lasted posts

Popular

hamka21

 

 

 

 

 

ฟิตนะฮ์วะฮาบี ตอนทำไมลัทธิวาฮาบี จึงโจมตีเรื่อง การตักลีดต่อ 4 มัซฮับซุนนี่

ตอนที่๒

 

 

///////////

 

 

 

เมื่อท่านได้อ่านแนวคิดของอิบนิตัยมียะห์ ที่พวกวาฮาบีรับเอามาเชื่อมาปฏิบัติ 

จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า ทำไมอุลามาอ์ซุนนี่จึงต้องลงโทษเขา สั่งจำคุกเขา

เพราะอุลามาอ์ซุนนี่ยุคนั้นตระหนักดีว่า มันฮัจของอิบนิตัยมียะห์จะมาสร้างความแตกแยกในสังคมซุนนีในอนาคต

แต่สุดท้าย มุหัมมัด บิน อับดิลวะฮาบก็ฟื้นฟูมัจฮัจอิบนิตัยมียะห์ขึ้นมาอีก และด้วยการอุปถัมจากราชวงศ์ซาอู๊ด ที่มีอำนาจทั้งทางการ

ปกครองและทรัพย์สิน ในที่สุดลัทธิวาฮาบีหรือลัทธิตักฟีรีก็ขจรขจายไปทั่วโลก

 

 

ตัวอย่างความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างลัทธิวาฮาบี กับซุนนี่เก่าในเรื่องอะกีดะห์เช่น 

 

อัลเลาะฮ์ของวาฮาบี อยู่บนฟ้าบนอารัช 

ส่วนอัลเลาะฮ์ของซุนนี่เก่า ทรงอยู่ทุกสถานที่ ไม่ถูกจำกัด

 

 

 

ตัวอย่างความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างลัทธิวาฮาบี กับซุนนี่เก่าในเรื่องฟิกฮ์เช่น

 

วาฮาบีถือว่า การตะวัซซุลต่อท่านนบี(ศ)เป็นชีรีก

แต่ซุนนี่เก่าถือว่า ตะวัซซุลนั้นเป็นเรื่องมุสตะฮับ

วาฮาบีถือว่า การอิซิกกุโบร์ เป็นบิดอะฮ์ เป็นสิ่งฮะร่าม

แต่ซุนนีเก่า ไม่ถือว่าเป็นบิดอะฮ์ และไม่ฮะร่าม

 

 

 

ดังนั้นผู้อ่านจึงอย่าแปลกใจที่ได้พบเห็นลัทธิวาฮาบี ต่อต้านแนวทางชีอะฮ์ที่ดำเนินตามมันฮัจอะฮ์ลุลเบต อย่างรุนแรงสุดโต่ง
เพราะปัญหาต่อต้านของวาฮาบีได้สร้างความแตกแยกในหมู่พี่น้องซุนนี่มาหลายชุมชนแล้ว ถึงขั้นแยกสุเหร่าแยกบาแล ต่างคนต่างทำ
เพราะไปกันไม่ได้ แกไม่ยกมือดุอาอ์ ฉันจะยก แกว่าบิดอะฮ์

 

 

สรุปได้ว่า ลัทธิวาฮาบีคือ ผู้สร้างความแตกแยกตัวจริงในสังคมมุสลิม
แต่พวกวาฮาบีจะออกมาแก้เกี้ยวว่า

 

 

แม้วาฮาบีกับซุนนี่เก่าจะขัดแย้งกันหลายเรื่อง แต่เราก็มีอะกีดะห์เดียวกัน

 

 

เราชีอะฮ์จึงอยากถามสั้นๆว่า

 

 

พี่น้องซุนนี่ถือว่า อะกีดะห์ที่ว่า อัลเลาะฮ์ ทรงอยู่บนฟ้า บนอารัช คืออะกีดะห์ที่ถูกต้องกระนั้นหรือ

พี่น้องซุนนี่ถือว่า การตะวัซซุล การอิซิกุโบร์ คือ ชิรีก คือ บิดอะฮ์ กระนั้นหรือ

 

 

 

 

โดย : มุฮามี อะฮ์ลิลเบต 

anti-salafi.com