lasted posts

Popular

ซะคอวีย์ ตะวัซซุลต่อศอลีฮีน สามารถขจัดบาลาได้

photo_2016-06-15_00-05-07

 

 

ทางทีมงานคิดว่า ฟัตวานี้ คงทำให้ วะฮาบีย์ สั่นได้ เนื่องจากทางเราได้พิสูจน์ไปหลายต่อหลายครั้งแล้วว่า วะฮาบีย์ กับ อะฮลิซุนนะฮ์ เป็นคนละพวกกัน หนึ่งในข้อพิสูจน์ก็คือ วะฮาบีย์ ถือว่า การตะวัซซุล เป็นชีริก ในขณะที่อะฮลิซุนนะฮ์ ไม่ได้มีทัศนะเช่นนั้น แต่ยังถือว่า เป็น มุสตาฮับ อีกด้วย

 

อิมามซะคอวีย์ หนึ่งใน อุลามา อะฮลิซุนนะฮ์ ซึ่งไม่มีใครสงสัยในสถานะทางความรู้ของเขา ได้กล่าวในหนังสือของเขาว่า “การไปซียารัต กุโบร โดยเฉพาะกุโบรของ ผู้ศอลิฮ ถือเป็นกิจ ที่น่าชื่นชม และการรำลึกถึง บรรดาศอลิฮีน ทำให้เราะฮมัต ถูกประทานลงมา และทำให้บาลาถูกยับยั้ง”

 

อ้างอิง อัญวิบาตุลมัรฎียะฮ์ เล่ม 1 หน้า 1005