lasted posts

Popular

hamka150

 

เปิดสมองวะฮาบี ตอนบทบาทของสุลัยมาน บิน อับดุลวะฮาบตอนที่๑

 

 

 

สุลัยมาน บิน อับดุลวะฮาบคือ ผู้ให้การช่วยเหลือข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความสุดโต่งของเชค?

 

ข้าพเจ้าขอปฏิญาณยืนยันว่า สุลัยมาน บิน อับดุลวะฮาบ พี่ชายของ มุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ผู้มีส่วนร่วมสำคัญที่ช่วยเหลือข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากความสุดโต่งของ เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ หนังสือของท่านนามว่า อัซเซาะวาอิก อัลอิลาฮียะติ ฟี มัซฮะบิล วะฮาบียะฮฺ จัดว่าเป็นตำราเล่มสำคัญที่มีผลต่อข้าพเจ้าอย่างยิ่งในการละทิ้งสำนักคิดวะฮาบียฺ ซึ่งเชคสุลัยมานได้ใช้วิธีการพิสูจน์ด้วยเหตุผลที่หนักแน่น เชคสุลัยมานเป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง จากบรรดานักปราชญ์สายสะละฟียฺทั้งหลาย ท่านยังรู้จักตำราของ อิบนุตัยมียะฮฺ และอิบนุก็อยยิมเป็นอย่างดี ท่านไม่ได้เป็นพวกของ ซูฟียฺ ท่านเป็นผู้กล่าวเตือนสติและรักน้องชายอย่างยิ่ง

 

สิ่งที่ไม่ควรลืมคือ ถ้าต้องการเยียวยาพี่น้องวะฮาบียฺของเราควรใช้ตำราของ เชคสุลัยมาน เนื่องจากวิธีการหักล้างเหตุผลและแนวคิดของพี่ชายของท่าน เป็นวิธีการโดดเด่นเฉพาะตัว

 

เชคสุลัยมาน เป็นผู้มีอัธยาศัยดีเป็นเลิศ มีความรัก และมีจิตเมตตาท่านเป็นครูที่แท้จริงของเชคอับดุลวะฮาบ เชคสุลัยมานรู้จักสถานภาพ นิสัยใจคอ และแนวคิดของน้องชายเป็นอย่างดี ทุกครั้งที่ท่านเตือนสติน้องชายท่านจะตักเตือนด้วยใจที่เป็นห่วงเป็นใย และออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจ ดังนั้น ท่านจึงเข้าใจและรู้จักนิสัยใจคอของน้องชายเป็นอย่างดี

หนังสือของท่านจึงเป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญเล่มแรกในการรู้จัก เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ และเป็นตำราเล่มแรกที่เปิดใจและแนวคิดของ เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ฉะนั้น ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการโต้ตอบระหว่างพี่น้องสองคน ดังนี้

ผู้ที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิมากกว่าคือ เชคสุลัยมาน ผู้เป็นพี่ เขาได้กล่าวกับ เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ น้องชายว่า

 

สุลัยมาน : โอ้ มุฮัมมัดน้องรัก หลักการอิสลามมีกี่ประการหรือ ตอบว่า มี 5 ประการ  

 

สุลัยมาน : กล่าวว่าแต่เจ้าได้ทำให้หลักการอิสลามกลายเป็น 6 ประการ ซึ่งประการที่หกคือ บุคคลใดไม่ปฏิบัติตามเจ้าเขาไม่ใช่มุสลิม ซึ่งสิ่งนี้ในความคิดของเจ้า มันคือ หลักอิสลามข้อที่ 6

 

การสนทนาระหว่างพี่น้อง 2 คน ได้รับกฎเกณฑ์ประการหนึ่งคือ บุคคลใดไม่ปฏิบัติตามถือว่าไม่ใช่มุสลิม ซึ่งถือว่าเป็นความพิเศษสำคัญเฉพาะตัวสำหรับ เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ

 

