lasted posts

Popular

hamka87

 เปิดสมองวะฮาบี  ตอน มุตอะฮฺในอิสลาม (1)

 

 

 

 

เป็นประเด็นที่มีความขัดแย้งกันระหว่างชีอะฮฺและซุนนะฮฺ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรศึกษาหาความจริงว่า ..

 

๑-มุตอะฮฺหมายอะไร?

๒-และตามความเป็นจริงเรื่องนี้มีอยู่ในอิสลามหรือไม่?

๓-ถ้ามีอยู่จริงแล้วทำไมสองแนวทางจึงมีความขัดแย้งกัน?

๔-พวกชีอะฮฺมีคำอธิบายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?

๕-ซุนนะฮฺมีมาตรฐานอะไรที่ถือว่าเรื่องนี้ไม่มีอยู่ หรือถูกยกเลิกไปแล้ว?

๖-ข้อยุติเรื่องนี้อยู่ที่ไหน ทำไมสองแนวทางจึงไม่สามารถหาข้อยุติให้กับมันได้?

๗-มุตอะฮฺกับการนิกาห์แตกต่างกันอย่างไร?

๘-มุตอะฮฺกับการทำซินา แตกต่างกันอย่างไร ?

๙-เงื่อนไขของการทำมุตอะฮฺมีอะไรบ้าง ?

๑๐-มุตอะฮฺตามหลักฐานของชีอะฮฺเป็นอย่างไร ?

๑๑-มุตอะฮฺมีบันทึกอยู่ในตำราของซุนนะฮฺหรือไม่ ?

 

 

ซึ่งเราคงต้องมาศึกษากันที่ละประเด็นสิ่งสำคัญในการศึกษาคือการศึกษาข้อมูลด้วยจิตใจที่เป็นธรรม และด้วยกับเหตุผลไม่ใช่อารมณ์หากเราเป็นผู้สัจจริง..

 

 

มุตอะฮฺหมายถึงอะไร?

 

มุตอะฮฺนิซาอฺ  หรือการแต่งงานที่มีกำหนดเวลา หมายถึงหญิงหรือตัวแทนของฝ่ายหญิงได้ตกลงแต่งงานกับฝ่ายชาย ตามกำหนดเวลา และมะฮัรฺที่กำหนดแน่นอน ซึ่งต้องไม่มีอุปสรรคทางชัรอีย์เป็นตัวขวางกั้น เช่นการเป็นเครือญาติทางสายเลือด หรือโดยสาเหตุ (สะบับบี) หรืออิดดะฮฺ (ช่วงระยะเวลาที่หย่าร้างกับสามีเดิม) หรือหญิงมีสามี หรือหญิงไม่ได้เป็นมุสลิม กรณีที่เคยร่วมหลับนอนเมื่อแยกทางกับสามีต้องรอให้รอบเดือนหมดถึงสองครั้ง  ถ้าหญิงเป็นผู้ไม่มีกำหนดเวลาในการมีรอบเดือนแน่นอนและอายุไม่ถึงกำหนดเวลาที่รอบเดือนจะหมดต้องรอเวลาจนกว่าจะถึง ๔๕ วัน

 

บุตรที่เกิดจากการแต่งงานที่มีกำหนดเวลา มีสิทธิทุกอย่างเหมือนกับบุตรที่เกิดจากการนิกาห์

 

ตามความเป็นจริงเรื่องนี้มีอยู่ในอิสลามหรือไม่?

 

แน่นอนเรื่องนี้มีอยู่ในอิสลามจริงตามหลักฐานของอัล-กุรอานที่กล่าวว่า..

 

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمً

 

“ดังนั้นหญิงใดที่พวกเจ้าเสพสุขด้วย จากบรรดาหญิงเหล่านั้นก็จงให้แก่พวกนาง ซึ่งสินตอบแทนแก่พวกนางตามที่มีกำหนดไว้และไม่เป็นบาปใดๆ แก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าต่างยินยอมกันในสิ่งนั้นหลังจากที่มีกำหนดนั้นขึ้นแท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ”[๑]

 

 

คำอธิบายโองการตามริวายะฮฺของอหฺลิซซุนนะฮฺ

 

๑. ท่านอับดุรฺ-รอซากได้บันทึกไว้ในตำราของท่านโดยรายงานมาจาก อะฏอ กล่าวว่า “ท่านอิบนุอับบาสได้อ่าน และอธิบายโองการนี้ว่า

