lasted posts

Popular

ประการที่ 1 ใครที่มีอะกีดะฮ์แบบอะชาอิเราะฮ์ เขาตกมุรตัด และเป็นกาเฟร (อัด-ดุร็อร อัส-สะนียะฮ์ ฟิล อัจญ์วิบะฮ์ อัน-นัจญ์ดียะฮ์ เล่ม 3 หน้า 210 – 211)

 

5

 

วาฮาบี กล่าวว่า ซุนนี่อะชาอิเราะฮ์ เป็น กาเฟ็ร
หนังสืออัด-ดุร็อร อัส-สะนียะฮ์ เป็นตำรารวบรวมคำพูดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบและคำพูดของอุละมาอ์วาฮาบีทั้งหมดจนมาถึงปัจจุบัน ได้กล่าวว่า
وَهَذِهِ الطاَّئِفَةُ : الَّتِي تَنْتَسِبُ إلَى أبِي الْحَسَن الأَشْعَرِيّ ، وَصَفُوا رَبَّ الْعاَلِمِيْنَ ، بِصِفاَتِ الْمَعْدُوم وَالْجُماَد فَلَقَد أَعْظَمُوا الْفَرِيَّة عَلَى الله ، وَخاَلَفُوا أَهْلَ الْحَقِّ مِنَ السَّلَف ، وَالْأَئِمَّة ، وَأَتْباَعِهِم؛ وَخاَلَفُوا مَن يَنتَسِبُون إليه فَإنَّ أباَ الْحَسَن الأَشْعَرِي ، صَرَّحَ فِي كِتاَبِه: الإباَنَة ، وَالْمَقاَلاَت ، بِإثْباَتِ الصِّفاَت؛ فَهَذِهِ الطاَّئِفَة الْمُنْحَرِفَة عَنِ الْحَقِّ قَدْ تَجَرَّدَت شَياَطِينُهُم لِصَدِّ الناَّسِ عَن سَبِيلِ الله ، فَجَحَدُوا تَوحِيْدَ الله فِي الإلَهية وَأَجاَزُوا الشِّرْكَ الَّذِي لاَ يَغفِرُهُ اللهُ ، فَجَوَّزُوْا : أَن يعبد غيره من دونه ، وجَحَدُوا تَوحِيدَ صِفاتِه بِالتَّعطِيْل فَالأئِمَّةُ مِنَ أهلِ السنة ، وأتباعِهم ، لَهُم الْمُصَنَّفاَت الْمَعرُوْفَة ، فِي الرَّدِّ عَلَى هَذِهِ الطاَّئِفَة ، الْكاَفِرَةُ الْمُعاَنِدَةُ
คนกลุ่มนี้(ซุนนี่อะชาอิเราะฮ์)ที่อ้างไปยังท่านอบุลฮาซันอัลอัชอะรีย์ พวกเขาอธิบายถึงพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกด้วยคุณลักษณะที่ มะอ์ดูม(ไม่มีเรือนร่าง)และญูม๊าด(นิ่งไม่เคลื่อนไหว)
แน่นอนพวกเขาให้ร้ายต่ออัลเลาะฮ์อย่างมหันต์ และพวกเขาได้ขัดแย้งต่อ อะฮ์ลุล-ฮั๊ก จาก ชาวสะลัฟและอะอิมมะฮ์ และบรรดาผู้ปฏิบัติตามพวกเขา และพวกเขาได้ขัดแย้งต่อผู้ที่อ้างอิงไปหาเขา
เพราะท่านอบุลฮาซันอัลอัชอะรีย์ได้กล่าวชัดเจนในกิตาบของเขาชื่อ อัลอิบานะฮ์ และมะกอล๊าต อัลอิสลามียีน โดยได้ยืนยันบรรดาซีฟัต(ของอัลเลาะฮ์) ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงหลงออกจากสัจธรรม
บรรดาหัวโจกของพวกเขาได้แยกตัวออกมา เพื่อปิดกั้นผู้คนให้หันออกจากหนทางของอัลเลาะฮ์ ดังนั้นพวกเขาได้ปฏิเสธเตาฮีดของอัลเลาะฮ์ในความเป็นพระเจ้า
พวกเขาได้อนุญาติในเรื่องตั้งภาคี ซึ่งอัลเลาะฮ์จะไม่อภัยให้เขา แล้วพวกเขาได้อนุญาติให้เคารพสักการะสิ่งอื่นจากอัลเลาะฮ์ และพวกเขาได้ปฏิเสธการมีเตาฮีดในซีฟาตของอัลเลาะฮ์ ด้วยการตะอ์ตีล
ดังนั้นบรรดาอิหม่ามจากอะฮ์ลิซซุนนะห์(คืออุละมาอ์วาฮาบี)และพวกที่ปฏิบัติตามพวกเขา สำหรับพวกเขาได้มีตำรับตำราต่างๆที่รู้จักกันดี ในการตอบโต้คนกลุ่มนี้(คืออะชาอิเราะฮ์) กาเฟ็ร (ผู้ปฏิเสธศรัทธา) ผู้ดื้อดึงต่อสัจธรรม
หนังสือ อัด-ดุร็อร อัส-สะนียะฮ์ ฟิล อัจญ์วิบะฮ์ อัน-นัจญ์ดียะฮ์ เล่ม 3 หน้า 210 – 211