lasted posts

Popular

hamka192

 

 

 

เปิดสมองวะฮาบี ตอน นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ ตอนที่๒

 

 

 

 

ทัศนะของอุลามาซุนนีและวะฮาบีในความน่าเชื่อถือของ นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์

 

 

อิบนุ อะบิลฮะดีด อัลมุอฺตะซิลีย์

 

 

อิบนุ อะบิลฮะดีด อัลมุอฺตะซิลีย์จากอุลามาซุนนีย์จากศตวรรตที่๗ ผู้เป็น ฟะกีฮ์ อะดีบ(ผู้เชี่ยวชาญภาษา) มุตะกัลลิม(นักวิภาษวิทยา)คือคนแรกที่ทำการอรรถาธิบายนะฮ์ญุลบะลาเฆาะในประวัติศาสตร์ของโลกอิสลามได้ตอบคำถามในเรื่องสะนัดสายรายงานของนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ในหนังสือ “ชะเราะฮ์นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์”ของตน ดังนี้

 

พวกตามฮะวานัฟซูจำนวนหนึ่งได้กล่าวอ้างว่า ส่วนมากของนะฮืญุลบะลาเฆาะฮ์นั้นไม่ไช่คำพูดที่มาจากท่านอะลี() แต่เป็นของคนเก่งสำนวนโวหารย์จากพวกชีอะฮ์เช่น ซัยยิดรอฏีย์เป็นคนแต่งขึ้นมาแล้วอ้างเป็นคำพูดท่านอะลีคนพวกที่กล่าวอ้างเช่นนี้คือพวกที่ดวงตาของเขามืดบอดด้วยความอคติ จนออกจากแนวทางที่เที่ยงตรง พวกเขาเป็นพวกไม่มีความเข้าใจในหลักการพูดการไช้ภาษาแม้แต่น้อย และฉัน(อิบนุอะบิลฮะดีด)จะขอพูดเพียงสั้นๆเพื่อชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดของพวกเขาท่านทั้งหลายที่สงสัยในนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์นั้นมีความเป็นไปได้เพียงสองรูปแบบเท่านั้นคือ ๑ ทั้งหมดของนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ไม่ได้มาจากท่านอะลี()๒ บางส่วนของนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ไม่ไช่ของท่านอะลี()

 

ในรูปแบบแรกนั้นเป็นโมฆะชัดเจน เพราะสายรายงานบางคำกล่าวของท่านอะลี()นั้นมีรายงานมาอย่างเป็นมุตะวาฏิร ซึ่งเราสามารถมั้นใจได้ ทั้งหมดหรือส่วนมากของนักฮะดีษและนักประวัติศาสตร์ก็ได้รายงานบทคำปราศัยที่มีมาในหนังสือนะญุลบะลาเฆาะฮ์เหมือนกัน ในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ไช่ชีอะฮ์ ดังเราจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะกล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นมีเจตนาที่ไม่ดีแอบแฝงอยู่ส่วนในรูปแบบที่สอง ที่อ้างว่าบางส่วนไม่ไช่คำพูดของท่านอะลี()นั้นก็เป็นโมฆะเช่นกัน เพราะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาในวิชา บะยาน การบรรยายและมีความลึกซึ้งในสำนวนโวหารย์อารับ ก็จะสามรถแยกแยะได้ทันทีว่าคำพูดใหนที่ ฟะศีฮ์ และคำกล่าวใหนที่ ฟะศีฮ์กว่า หากนำบทเขียนมาให้กับผู้เชี่ยวชาญแล้วกล่าวว่า มันเป็นของนักเขียนหลายคนทั้งที่มันเป็นผลงานของคนเพียงสองคนเขาก็จะสามารถรู้และแยกแยะออกจากกันได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่นในกลอนของ อะบูตัมมาม หากมีใครสอดแทรกส่วนที่ไม่ไช่เข้าไป ผู้ที่เชี่ยวชาญในบะลาเฆาะฮ์และภาษาเขาก็จะแยกแยะออกมาได้โดยง่ายดาย และหากพวกท่านได้พิจจารณาในนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ ก็จะพบว่าทั้งหมดนั้นมันพร้อมเพรียงอยู่ช่วงทำนองในแนวเดียวกันประหนึ่งน้ำที่ออกมาจากตาน้ำเดียวกันนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์นั้นคลายกับอัลกุรอ่านอันสูงส่งตรงที่ว่า เริ่มตนของมัน ตรงกลางของมัน และตอนท้ายของมันนั้นมีความสอดคลองในแนวทางและเป็นช่วงทำนองเดียวกันทั้งหมด ดังนั้นหากทั้งหมดของนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์หรือบางส่วนของมันไม่ได้มาจากท่านอะลี()มันก็จะไม่อยู่ในแนวทางและช่วงทำนองเดียวกันอย่างแน่นอน ซึ่งนี้คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ที่เคลือบแคลงในสายรายงานและความน่าเชื่อถือของนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์คือคนที่หลงทางอย่างชัดแจ้ง”

