lasted posts

Popular

hamka188

 

 

 

เปิดสมองวะฮาบี ตอนความแตกต่างระหว่างเตาฮีดตอนที่๓

ความแตกต่างระหว่างเตาฮีดของมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบกับเตาฮีดของกุรอาน

 

 

 

บุคคลที่ได้ละทิ้งแนวคิดเรื่องเตาฮีดของเชคแล้วหันหน้าเข้าสู่เตาฮีดของอัลกุรอาน

 

บุคคลที่ได้ละทิ้งทัศนะของมุฮัมมัด บิน อัลดุลวะฮาบ ในเรื่องหลักเตาฮีด อันเนื่องมาจากความตีบตันในแนวคิดของเชค พวกเขาจึงหันหน้าเข้าสู่เตาฮีดของอัลกุรอาน ซึ่งจำนวนของบุคคลที่เป็นลักษณะเช่นนี้มีจำนวนนับไม่ถ้วน ซึ่งอัลลอฮฺ เท่านั้นที่ทรงราบจำนวนที่แน่นอนของพวกเขา

 

ขณะที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาหนังสือของพวกเขา ข้าพเจ้าได้ถามตัวเองเสมอว่า บรรดาพวกที่มีเกียรติเหล่านั้นได้ละทิ้งทัศนะของเชคอับดุลวะฮาบ เกี่ยวกับหลักเตาฮีดไปได้อย่างไร มิหนำซ้ำพวกเขากลับกลายเป็นผู้เขียนที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของนักเขียน ที่โจมตีผลงานของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ไปเสียอีก

 

ตรงนี้เองที่สร้างความปั่นป่วนและสร้างความสับสนให้กับข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจว่าต้องศึกษาค้นคว้าโองการอัลกุรอาน เกี่ยวกับเตาฮีดให้ชัดเจน และในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้พบกับหลักเตาฮีดตามที่อัลกุรอาน และเราะซูลได้สาธยายเอาไว้ และสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าอะไรเกิดขึ้น ทำไมบุคคลก่อนหน้าข้าพเจ้าทั้งที่เป็นนักปราชญ์ และนักวิชาการของวะฮาบียฺ จึงได้ละทิ้งทัศนะของเชคเกี่ยวกับเตาฮีดไปจนหมดสิ้น และหันหน้ามาสู่หลักเตาฮีดตามที่อัลกุรอานได้สาธยายเอาไว้

 

พวกเขาคาดไม่ถึงการอุปโลกน์ของเชคมุฮัมมัด บินอับดุลวะฮาบเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่เมื่อม่านแห่งความลืมเลือนได้ถูกเปิดออก พวกเขาจึงได้พบเตาฮีดที่แท้จริงตามที่อัลกุรอานได้กล่าวอธิบายเอาไว้

 

ในที่นี้ข้าพเจ้าต้องการทราบว่าเตาฮีดตามที่อัลกุรอานได้สาธยายเอาไว้นั้น ได้ซึมซับเข้าไปในจิตในและสติปัญญาของกลุ่มชนที่ครั้งหนึ่งพวกเขาคือ นักปราชญ์และผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่ของวะฮาบียฺได้อย่างไร เหตุผลที่ทำให้เตาฮีดดแห่งอัลกุรอานพร้อมทั้งหลักฐานและผลสะท้อนทั้งหมดที่เกิดกับพวกเขา ซึ่งทำให้พวกเขาเปลี่ยนใจละทิ้งเตาฮีดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบคืออะไร แน่นอน จำนวนของบุคคลเหล่านี้มีน้อยเลยที่เดียว แต่ในที่นี้ข้าพเจ้าจะนำเสนอตำราบางเล่มของพวกเขาบางคนที่เปี่ยมไปด้วยเหตุผล และสติปัญญา เพื่อให้ท่านผู้อ่านค้นหาความจริงเอาเองระหว่างความแตกต่างของเตาฮีดแห่งอัลกุรอาน กับเตาฮีดของเชคามุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ

 

มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเอ่ยนามของท่านเหล่านั้นบางท่านในฐานะที่ท่านได้ช่วยเหลือพี่น้องวะฮาบียฺหลายคนให้รอดพ้นจากการหลงทาง และแนวคิดของมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ เช่นกันท่านได้ช่วยเหลือประชาชาติอิสลาม ให้รอดพ้นจากการใส่ร้ายพี่น้องมุสลิมด้วยกันว่าเป็นกาฟิร และเพื่อเป็นการปกป้องชีวิต และทรัพย์สินของพวกเขาให้รอดปลอดภัย เนื่องจากฮุกุ่มของคนที่ปฏิเสธแนวคิดของเชคมุฮัมมัด บินอับดุลวะฮาบ เกี่ยวกับหลักเตาฮีด คือ ความตาย

