยวกับเตาฮีดนั้นไม่ได้วางอยู่บนระบบคิดอันเป็นหนึ่งเดียว และไม่ได้วางอยู่บนหลักการและวิธีการที่เป็นหนึ่งเดียว ดังนั้น ความพยายามที่จะยกระดับหรือทำให้เข้ากับระหว่างหลักเตาฮีดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ กับเตาฮีดที่อัลกุรอานกล่าวถึง จึงเป็นเรื่องไร้สาระและไร้ประโยชน์สิ้นดี

 

แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้พี่น้องวะฮาบียฺของเรากำลังหมกมุ่นอยู่กับการอ่านตำราเรื่องเตาฮีด ของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ แน่นอน พวกเขาไม่มีทางหลีกเลี่ยงความเข้าใจไขว่าเขวไปจากความจริง เนื่องจากพวกเขาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางความคิดของบทเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศซาอุดิอาระเบีย พวกเขากล่าวว่า เป็นไปไม่ได้ที่เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ จะมีความคิดห่างไกลไปจากหลักเตาฮีดของอัลลอฮฺ บนพื้นฐานดังกล่าวนี้ พวกเขาจึงได้พยายามยกระดับและทำให้เข้ากันระหว่างคำพูดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบในเรื่องเตาฮีดกับโองการอัลกุรอาน นับว่าเป็นการกระทำที่อันตรายอย่างยิ่งต่อโลกอิสลาม

 

 

 

บทบาทเตาฮีดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบในสำนักพิมพ์ที่ไร้ศาสนา

การกล่าวถึงประเด็นนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากตราบที่ยังยึดมั่นอยู่กับเตาฮีดของเชคมุฮัมมัด บินอับดุลวะฮาบ เราจะไม่มีวันเชิญชวนบุคคลอื่นเข้าสู่อิสลามได้เป็นอันขาด เนื่องจากเตาฮีดของเชคมุฮัมมัด ปฏิเสธบรรดานักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของอิสลาม และเหล่าผู้นำด้านความคิดทั้งหมดว่า พวกเขาหลงทางหรือไม่ก็ตกศาสนา เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะนำเตาฮีดนั้นมาเชิญชวนบุคคลอื่นที่ไม่ใช่มุสลิม เข้าสู่อิสลามได้อย่างไร ยิ่งไปกว่านั้นเหล่าบรรดาผู้นำด้านความคิดในอิสลามต่างมีความเชื่อว่า เตาฮีดที่เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบได้อธิบายไว้นั้นคือ สาเหตุของความเลยเถิดในศาสนา และความสุดโต่งที่วางอยู่บนความเรียบง่าย แนวความคิดที่ห่างไกลดุลยภาพและความไม่ยุติธรรม ไม่สามารถยืนหยัดต่อต้านการโจมตีของเหล่าศัตรูที่ไร้ศาสนาและไร้ความเมตตาปรานีได้อย่างแน่นอน

บนพื้นฐานดังกล่าวนี้ในยุคสมัยนี้จะเห็นว่าที่ใดก็ตามมีผู้นิยมและเผยแพร่เชค ที่นั่นก็มีการเผยแพร่ของผู้ไร้ศาสนาเช่นกัน ซึ่งสิ่งนั้นเกิดจากความง่ายชนิดไร้แก่สารและความเลยเถิดของวะฮาบียฺ

 

อิมามของอะฮฺลิซซุนนะฮฺท่านหนึ่งนามว่า เชคมุฮัมมัด อัลเฆาะซาลียฺ เขียนไว้ในหนึ่งสืออันมค่ายิ่งของท่านนามว่า มุชกิลลาต ฟี เฏาะรีกิล อัลฮะยาต อัลอิสลามียะฮฺ กล่าวถึงว่า เพราะเหตุใดบรรดาพวกไร้ศาสนาจึงได้เผยแพร่ในเขตที่เตาฮีดของอับดุลวะฮาบครอลบคลุมอยู่ ท่านเขียนว่า..

 

ข้าพเจ้า เชื่อมั่นว่าบาปกรรมครึ่งหนึ่งของการเผยแผ่การปฏิเสธความจริงบนโลกนี้ มาจากน้ำมือของผู้มีศาสนาที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม คำพูดที่หยาบกระด้างและต่ำทรามของพวกเขา ประกอบกับการทำตนเป็นปรปักษ์กับพระเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าลัทธิคอมิวนิสต์ ไม่สามารถประสบความสำเร็จในการเผยแผ่ท้งในและนอกยุโรป เว้นเสียแต่ว่าบรรดาบาดหลวได้ทำให้ประชาชนสิ้นหวังในความยุติธรรมแห่งฟ่ากฟ้า พวกเขาผู้มัดประตูแห่งความเมตตาไว้กับพวกตน หลังจากนั้นก็มองเงาบนท้องถนนว่าเป็นมหาสมุทร ทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกัน มีมุสลิมกลุ่มหนึ่งกำลังทำตนเป็นเหมือนบาทหลวงในอดีต เนื่องจากพวกเขากำลังวาดภาพของศาสนาให้หน้ากลัว และนับวันจะเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆ จากอดีตอิสลามคือศาสนาแห่งเมตตา สันติ และรักความสงบเรียบร้อย แต่ปัจจุบันพวกเขาวาดภาพอิสลามว่าน่ากลัว ป่าเถื่อน มีจิตใจโหดร้ายและเป็นเสมือนโจรก่อการร้าย

 

 

 

anti-salafi.com