 

ชะเราะฮ์นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ ของอิบนุ อะบิลฮะดีดเล่มที่ ๑๐ หน้า๑๒๗

 

 

เขคมุฮัมมัด อับดุฮ์

 

อับดุฮยืนยันว่านะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์คือคำพูดของท่านอะลี()เชคมุฮัมมัด อับดุฮ์ อดีตมุฟตีซุนนีย์อียิป ซึ่งมีแนวคิดหัวก้าวหน้าและขัดแย้งกับบรรดาเชคแห่งอัลอัซฮัรจนเป็นที่นิยมนับถือของเหล่าวะฮาบีย์สะละฟีย์ได้กล่าวในบทนำ หนังสือชะเราะฮ์นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ของตนดังนี้

 

 

‘… ذلك الكتاب الجليل، هو جمله ما اختاره السيد الشريف الرضى رحمه الله من كلام سيدنا و مولانا اميرالمومنين على بن ابى طالب كرم الله وجههجمع متفرقه و سماه هذا الاسم نهج البلاغهو لا اعلم اسما اليق بالدلاله على معناه منه و ليس فى وسعى ان اصف هذا الكتاب بازيد مما دل عليه اسمه و لا ان آتى بشى ء فى بيان مزبته فوق ما اتى به صاحب الاختيار‘:

 

 

…..หนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนั้นที่ได้ถูกเลือกจากคำพูดของเมาลานา อะมีรุลมุอฺมินีนอะลี บินอะบีฏอลิบโดย ท่านซัยยิดรอฏีย์ รอฮิมะฮุลลอฮ์และรวบรวมมันใว้ที่เดียวกันไม่ให้กระจัดกระจาย โดยได้ตั้งชื่อมันว่า “นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์” ซึ่งไม่มีนามใดจะเหมาะสมและมีความหมายสมบูรณ์ไปกว่านี้แล้ว และขาพเจ้าก็ไม่มีความสามารถที่จะพรรณาไช้นามอื่นแทนมันได้นอกนามที่ผู้รวบรวมมันได้ตั้งให้แล้ว.

 

 

 

 

ตำราที่เกี่ยวกับสะนัดสายรายงานของนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์

 

 

๑ مصادر نهج البلاغه ของซัยยิดอับดุซซะฮรอ อัลฮุซัยนี

 

 

๒ استناد نهج البلاغه ของอิมติยาซ อะลีคาน อัลอัรชี ฮินดี

 

 

๓ مدارک نهج البلاغه ของเชคฮาดี อาลี กาชิฟุลฆิฏอ

 

 

๔ ما هو نهج البلاغه ของซัยยิด ฮิบะตุดดีน อัชชะฮ์ริสตานี

 

 

๕ مصادر نهج البلاغه ของเชคอับดุลลอ เนี๊ยมะฮ์

 

 

๖ مستدرک نهج البلاغه ของซัยยิดฮะบีบุลลอ อัลคูอี

 

 

๗ شرح نهج البلاغه ของฮะซันซาเดฮ์ อามุลี

 

๙ مدارک نهج البلاغه ของอายาตุลลอฮ์ ริฏอ อุสตาดี

 

 

วะบีมีดีอะไรก็เอามาอวดกันบ้าง อย่าเที่ยวพยายามชี้ของคนอื่นอยู่เลยครับมีดีก็เอามาโชว์ อย่าโง่มัวแต่ชี้นิ้วของคนอื่น

 

 

 

 

เชคมาลีกี อันศอรุบะนีซะฮ์รอ

 

www.q4wahabi.com www.islamlib.net

 

anti-salafi.com