lasted posts

Popular

hamka190

 

 

 

เปิดสมองวะฮาบี ตอนความแตกต่างระหว่างเตาฮีดตอนที่๕

ความแตกต่างระหว่างเตาฮีดของมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบกับเตาฮีดของกุรอาน

 

 

 

เป็นที่ประจักษ์ตามที่ระบุไว้ในจดหมายว่า อัลลามะฮฺ อิบนุ ฟีรูซ คือบุคคลหนึ่งที่ยอมรับและเชื่อฟังทัศนะของเชคอิบนุตัยมียะฮฺ และอิบนุก็อยยิม และเป็นบุคคลหนึ่งที่เข้าใจเนื้อหาสาระของตำราที่ทั้งสองได้เขียนเอาไว้เป็นอย่างดี และท่านยังสามารถนำเสนอได้ดีเป็นพิเศษ อีกทั้งท่านยังเป็นหนึ่งในสะละฟียฺแห่งนิกายฮันบะลียฺ ความหน้าเชื่อถือทางวิชาการของท่านนั้นถึงขนาดที่เชคอับดุลวะฮาบ ได้กล่าวยกย่องสรรเสริญตลอดเวลา เนื่องจากท่านได้ถูกฟูมฟักอยู่ในแนวทางของอิบนุตัยมียะฮฺ และอิบนุก็อยยิม อีกทั้งยังเป็นฮันบะลียฺอีกต่างหาก แต่หลังจาก อัลลามะฮฺ อิบนุ ฟีรูซ ได้ศึกษาค้นคว้าหนังสือของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ที่เขียนเกี่ยวกับหลักเตาฮีด เมื่อท่านได้นำมาเทียบกับหลักเตาฮีดของอัลกุรอาน และซุนนะฮฺของศาสดา (ซ็อล ฯท่านก็พบว่าหลักเตาฮีดของเชคอับดุลวะฮาบนั้น ขัดแย้งและมีความผิดพลาดมาก เมื่อศึกษาต่อไปท่านก็ยิ่งพบความไม่ถูกต้องมากขึ้นในหนังสือดังกล่าว ท่านอิบนุฟีรูซียฺ เปรียบเสมือนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่กำลังรักษาโรคร้าย ท่านได้เขียนจดหมายเตือนเชคอับดุลวะฮาบหลายเรื่อง แต่เป็นที่ทราบกันดีในวงการแพทย์ว่า โรคบางอย่างไม่อาจบำบัดได้ด้วยโอสถเพียงอย่างเดียว ทว่าต้องรักษาโดยวิธีการผ่าตัด

 

เชคอิบนุฟีรูซ ฮันบะลียฺ เป็นคนแรกที่เขียนถึงความแตกต่างระหว่างเตาฮีดที่อัลกุรอาน และซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวอธิบายไว้กับเตาฮีดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ และท่านยังเป็นบุคคลแรกที่ไขความกระจ่างถึงอันตรายอันใหญ่หลวงในหนังสือเล่มต่างๆ ที่เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ เขียนเกี่ยวกับหลักเตาฮีด แต่เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ไม่ยอมรับคำเตือนของเชค อิบนุฟีรูซ ฮันบะลียฺ เนื่องจากท่านหลงอัตราตัวตน หรือไม่ก็ไม่เข้าใจถึงอันตรายเกี่ยวกับเตาฮีดตามที่ตนได้เขียนเอาไว้ ดังนั้น ถ้าเชคอับดุลวะฮาบรับฟังข้อผิดพลาดของตนจากเชคอิบนุฟีรูซ และลดอัตราตัวตนของตนลงมา สัญชาติญาณก็จะนำพาท่านเข้าใกล้เตาฮีดตามที่อัลกุรอานและซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) อธิบายไว้อย่างแน่นอน แต่เจตนารณ์ในการเยียวยารักษาได้กับกลายเป็นศัตรู อันเป็นสาเหตุทำให้เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ต้องห่างไกลไปจากแก่นแท้ของเตาฮีดตามที่อัลกุรอานอธิบายไว้ มิหนำซ้ำยังกลายเป็นความสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนสำหรับตนไปเสียอีก สัญชาติญาณของการแสวงหาความจริงในตัวเชคได้อ่อนแสงลง จึงทำให้เชคทึกทักเอาเองว่าเฉพาะท่านคนเดียวเท่านั้น ที่สามารถเข้าใจโองการอัลกุรอาน และซุนนะฮฺของศาสดา (ซ็อล ฯ) ที่กล่าวเกี่ยวกับหลักเตาฮีดได้ ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงโยนตัวเองเข้าสู่การหลงทางอันมืดมน และตั้งตนเป็นผู้พิพากษาในสิ่งที่รู้และไม่รู้ แต่อย่างไรก็ตามในที่สุดแล้ว ครั้งหนึ่งเชคอับดุลวะฮาบ ได้เคยกล่าวสรรเสริญถึงฐานะภาพอันทรงเกียรติของ เชคอิบนุฟีรูซ ฮันบะลียฺ ไว้อย่างสูงส่ง แต่บัดนี้ในทัศนะของเชคอัลดุลวะฮาบ เชคอิบนุฟีรูญ ฮันบีลียฺ คือ ผู้ตกศาสนาและออกนอนอิสลามไปแล้ว ในจดหมายฉบับหนึ่งเชคอับดลวะฮาบ ได้เขียนว่า “เขาคือผู้ปฏิเสธ (กาฟิร) ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง เขาได้ผันแปรออกไปจากประชาชาติอิสลามแล้ว”

