lasted posts

Popular

hamka173

 

 

 

เปิดสมองวะฮาบี ตอนซัยยิดกุฏบ์ ตอนที่๒

 

 

 

อิสลามได้ถูกประกาศขึ้นเพื่อให้มนุษย์ได้จำแนกแยกแยะให้ชัดเจน ระหว่างการเคารพภักดีพระเจ้าองค์เดียวในทุกภารกิจการงาน และทุกปัญหา กับการเคารพสักการะสิ่งอื่นนอกจากพระองค์ในทุกกลุ่มและทุกรูปแบบ ฉะนั้น จะเห็นว่าสิ่งจำเป็นคือ มนุษย์ต้องพิจารณาใคร่ครวญในทุกสถานการณ์ ทุกเงื่อนไข และทุกสภาพที่ปรากฏอย่างละเอียด เพื่อจะได้รับรู้ตัวตนของระบบการปกครองและวิธีการเหล่านั้น ว่าเป็นตัวอธิบายเตาฮีดหรือชิริก เป็นการอธิบายว่าเคารพภักดีพระเจ้า หรือฏอฆูต หรือเทวรูปในรูปแบบใหม่

 

ชิริก (ตั้งภาคีเทียบเคียง) พระเจ้า ไม่ได้หมายถึงความเชื่อมั่นในความคู่ควรต่อการเคารพสิ่งอื่น  ณ เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าเท่านั้น ทว่าการทำให้ชิริกมีความเจริญเติบโตก็คือ การส่งเสริมศาสนา นิกาย หรือคำเรียกร้องอ้นเป็นสาเหตุทำให้เทวรูปต่างๆ มีอิทธิพลมากขึ้น[2]

 

ประโยคข้างต้นข้าพเจ้าคัดลอกมาจากหนังสือของวะฮาบียฺที่กำลังกล่าวถึง แต่บางประโยคบางตอนคำพูดของซัยยิดกุฎบ์ถูกตัดขาดหายไป ข้าพเจ้าจึงได้คัดลอกคำพูดของซัยยิดกุฎบ์ทั้งหมดมาจากหนังสือ ตัฟซีรฟีฎิลาลิลกุรอาน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอธิบายคำพูดเหล่านี้ให้พี่น้องวะฮาบียฺได้เข้าใจ เพื่อพวกเขาจะได้ทำความสะอาดและเยียวยาสติปัญญาที่เตาฮีดของเชคอับดุลวะฮาบครอบงำอยู่ให้สะอาดหมดจรด จากสิ่งนี้เองจะเห็นว่าวะฮาบียฺซุนนะตีย์ เช่น เชคอุษมาน อับดุสลาม นูฮฺ ได้พยายามอธิบายคำพูดและแนวคิดของซัยยิดกุฎบ์ไว้ในหนังสือของท่านนามว่า อัฏเฏาะรีก อิลัลญะมาอะฮฺ อัลอุม เพื่อให้เหล่าผู้นำอะลิซซุนนะฮฺ และวะฮาบียฺ ได้รับรู้และสร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับเตาฮีด

 

ใคร่อยากนำเสนอทัศนะของอุละมาอฺ ซุนนียฺ อีกท่านหนึ่งนามว่า เชคฮะซันตุรอบียฺ ซึ่งท่านได้สนทนาเรื่องเตาฮีด กับกลุ่มชนที่นิยมในความคิดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ท่านกล่าวว่า

 

พวกที่ให้ความสำคัญต่อหลุมฝังศพว่าเป็นชิริก แต่กลับไม่ใส่ใจชิริกด้านการเมือง ปล่อยให้พวกเหล่านั้นเดินเวียนรอบหลุมฝังศพเถิด เพื่อว่าพวกเราจะได้ขึ้นไปสู่ความเลวร้ายสูงสุดในรัฐสภา”[3]

 

อุษมาน อับดุสลาม นูฮฺ เชคอับดุลลอฮฺ อิซอม ทั้งหมดเป็นอุละมาอฺซุนนียฺ ได้กล่าวถึงชิริก ตามที่เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ได้แต่งขึ้นมา โดยกล่าวเช่นนี้ว่า[4] ….

 

ประเด็นการต่อสู้กับชิริก ซึ่งอุละมาอฺก่อนหน้านี้เชคมุฮัมมัด บินอับดุลวะฮาบ ได้ห้ามปรามและต่อต้านอย่างรุนแรงคือ การเคารพบูชารูปปั้น และการเยี่ยมสุสาน สิ่งเหล่านี้หมดยุคสมัยไปเสียแล้ว เนื่องจากปัจจุบันมีชิริกประเภทใหม่ได้เกิดขึ้นในสังคมนั่นคือ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์โดยละทิ้งกฎเกณฑ์ของพระเจ้า” [5]

 

 


 

 

[2]  อัฎเฎาะรีก อิลัลญะมาอะฮฺ อัลอุม วะฮาบียฺซุนนียฺ เชคอุษมาน อับดุลสลาม นูฮฺ หน้า 50-55

[3] คำพูดนี้เป็นของเชคตุรอบี ตีพิมพ์ในวารสาร อัลอิสติกอมะฮฺ เมื่อเดือนเราะบีอุลเอาวัล ปี 1408 เขาเป็นหนึ่งในวะฮาบียฺซุดานนามว่า อันซอรุซซุนนะฮฺ

[4] คำปราศรัยนี้ ท่านได้กล่าวกับกลุ่มอุละมาอฺที่ยิ่งใหญ่ของซาอุดิอาระเบียในพิธีฮัจญ์

[5] อัฎเฎาะรีก อิลัลญะมาอะฮฺ อัลอุม วะฮาบียฺซุนนียฺ เชคอุษมาน อับดุลสลาม นูฮฺ หน้า 30

anti-salafi.com