lasted posts

Popular

ฟัตวาตลกการเปิดแอร์ฮารามสำหรับสตรี!!!

A439192

หนึ่งในอุละมา วาฮาบี ซาอุดี้ สร้างเรื่องขำขันอีกแล้ว ด้วยกับการฟัตวา การเปิดเครื่องปรับอากาศสำหรับสตรีในขณะที่สามีไม่อยู่บ้านเป็นฮาราม 

รายงานจากสำนักข่าว อัล-อะลัม อุละมาวะฮาบี หลายปีหลังนอกจากจะฟัตวา บอยคอตฝ่ายตรงข้ามและมัสอับอื่นๆ แล้ว มักจะออกฟัตวาเชิงตลกขบขันที่ไม่สอดคล้องกับตรรกกะและสติปัญญาออกมาให้เห็นอยู่เสมอ

หนึ่งในฟัตวาดังกล่าว จากสาวก สลาฟี ตักฟีรี ใช้นามว่า  อัลละมะ อบุ้ลบารอ ได้ฟัตวาลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวของตนว่า ” การเปิดเครื่องปรับอากาศในขณะที่สามีไม่อยู่บ้านนั้นเป็นฮารามสำหรับบรรดาสตรี”

อุลามาซาอุดี้คนนี้ ยังชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า การเปิดเครื่องปรับอากาศในขณะสามีไม่อยู่บ้านเป็นการกระทำที่อันตรายและเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมโทรมทางสังคม 

เขากล่าวเสริมอีกว่า การกระทำเช่นนี้ จะทำให้เพื่อนบ้านรู้ว่า สามีไม่อยู่บ้านและมีเพียงสตรีเท่านั้นที่อยู่ในบ้านด้วยเหตุนี้อาจจะทำให้เขาลงมือทำซินาหรือกระทำการชั่วร้ายอื่นๆ 

www.anti-salafi.com