 

การกล่าวร้ายว่าเป็นกาฟิร หลังจากนั้นการสังหารก็ตามมาสิ่งเหล่านี้คือ บั้นปลายของอุละมาอฺอิสลาม ที่มีชีวิตร่วมสมัยอยู่กับเชค และได้ตักเตือนเขา ทั้งที่ท่านเหล่านั้นเป็นคนเมืองเดียวกับเชค และนับถือนิกายเดียวกันกับท่าน ยังมีวะฮาบียฺอีกมากมายทั้งที่อยู่ในยุคนั้นและในยุคต่อมาประหลาดใจอย่างยิ่ง เมื่อทราบถึงชะตากรรมอันเลวร้ายของอุละมาอฺสะละฟียฺ และฮันบะลียฺในยุคสมัยของเชค เมื่อได้กล่าวตักเตือนหรือมีความคิดเห็นขัดแย้งกับเขา เกี่ยวกับประเด็นนี้นักเขียนวะฮาบียฺในยุคปัจจุบันที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนามว่า อัลดุลลอฮฺ อัลอุซมียีน เมื่อพบข้อมูลว่าอุละมาอฺจากเมืองอันนัจญฺด์ ได้ต่อต้านเชคอัลดุลวะฮาบ เขากล่าวว่า “สามารถเข้าใจได้ทันที่จากจดหมายของเชคอับดุลวะฮาบ ที่ส่งถึงอุละมาอฺแห่งเมือง อันนัจญฺด์ ว่าเชคได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากพวกเขา” ถ้าบุคคลใดติดตามเรื่องนี้จะเข้าใจทันทีว่ามีอุละมาอฺเกินกว่า 20 ท่าน ร่วมกันต่อต้านเชคอับดุลวะฮาบ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเชคอับดุลลอฮฺ อัลมูวีซ[4] และเชคสุลัยมาน บิน สะฮีม[5] จากกรุงริยาด ที่ได้ต่อต้านเชค[6]

 

 

 

ตรงนี้เราจะย้อนกลับไปสู่ประเด็นหลักที่กำลังกล่าวถึงคือ บุคคลที่ได้ละทิ้งแนวคิดของวะฮาบียฺ

 

2) หนึ่งในนั้นคืออุละมาอฺ ที่ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งของวะฮาบียฺ นามว่าสุลัยมาน อัลเอาดะฮฺ  ท่านคือบุคคลหนึ่งที่เชค บินบาซ ได้กล่าวยกย่องเสมอและถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญ ซึ่งท่านได้ให้การอบรมสั่งสอนบรรดาเยาวชนของซาอุดีอาระเบียจำนวนมากมาย แต่หลังจากท่านได้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างเตาฮีดของ เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ กับเตาฮีดที่อัลกุรอานและซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) อธิบายไว้ ท่านเข้าใจทันทีว่าบรรดาศัตรูอิสลามได้อาศัยฟิตนะฮฺ (ข้อครหา) ในหลักเตาฮีดที่เชคอับดุลวะฮาบ แต่งขึ้นมา สร้างอิทธิพลภายในของโลกอิสลาม ท่านได้กล่าวอธิบายถึงหนังสือและปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการเชิญชวนของ เชคอับดุลวะฮาบ ตลอดจนความป่วยไข้ทางความคิดที่ครอบงำสังคมซาอุดีอาระเบียอยู่ในเวลานั้น ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เกิดจากแนวคิดของ เชคอับดุลวะฮาบทั้งสิ้น ท่านได้ทำให้เยาวชนเข้าใจปัญหา โดยผ่านคุฏบะฮฺ (คำเทศนานมาซวันศุกร์และคำปราศรัย ซึ่งมีเยาวชนไม่น้อยที่ยอมรับคำพูดของท่าน และพวกเขาได้หันห่างจากแนวคิดเรื่องเตาฮีดของ เชคอับดุลวะฮาบ

 

ท่านได้แสดงความกล้าหาญอย่างมากโดยเขียนไว้ในหนังสือชื่อว่า อัคลาก อัดดาอียะฮฺ เขียนว่า ..

