lasted posts

Popular

 

แนวคิดของวะฮาบีขัดแย้งกับอัลกุรอาน

wahabi_quran_01

ในอัลกุรอาน กล่าวว่า

 

هُوَ مَعَكمُ‏ أَيْنَ مَا كُنتُم

พระองค์ทรงอยู่กับสูเจ้า ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

(บทอัลฮะดีด โองการที่ 4)

 

ونحن أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد

และเรานั้นใกล้ชิดเขายิ่งกว่าเส้นเลือดชีวิตของเขาเสียอีก

(บทก็อฟ โองการที่ 16)

 

وَكَانَ اللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

และอัลลอฮ์ทรงครอบคลุมเหนือทุกสรรพสิ่ง

(บทอันนิซาอ์ โองการที่ 126)

 

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

ไม่ว่าเจ้าจะผินหน้าทางทิศใด เจ้าก็จะพบกับพระองค์อัลลอฮ์ แท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้ยิ่ง

(บทอัลบะกอเราะฮ์ โองการที่ 115)

 

ขณะที่ อิบนุตัยมียะฮ์ กล่าวว่า :

พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ทรงเสด็จลงสู่พื้นดินในทุกคืนหรือช่วงท้ายของทุกคืน และตอนเช้าตรู่จะเสด็จกลับยังบัลลังค์ของพระองค์

(ริซาละฮ์ อัลอะกีดะตุลฮะมะวียะฮ์, ริซาละฮ์ อัลอะกีดะตุลวาซิฏียะฮ์, อัลฟะตาวาอัลกุบรอ และ มินฮาญุซซุนนะฮ์ ผู้เขียน อิบนุ ตัยมียะฮ์)

 

จะเห็นได้ว่า ความเชื่อนี้ของพวกวะฮาบีย์เหมือนกับความเชื่อของฟิรเอาน์ (ฟาโรห์)ที่มีต่อศาสดามูซา ซึ่งในอัลกุรอานกล่าวว่า :

และฟิรเอาน์ได้กล่าวว่า โอ้ปวงบริพารเอ๋ย! ฉันไม่เคยรู้จักพระเจ้าอื่นใดของพวกท่านนอกจากฉัน โอ้ฮามานเอ๋ย ! จงเผาดินให้ฉันด้วยแล้วสร้างโครงสูงระฟ้า เพื่อที่ฉันจะได้ขึ้นไปดูพระเจ้าของมูซา และแท้จริงฉันคิดว่า เขานั้นอยู่ในหมู่ผู้กล่าวเท็จ

(บทเกาะศอศ โองการที่ 38)

 

ด้วยเหตุนี้ บรรดานักวิชาการอิสลามมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับความไม่มีรูปร่างของพระองค์อัลลอฮ์ ในขณะที่วะฮาบีย์เชื่อว่า พระองค์ทรงมีรูปร่าง และเขานั้นคือผู้ปฏิเสธอัลกุรอาน เพราะว่าอัลกุรอานกล่าวว่า พระองค์ไม่เสมือนสิ่งอื่นใด

 

นอกเหนือจากนี้ เขายังมีเชื่ออีกว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิต ณ  บัลลังค์ ที่อยู่เหนือฟากฟ้า ซึ่งในแผ่นดินนั้นก็ปราศจากการจุติของพระองค์ อีกทั้งยังเชื่อว่า พระเจ้าไม่ทรงมองเห็นและสอดส่องในการกระทำของมนุษย์ได้ ไม่ว่า เขาจะทำความผิดบาปมากสักเพียงใดก็ตาม พระองค์ก็ไม่ทรงมองเห็นการกระทำของเขาอย่างแน่นอน

และนี่คือ ผลลัพท์ของความเชื่อที่ผิดอันนี้

จากความเชื่อนี้ ทำให้เราเห็นพฤติกรรมอันโหดร้าย ป่าเถื่อนของกลุ่มที่มีความคิดเฉกเช่นนี้ทุกๆวัน