lasted posts

Popular

hamka066

 

 

 

 

 

เปิดสมองวะฮาบี ตอนวุฎูอฺของชีอะฮฺถูกต้องหรือซุนนะฮฺ ตอนที่๑

 

 

 

 

 

 

 

หนึ่งในความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺและซุนนะฮฺคือคือ การทำวุฎูอฺ ซึ่งประเด็นนี้นอกจากจะเป็นความขัดแย้งในทางปฏิบัติแล้ว ยังได้กลายเป็นความรังเกียจ และการกลั่นแกล้งกันระหว่างสองแนวทางอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญได้กลายเป็นปัญหาความแตกแยกระหว่างทั้งสอง ดังนั้นสิ่งที่สามารถยุติข้อสงสัยได้ดีที่สุดคือ อัล-กุรอานและฮะดีซของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) อัล-กุรอานกล่าวว่า

 

 

 

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذا أَقَمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَفِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

ผู้ศรัทธาทั้งหลาย เมื่อสูเจ้ายืนขึ้นจะไปนะมาซ ดังนั้นจงล้างหน้าของสูเจ้า และมือของพวกเจ้าถึงข้อศอก และจงลูบศีรษะของสูเจ้า และเท้าของสูเจ้าถึงตาตุ่มทั้งสอง และหากสูเจ้ามีญะนาบะฮฺ ก็จงชำระร่างกายให้สะอาด และถ้าสูเจ้าป่วย หรืออยู่ในการเดินทาง หรือคนใดในหมู่สูเจ้ามาจากการถ่ายทุกข์ หรือได้สัมผัสผู้หญิง แล้วสูเจ้าไม่พบน้ำ ดังนั้นจงทำตะยัมมุมด้วยดินที่สะอาด และจงลูบหน้าของสูเจ้า และมือของสูเจ้า ด้วยดิน อัลลอฮฺไม่ทรงประสงค์ที่จะสร้างความลำบากใด ๆ แก่สูเจ้า แต่ทว่าทรงประสงค์ที่จะชำระสูเจ้าให้สะอาด และเพื่อทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์ครบถ้วนแก่สูเจ้า เพื่อสูเจ้าจะด้ขอบคุณ[๑]

 

 

 

โองการข้างต้นกล่าวว่าอวัยวะ ๔ ที่ต้องทำวุฎูอฺ (ใบหน้า แขนทั้งสอง ศีรษะ และเท้าทั้งสอง) ซึ่งอวัยะแต่ละส่วนได้ถูกกำหนดให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

 

 

 

๑. ใบหน้า อัล-กุรอานกล่าวว่า เมื่อสูเจ้ายืนขึ้นจะไปนะมาซ ดังนั้นจงล้างหน้าของสูเจ้า แต่อัล-กุรอานไม่ได้บอกวิธีการล้างว่าจะต้องล้างอย่างไร ขอบเขตของใบหน้าจากไหนถึงไหน แต่อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวไม่มีความขัดแย้งกันระหว่างทั้งสองฝ่าย

 

 

 

๒. แขนทั้งสอง อัล-กุรอานกล่าวว่า และมือของพวกเจ้าถึงข้อศอก ตรงนี้อัล-กุรอานไม่ได้กำหนดเช่นกันว่าต้องล้างจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง หรือต้องล้างจากด้านล่างสุ่ด้านบน เพราะคำว่า อิลา ในภาษาอาหรับอธิบายขอบเขตว่าจากไหนถึงไหน แต่ไม่ได้อธิบายวิธีการว่าต้องทำอย่างไร ดังนั้น จากคำว่า อิลา จึงไม่อาจเข้าใจได้ว่าต้องล้างจากด้านล่าง ไปสู่ด้านบน เหมือนกับเราได้สั่งช่างทาสีว่า จงทาสีกำแพงถึงเพดาน ช่างทาสีเข้าใจอย่างไร หรือคำพูดของเรามีความหมายว่าอย่างไร ฉะนั้น จุดประสงค์คือการทาสีกำแพงให้ทั่วจนถึงเพดาน ไม่ได้สื่อว่าช่างทาสีต้องทาสีจากด้านล่างไปจนถึงเพดาน อัล-กุรอานได้ให้ความหมาย อิลา ว่าหมายถึง มะอะ [๒]ดังนั้น โองการจึงหมายถึง จงล้างมือกับข้อศอก

 

 

มัซฮับทั้งสี่ของอะฮฺลิซซุนนะฮฺ เชื่อว่าโองการไม่ได้อธิบายการล้างมือว่าต้องล้างจากด้านล่าง ไปสู่ด้านบน หรือต้องล้างมือซ้ายก่อนมือขวา ดังนั้นไม่ว่าท่านจะทำวุฎูอฺอย่างไรไม่มีความแตกต่าง ทว่าดีกว่าให้ท่านปฏิบัติเช่นนี้คือ {من الأصابع إلى المرافق} เริ่มล้างมือขวาตั้งแต่ปลายนิ้วมือไปจนถึงข้อศอก ฉะนั้น จะเห็นว่าการล้างจากด้านล่างไปสู่ด้านบนไม่เป็นวาญิบ

 

 