ชิรีก ที่เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ได้อธิบายไว้นั้น คือชิริกแห่งหลุมฝังศพ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับชิริกแห่งราชวัง”

 

ท่านสุลัยมาน บิน เอาดะฮฺ ได้กล่าวถึงหลักเตาฮีดที่เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบเขียนไว้ว่า “เป็นคำเชิญชวนที่อ่อนแอและห่างไกลความจริงอย่างยิ่ง”[7]

 

สิ่งที่ได้กล่าวผ่านมานั้นเป็นเพียงบทความสั้นๆ ที่ปกป้องเตาฮีดตามคำอธิบายของอัลกุรอาน และซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ต่อหน้าของบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้ยึดมั่นในอัลลอฮฺ (ซบ.) ซึ่งพวกเขาสับสนและผสมปนเปกันระหว่างเตาฮีดที่อัลกุรอานกล่าวอธิบาย กับเตาฮีดของ เชคอับดุลวะฮาบ

 

ช่างหน้าเสียใจอย่างยิ่งต่อปัญหาที่ เชคสุลัยมาน บิน เอาดะฮฺ มีต่อเชคอับดุลวะฮาบ ซึ่งเจตนาของท่านเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ดีกว่า แต่กับต้องเผชิญหน้ากับสมุนที่งมงายและยึดมั่นในความคิดของเชคอับดุลวะฮาบ ด้วยเหตุนี้ บนพื้นฐานความเชื่อดังกล่าวนั้น จึงได้มีหนังสือมากมายที่เขียนขึ้นเพื่อโจมตี เชคสุลัยมาน บิน เอาดะฮฺ ซึ่งหนึ่งในเขียนเหล่านั้นคือ อับดุลอะซีซ บิน รัยซุลรัยซ์ เขาได้เขียนหนังสือขึ้น 3 เล่ม ได้แก่

 

1) ตะนาเกาะฎอต รัมมูซุลเซาะวะฮฺ

 

2) กัชฟุล ชุบฮาต อัลอุนซุรียะฮฺ อะลา อัดดะวะติ อิสลาฮียะฮฺ อัสสะละฟียะฮฺ

 

2) วันกะชะฟะ อัลเกาะนาอ์

 

เช่นกันยังมีหนังสือต่างๆ อีก เช่น อะฮฺลุลฮะดีซ ฮุม อัฎฎออิฟะฮฺ อันมันซูเราะฮฺ วัลฟิรเกาะตุ อันนาญียะฮฺ เขียนโดยเชควะฮาบียฺ เราะบีอุล มัดคัล และหนังสือ ดะอฺตตะมัซซุฮฺ บิอะอิมมะฮฺ อะฮฺลิซซุนนะฮฺ ยา สุลัยมาน อัลเอาดะฮฺ, อิตติฮาฟะ อัลบะชัต ฟี กะลามิล อัลอุละมาอฺ ฟี สุลัยมาน อัลเอาดะฮฺ, และหนังสือ วะสะฟะรุ อัลฮะวาลียฺ

 


 

 

 

 

[4] อิมามเชค อับดุลลอฮฺ บิน อีซา แต่ถูกรู้จักกันในนามของ อับมุวีซ ท่านเกิดที่เมื่อ อันนัจญฺด์ ซึ่งเชคอับดุลวะฮาบได้ยกย่องว่าท่านคือ ผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง แต่เมื่อท่านได้พบความจริงเกี่ยวกับเตาฮีด จากอัลกุรอานและซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) แล้ว ท่านได้หันเหชีวิตออกจากแนวคิดชองเชคอับดุลวะฮาบ ต่อมาเชคอับดุลวะฮาบ ได้ฟัตวาว่า ท่านเป็นกาเฟรและตกศาสนาไปแล้ว

[5] อิมามเชค สุลัยมาน บิน สะฮีม ฮันบะลียฺ อันนัจญฺดี ท่านเป็นหนึ่งในผู้ตักเตือนเชค และเขียนถึงความผิดพลาดที่เชคเขียนเกี่ยวกับหลักเตาฮีด แต่เชคอับดุลวะฮาบ กับกล่าวหาว่าท่านเป็นกาเฟรตกศาสนา และออกจากประชาชาติอิสลามไปแล้ว และในที่สุดแล้วท่านได้เสียชีวิตลงอย่างหน้าอนาถใจ ด้วยคมดาบของสมุนเชคอับดุลวะฮาบ

[6] ดะอาวียฺ อัลมะนาวิอียฺ ลิดดะอฺวะติชเชค อัลดุลวะฮาบ เขียนโดยเชควะอาบียฺ ในยุคปัจจุบัน อับดุลอะซีซ บิน อับดุลละฎีฟ หน้า 30

[7] เกี่ยวกับประเด็นนี้ได้ถูกออกอากาศทางสถานี อัลมัจญฺด์ เมื่อวันที่ 24/7/1424 .. ในรายการ ซาอะตุลเฮวาร

 

 

 

anti-salafi.com