จากคำสนทนาระหว่างทั้งสองทำให้ข้าพเจ้ารู้จักตัวเองดียิ่งขึ้น ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังศึกษาในมัสญิดของวะฮาบียฺ ในประเทศเยเมน และประเทศซาอุดิอาระเบีย ข้าพเจ้าได้ท่องจำประโยคดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนขึ้นใจว่า “บุคคลใดก็ตามที่ขัดแย้งกับแนวคิดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบถือว่าไม่ใช่มุสลิม”

ผู้ที่ไม่นิยมแนวคิดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ไม่ว่าจะตายจากไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ ถูกกล่าวหาว่าเป็นกาฟิรทั้งสิ้น ในอดีตเราได้อ่านจดหมายของเชคอับดุลวะฮาบบางฉบับ ในการปฏิเสธเหล่าศัตรู บัดนี้จะขออธิบายสารเหล่านั้นว่า เป็นเพราะอะไรพวกที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ไม่ยอมรับความเชื่อของเชค จึงเป็นกาฟิร หลังจากนั้นเชคคิดเองว่า ทุกเมืองจากบรรดาเมืองที่ได้รับความช่วยเหลือต่างมีเทวรูปตั้งไว้ และพวกเขาได้สักการะเทวรูปเหล่านั้นร่วมปนกับพระเจ้า

 

การกระทำเช่นนั้นเป็นการเชิญชวนไปสู่พระเจ้าผู้ทรงเอกะ หรือว่าเป็นการกีดขวางให้พ้นไปจากแนวทางของพระเจ้า มันจะเป็นไปได้อย่างไรสำหรับบุคคลหนึ่งที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเรา หรือมีความเข้าใจรายงาน (ริวายะฮฺ) และโองการต่างไปจากเราแล้วพวกเขาจะออกนอกอิสลาม

มุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ได้ออกคำสั่งสังหารบุคคลที่มีความคิดเห็นต่างไปจากเขา ทรัพย์สินและเกียรติยศของเขากลายเป็นสิ่งอนุญาต ซึ่งการกระทำนั้นเขากระทำลงไปในนามของอัลลอฮฺ ขณะที่พระองค์ไม่ได้รับประโยชน์อันใดจากกระทำของเขาแม้แต่นิดเดียว มิหนำซ้ำกระทำเช่นนั้นไม่ได้อยู่ในหลักการคำสอนของศาสนาแม้แต่นิดเดียว

 

ความฟุ่มเฟือยและความสุลุ่ยสุหร่ายในการสังหารชีวิตพี่น้องมุสลิมนั้นมีเจตนาอะไร เขากำลังแสดงบทบาทในการทำลายล้างอิสลามให้สิ้นไป โดยปราศจากความเข้าใจในตัวบุคคลว่าผู้นั้นว่ากำลังหมดหนทางหรือไม่เข้าใจ เขาคิดแต่เพียงว่าตนกำลังต่อสู้กับศัตรูของพระเจ้าผู้ทรงเป็นเอกะ

ข้าพเจ้าขอปฏิญาณยืนยันว่า เชคสุลัยมาน บิน อับดุลวะฮาบคือผู้สั่งสอน ท่านมีความจริงใจในการตักเตือนน้องชาย พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขและรักษาเยียวยาเขาให้หาย

ข้าพเจ้ายังจำได้ว่าวันหนึ่งได้เปรียบเทียบความเข้าใจในหลักเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระเจ้า) ของเชคสุลัยมาน กับหลักเตาฮีดที่เชคมุฮัมมัด บินอับดุลวะฮาบได้นำเสนอ สร้างความสับสนและความลังเลใจอย่างมากว่า แนวคิดของใครหรือที่ถูกต้อง ในเวลานั้นข้าพเจ้าได้กล่าวกับผู้คนรอบด้านว่าทำไมเราต้องเกลียดสุลัยมาน และรักมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบด้วย

มีคนหนึ่งที่อยู่ในที่นั้นตะโกนเสียงดังด้วยความโกรธและไม่พอใจข้าพเจ้าว่า ก็เพราะว่ามุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ เชิญขวนผู้คนไปสู่ความเป็นเตาฮีดของพระเจ้า ส่วนสุลัยมานเชิญชวนผู้คนไปสู่การทำชิริก (ตั้งภาคี) กับพระเจ้า

 

 

 

anti-salafi.com