 

หนังสือเล่มนี้จะขอนำเสนอบางคำพูด และหนังสือบางเล่มที่เปียมไปด้วยหลักฐานและเหตุผลที่หนักแน่น ในการหักล้างและละทิ้งคำพูดและแนวคิดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ เกี่ยวกับหลักเตาฮีด ขณะที่ในอดีตพวกเขาคือ อุละมาอฺที่มัคติอย่างรุนแรงกับคนอื่น แต่ปัจจุบันนี้พวกเขากลายเป็นพวกที่มีอคติอย่างรุนแรงกับเชคอับดุลวะฮาบ ซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาคืออุละมาอฺแห่งซาอุดิอาระเบีย 

 

1) ผู้เขียนหนังสือที่มีค่ายิ่งภายใต้ชื่อว่า อัซลุลอิสลาม วะฮะกีกัตอัตเตาฮีด ท่านแป็นเชคที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของวะฮาบียฺ นามว่า มุฮัมมัด อับดุลลอฮฺ อัลมุซอะรียฺ[1] เนื่องจากหนังสือเตาฮีดของเชคมุฮัมมัด บินอับดุลวะฮาบนั่นเอง เป็นสาเหตุทำให้ท่านต้องค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยเนียตบริสุทธิ์ เพื่อให้สติปัญญาและหัวใจของท่านได้เข้าใจความจริง หลังจากได้ศึกษาและรวบรวมโองการอัลกุรอาน และฮะดีซของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) เกี่ยวกับหลักเตาฮีดแล้ว ท่านก็ได้วางมือและละทิ้งเตาฮีดตามทัศนะของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบทันที โดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลย ท่านได้กล่าวคำพูดอันเป็นที่เรื่องลือระหว่างอุละมาอฺและนักค้นคว้าด้วยกันว่า ….

สาส์นฉบับกะทัดรัดนี้เป็นรากหลักของอิสลามและแก่นแท้ของเตาฮีด ซึ่งเหตุผลทั้งหมดที่มีอยู่นี้ได้รับการพิสูจน์มาจาก อัลกุรอานและซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงตั้งชือว่า รากหลักของอิสลามและเตาฮีด (อัซลุ อัลอิสลาม วะ ฮะกีกัต อัตเตาฮีด) เป้าหมายและวิสัยทัศน์ในการเขียนหนังสือเล่มนี้คือ คือภารกิจหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ….

 

ประการแรก

ปัญหาเก่าแก่เกี่ยวกับทัศนะของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ เกี่ยวกับหลักเตาฮีด คือ วิธีการตีความและการอรรถธิบายรูปประโยค ซึ่งความสัมพันธ์ของสิ่งนั้นกับความเข้าใจที่มีต่อประโยคที่ว่า นอกจากพระองค์ (อิลลาฮุ) ซึ่งได้กล่าวหาและทำให้มุสลิมส่วนใหญ่กลายเป็นผู้ปฏิเสธ และเป็นผู้ตั้งภาคีเทียบเคียงพระเจ้า  ต้องห่างไกลออกไปจากอสิลาม และตกความเป็นมุสลิมไปโดยปริยาย การกล่าวหาเช่นนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง และเป็นประเด็นอันเป็นรากหลักสำคัญยิ่ง ซึ่งต้องอาศัยเหตุผลแน่นอนและข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการพิสูจน์ และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเด็นนี้

 

 


 

 

[1] หลังจากเชคมุซอะรียฺ ได้ค้นพบช่องว่างอันไม่ถูกต้องในเตาฮีดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบแล้ว ท่านต้องเผชิญหน้าและการโจมตีของเหล่าบรรดาสานุศิษย์ของเชคอับดุลวะฮาบอย่างรุนแรง ซึ่งการโจมตีล่าสุดที่มีต่อท่านคือ การเขียนหนังสือวิจารณ์ของ เชคยะฮฺยา อัลฮุเญารียฺ ภายใต้ชื่อเรื่องว่า มุชาฮิดาตียฺ ฟี บิรีฎอเนีย หน้า 25 (เขาเป็นคนสกปรกอย่างยิ่ง)

 

 

 

anti-salafi.com