lasted posts

Popular

hamka82

 

เปิดสมองวะฮาบี ตอน ชัยคฺอะฮ์หมัด อัซซีนบัยอะฮ์อิมามคาเมเนอี

 

 

 

ชัยคฺอะฮ์หมัด อัซซีน ประธานสมาพันธ์อุลละมาอ์แห่งเลบานอน กล่าวว่า : บ่าวในฐานะผู้รู้คนหนึ่งของนิกายซุนนี ขอประกาศการบัยอะฮ์ ( การให้สัตยาบัน ) กับอิมามคาเมเนอี ( ผู้นำสูงสุดของชีอะฮ์ ) ผู้ที่ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของอิมามโคมัยนี ซึ่งการประกาศบัยอะฮ์นี้มิได้มาจากผลประโยชน์หรือความคลั่งไคล้ใดๆ ทั้งสิ้น แต่มาจากคำสั่งใช้ของอัลกุรอานที่เชิญชวนไปสู่ความเป็นเอกภาพ ซึ่งอิมามโคมัยนีและอิมามคาเมเนอี ต่างมีนโยบายแห่งเอกภาพ และการต่อสู้กับเหล่าเผด็จการเป็นหัวข้อหลักในภารกิจของตน

ท่านได้ชี้ถึงความจำเป็นต่อการมีอยู่ของผู้นำในสังคมอิสลามว่า : ปัญหาของสังคมอิสลามและประเทศอิสลามทั้งหลายนั้นคือความเป็นผู้นำ ข้าพเจ้าคิดว่า รูปแบบเเห่งการเป็นผู้นำ และตำแหน่งของมันถูกอรรถาธิบายไว้อย่างถูกต้องในฟิกฮ์ของญะอ์ฟะรี และนั่นคือวิลายะตุลฟะกีย์ ขณะนี้มวลมุสลิมทั้งหมดจำต้องรวมตัวกันเป็นหนึ่งภายใต้ร่มเงาแห่งวิลายะตุลฟะกีย์ จะต้องไม่ปล่อยให้ความแตกต่างของฟัตวาที่มาจากการวินิจฉัยของอุลละมาอ์ในนิกายทั้งหมดของอิสลามนำมาซึ่งความแตกแยก ทั้งหมดจะต้องแก้ไขปัญหาของมวลมุสลิมภายใต้ร่มเงาของวิลายะฮ์ เพราะผู้นำสูงสุดของอิหร่านคือผู้ชี้ขาด โดยใช้บทบัญญัติทางศาสนาและคำสั่งใช้ของอัลกุรอานเป็นบรรทัดฐานในการพูดและลงมือปฏิบัติภารกิจทั้งหมด

 

 

 

Cr. Hava Binti Haleam