lasted posts

Popular

แนวคิดของดาอิช (ISIS) คือแนวคิดเดียวกันในการสังหารอิมามอะลี (อ.)


         มุฟตีตุรกี อธิบายว่า “ดาอิช (ISIS) คือสุนัขแห่งนรก” และกล่าวเสริมว่า “แนวคิดของดาอิช (ISIS) ก็คือแนวคิดเดียวกันที่ได้ทำการสังหารท่านอมีรุ้ลมุอ์มินีน อะลี บินอบีฏอลิบ (อ.)

       ชีอะฮ์นิวส์รายงานว่า “อะห์มัด มะห์มูด อูนลู” มุฟตีของตุรกี ได้ประกาศในคำฟัตวาหนึ่งของตนว่า “การสังหารสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายดาอิช (ISIS) เป็นที่อนุมัติ (มุบาห์) และเรียกร้องประชาชนให้ทำการญิฮาด (ต่อสู้) กับคนกลุ่มนี้

         มุฟตีตุรกี อธิบายว่า “ดาอิช (ISIS) คือสุนัขแห่งนรก” และกล่าวเสริมว่า “แนวคิดของดาอิช (ISIS) ก็คือแนวคิดเดียวกันที่ได้ทำการสังหารท่านอมีรุ้ลมุอ์มินีน อะลี บินอบีฏอลิบ (อ.)”

        

ต่อจากนั้นเขากล่าวว่า “พวกเขาเป็นชาวมุสลิมและได้กลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา (กุฟร์) ไปแล้ว หากผมพบเจอพวกเหล่านี้ ผมจะทำลายพวกเขาเหมือนกับกลุ่มชนอาด”

        

อะห์มัด มะห์มูด อูนลู กล่าวว่า “การญิฮาดในอิสลามนั้นไม่ใช่สิ่งที่กลุ่มดาอิช (ISIS) เรียกร้องเชิญชวน และการญิฮาดนั้นเป็นหน้าที่บังคับ (วาญิบ) เหนือพวกเรา”

        

นับเป็นคำฟัตวาครั้งแรกที่ออกโดยมุฟตีชาวตุรกี ที่ให้สังหารสมาชิกของกลุ่มดาอิช (ISIS) ได้

 

ที่มา : shia-news

ขอขอบคุณ islamicstudiesth