   -الى أَجَلٍ-فأتوهنّ اجورهنّ   فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ َ   “ดังนั้นหญิงใดที่พวกเจ้าเสพสุขด้วยจากบรรดาหญิงเหล่านั้น-ตามเวลาที่กำหนด-ก็จงให้แก่พวกนาง ซึ่งสินตอบแทนแก่พวกนางตามที่มีกำหนด”[๒]

 

๒. ตับซีรฺกุรฺตุบี รายงานจาก ท่านหะบีบ บิน อบีษาบิต กล่าวว่า “ท่านอิบนุ อับบาส ได้มอบมุศฮับหนึ่งให้แก่ฉัน โดยพูดว่า นี่เป็นกุรอานที่อ่านและอธิบายตามแบบฉบับของ ท่านอุบัยย์ พูดว่า การอธิบายโองการนี้ตามบันทึกที่มีอยู่ในมุศฮับดังนี้

 

  فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ“-الى أَجَل مسمىٍ َ

 

“ดังนั้นหญิงใดที่พวกเจ้าเสพสุขด้วยจากบรรดาหญิงเหล่านั้น-ตามเวลาที่กำหนด”[๓]

 

๓.ตับซีรฺฏ็อบรีย์ จากรายงานของ อบีนุฎเราะฮฺ ซึ่งได้รายงานมาจากสองรายงานด้วยกันว่า “ฉันได้ถามท่านอิบนุอับบาสเกี่ยวกับเรื่องของการมุตอะฮฺ ท่านได้ตอบว่า เจ้าไม่ได้อ่านกุรอานซูเราะฮฺนิซาอฺหรือ ? ฉันตอบว่า อ่าน ท่านพูดว่า

 

 “แล้วเจ้าไม่ได้อ่านโองการ   الى أَجَل مسمىٍ – فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ  หรืออย่างไร?ฉันพูดว่า ถ้าหากฉันได้อ่านเช่นนี้ ฉันคงจะไม่มาถามท่านอย่างแน่นอน ท่านอิบนุอับบาสพูดว่า เป็นอย่างที่ฉันพูด และมันก็เป็นเช่นนั้น”

 

๔. อบีนุฎเราะฮฺ ได้รายงานว่า “ฉันได้อ่านโองการดังกล่าวแก่ท่านอิบนุอับบาสว่า

 

“فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنّ” -الى أَجَل مسمىٍ

(ตามเวลาที่กำหนด) ฉันได้พูดว่าฉันไม่ได้อ่านเช่นนี้ และฉันไม่รู้ด้วยว่าเป็นเช่นนี้  ท่านอิบนุอับบาสได้พูดว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่าพระองค์ได้ประทานกุรอานลงมาเช่นนี้จริง” ซึ่งท่านได้กล่าวซ้ำประโยคนี้ถึงสามครั้งด้วยกัน

 

๕. ท่านอุมัยรฺ และท่านอบีอิสหาก กล่าวว่า ท่านอิบนุอับบาสได้อ่านและอธิบายโองการนี้ว่า

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُن-الى أَجَل مسمى

ดังนั้นหญิงใดที่พวกเจ้าเสพสุขด้วยจากบรรดาหญิงเหล่านั้น “จนถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้”

 

๖. ท่านมุญาฮิดได้รายงานว่าแท้จริง “ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُن   หมายถึงการนิกาห์มุตอะฮฺ (การแต่งงานที่มีกำหนดเวลา)

 

๗. ท่านอุมัรฺ บิน มัรฺเราะฮฺ ได้กล่าวว่า “ฉันได้ยินจากท่านสะอีด บิน ญุบัยร์ อ่านและอธิบายโองการนี้ว่า.

 

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُن- الى أَجَل مسمى

“ดังนั้นหญิงใดที่พวกเจ้าเสพสุขด้วยจากบรรดาหญิงเหล่านั้น “จนถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้”

 

๘. กุตาดะฮฺ พูดว่าโองการดังกล่าวนี้ท่านอุบัย บิน กะอับ ได้อ่านและอธิบายว่า …..

 

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُن- الى أَجَل مسمى

“ดังนั้นหญิงใดที่พวกเจ้าเสพสุขด้วยจากบรรดาหญิงเหล่านั้น “จนถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้”

 

๙.ท่านชะอฺบะติบนิหะกัม กล่าวว่า ฉันได้ถามว่า โองการข้างต้น ๔/๒๔ ได้ถูกยกเลิก (นัซค์) ไปแล้วหรือยัง ? ได้รับคำตอบว่า ยังไม่ได้ถูกยกเลิก.[๔]

 

 

anti-salafi.com