ส่วนชีอะฮฺผู้ปฏิบัติตามแนวทางของอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) ผู้ที่ทำหน้าที่อธิบายซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) จะล้างจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง (จากข้อศอกถึงปลายนิ้ว) ดังที่ทราบกันดีว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น ผู้ที่ทำหน้าที่อธิบายข้อขัดแย้ง อัล-กุรอาน และซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้ดีที่สุดคือ ผู้ที่ฮะดีซซะเกาะลัยนฺได้กล่าวถึงพวกเขา ซึ่งมีชนเพียงกลุ่มเดียวที่ฮะดีซดังกล่าวได้กล่าวถึง คือบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.)[๓]ซึ่งท่านเหล่านั้นได้ยืนยันว่าซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) คือการล้างจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง อีกด้านหนึ่งการล้างจากด้านบนลงสู่ด้านล่างเป็นธรรมชาติทั่วไปของมนุษย์ ไม่ใช่ทำขัดกัน

 

 

 

๓. ศีรษะ อัล-กุรอานกล่าวว่า และจงลูบศีรษะของสูเจ้า หมายถึงหลังจากล้างหน้า และแขนทั้งสองแล้วสูเจ้าจงลูบศีรษะ (บิรุอูซิกุม) อักษรบาอฺ ในคำว่าบิรุอูซิกุม ให้ความหมายว่า ตับอีฎ หมายถึงบางส่วนของศีรษะ บรรดาอุละมาอฺฝ่ายชีอะฮฺและซุนนะฮฺ บรรดานักภาษาศาสตร์ และริวายะฮฺมีความเห็นพ้องต้องกัน แต่มีความขัดแย้งกันตรงขนาดที่ต้องทำการลูบ อุละมาอฺฝ่ายชีอะฮฺกล่าวว่า

 

 

 

{ أقل ما يقع عليه اسم المسح}

ส่วนที่ต้องทำการลูบคือบริเวณด้านหน้าของศีรษะ ด้วยเหตุผลที่ว่า มีรายงานจากอิมมะฮฺ (อ.) และความเห็นพ้องต้องกันของบรรดาอุละมาอฺฝ่ายชีอะฮฺ[๔] แต่ในหมู่อะฮฺลิซซุนนะฮฺมี ๑๑ ทัศนะด้วยกัน เช่น อิมามชาฟิอียฺ ได้มีทัศนะตรงกับชีอะฮฺ อะบูฮะนีฟะฮฺ ให้ลูบเท่ากับ ๑ / ๔ ของศีรษะ มาลิกให้ลูบทั้งศีรษะ และท่านอื่น ๆ อีกมากมาย[๕]

 

 

 

๔.เท้าทั้งสอง อัล-กุรอานกล่าวว่า และเท้าทั้งสองของสูเจ้าถึงตาตุ่ม อักษร วาว ในประโยค วะอัรญุละกุม เป็นอักษรอัฏฟฺ หมายถึงเป็นคำสันธาน ดังนั้นสามารถอ่่านได้สองอย่างดังนี้

 

 

ถ้าอ่านโดยให้ลามเป็นฟัตฮฺ เช่น {اَرْجُلَكُمْ} เรียกว่าเป็นการอัฏฟฺที่มะฮัล หมายถึง นำคำว่า อัรญุละกุม ไปเชื่อมกับคำว่า รุอูซะกุม (ศีรษะของท่าน) ซึ่งคำนี้อยู่ในฐานะของกรรมจึงอ่านว่า รุอูซะกุม แต่เนื่องจากว่ามีอักษรบาอฺ (กฏภาษาอาหรับถือว่าเป็นฮุรูฟญัร มีหน้าที่ให้ญัร-กัซเราะฮฺ-แก่คำนาม หมายถึงเมื่อเข้าบนคำนามใด คำ ๆ นั้นต้องอ่านเป็นกัซเราะฮฺ เช่น {بِرُؤُوسِكُمْ} ซึ่งในความเป็นจริงต้องอ่านว่า {رُؤُوسَكُمْ} ดังทีกล่าวไปแล้วเนื่องจากว่ามี บาอฺ เข้ามาจึงต้องอ่านว่า บิรุอูซิกุม

 

 

หรืออ่านโดยให้ลามเป็นกัซเราะฮฺ เช่น {اَرْجُلِكُمْ} หมายถึงให้ลามอัฏฟฺบนคำว่า บิรุฮูซิกุม ซึ่งการอ่านแบบแรก (ให้ลามเป็นฟัตฮฺ) เป็นการอ่านของนาฟิอฺ อิบนิอามิร กะซาอียฺ และฮัฟซฺ ส่วนคนอื่นอ่านโดยให้ลามเป็นกัซเราะฮฺ ด้วยเหตุนี้การอ่านทั้ง ๒ ประเภท จึงเป็นวาญิบต้อง ลูบหรือเช็ดเท้่าไม่ใช่ล้าง ดังนั้นการล้างเท้าขณะทำวุฎูอฺจึงขัดแย้งกับอัล-กุรอาน

 

 

 

 


 

 

[๑]อัล มาอิดะฮฺ / ๖

[๒]อับดุรเราะฮฺมาน อัล ญะรียฺรียฺ อัลฟิกฮฺ อะลัลมะซาฮิบิล อัรบะอะฮฺ เล่มที่ ๑ หน้า ๕๓, ฮิลลียะตุลอุละมาอฺ ฟี มะอฺริฟะติน มะซาฮิบิล ฟุเกาะฮาอฺ เล่มที่ ๑ หน้า ๑๔๕

[๓]วะซาอิลุชชีอะฮฺ เล่มที่ ๑ หมวดที่ ๑๙ หน้า ๒๘๕

[๔]กันซุล อิรฟาน ฟี ฟิกฮิลกุรอาน เล่มที่ ๑ หน้า ๑๐

[๕]เล่มเดิม อิบนิอาเราะบี อะฮฺกามุลอุรอาน

 

 

 

anti-salafi.com