lasted posts

Popular

hamka186

 

 

 

เปิดสมองวะฮาบี ตอนความแตกต่างระหว่างเตาฮีดตอนที่๑

ความแตกต่างระหว่างเตาฮีดของมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบกับเตาฮีดของกุรอาน

 

 

 

หนังสือเล่มดังกล่าวนี้พยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องวะฮาบียฺให้รอดพ้นจากความหลงผิดจากแนวคิดเรื่องเตาฮีด อันเป็นความต้องการของเชค แต่สิ่งนั้นหาได้ตรงตามเจตนารมณ์ของอัลกุรอาน หรือตามที่อัลกุรอานกล่าวถึงไม่

 

ความปรารถนาในการรู้จักเตาฮีดตามที่อัลกุรอานและเราะซูลได้อธิบายไว้ เป็นความต้องการของสติปัญญา จิตใจ ชีวิต ความเป็นจริง อันเป็นความต้องการของประชาชาติอิสลาม และมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

 

ความคิดเห็นที่แปลกแยกในเรื่องเตาฮีดสำหรับเชคแล้ว ถือว่าเป็นการบุกรุกทางความคิด เนื่องจากเมื่อพิจารณารายระเอียดปลีกย่อยแล้ว ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับเตาฮีดเลยแม้แต่นิดเดียว อีกทั้งยังมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างเตาฮีดที่เชคกล่าวถึง กับเตาฮีดที่อัลกุรอานอธิบายไว้ เพราะความคิดเห็นของเชคเกี่ยวกับเตาฮีดในบางมุมมอง และบางรายละเอียดมีความขัดแย้งกับสติปัญญาสมบูรณ์ ขณะที่อัลกุรอานนั้นเข้ากันได้กับสติปัญญาของมนุษย์ ฉะนั้น จะเห็นว่าระหว่างเตาฮีดในทัศนะทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างยิ่ง และไม่อาจคาดคิดถึงได้เลย เนื่องจากเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงถ้าคิดถึงเตาฮีดที่อัลลอฮฺ และเราะซูลอธิบายไว้ว่าเหมือนกับเตาฮีดที่เชคอับดุลวะฮาบได้กล่าวถึง เนื่องจากเตาฮีดที่เชคอธิบายไว้สุดท้ายคือ เรือนร่างและความล้าหลัง มันเป็นบาปที่ไม่ได้รับการอภัยอย่างแน่นอน หากจะสรุปเตาฮีดที่อัลลอฮฺ (ซบ.) และเราะซูล (ซ็อล ฯ) ของพระองค์อธิบายไว้ในหนังสือ เตาฮีด ที่เชคมุฮัมมัด บิน อัลดุลวะฮาบได้เขียน

 

สถานภาพของเตาฮีดในอัลกุรอานนั้นสูงส่งกว่าเนื่องจากเป็นวะฮฺยูแห่งฟากฟ้า เตาฮีดที่อัลกุรอานกล่าวถึงนั้นเป็นหลักการที่วางอยู่บนแบบอย่างของอัลลอฮฺ อย่างมั่นคง ส่วนเตาฮีดของเขคอับดุลวะฮาบเป็นแบบอย่างของมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการเอาเปรียบในสิทธิของเตาฮีดที่อัลกุรอานกล่าวถึงอย่างยิ่ง ถ้าจะนำเอาสิ่งที่เชคมุฮัมมัด บินอับดุลวะฮาบสร้างขึ้นสัมพันธ์ไปยังอัลกุรอาน หรือจะขจัดภารกิจที่เขาได้ถอดถอนออกไปจากเตาฮีด เพื่อภายในช่องว่างนั้นจะได้เห็นเตาฮีดใหม่ที่ถูกวาดขึ้นซึ่งวางอยู่บนแนวคิดของหลักเตาอีดที่อัลกุรอานกล่าวถึง อันเป็นเตาฮีดซึ่งอัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงประทานศาสดาและเราะซูลลงมาเพื่อสั่งสอนสิ่งนั้น แต่เรากลับไปนิยมหลักเตาฮีดใหม่ที่เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วเราได้ตีวงล้อมอยู่บนหลักการนั้น หลังจากนั้นก็ลงความเห็นว่านั่นคือ เตาฮีด อันเป็นประสงค์ของอัลลอฮฺและเราะซูลของพระองค์ หลังจากนั้นก็ได้จัดตั้งมุสลิมกลุ่มใหม่ที่มีความคิดตื้นเขินขึ้นมากรายล้อมมุสลิมที่มีอย่างช้านาน พร้อมกับตั้งชื่อและยกย่องให้เป็นมุสลิมนิกายใหม่ขึ้นมาแยกตัวออกไปต่างหาก มิหนำซ้ำยังวางหลักการของตนไว้ว่านิกายที่มีอยู่ในอิสลามทั้งหมด ถ้าไม่ยอมรับหลักเตาฮีดใหม่ของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลลวะฮาบแล้วละก็พวกเขาคือศัตรู จนในที่สุดความคิดเหล่านี้ได้เกิดปฏิกิริยากับจิตใจและคิดว่า พวกตนคือมุสลิมใหม่ที่แตกต่างไปจากมุสลิมดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง

 

นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ และกลุ่มชนที่เชื่อถือและปฏิบัติตามเขา เชคมุฮัมมัด บินอับดุลวะฮาบ ได้คิดหลักเตาฮีดใหม่ซึ่งวางอยู่บนหลักประกันใหม่ที่ไม่อาจพบเจอได้ ทั้งในอัลกุรอานและซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) นอกจากจะไม่เข้ากับสติปัญญาบริสุทธิ์ของประชาชาติในยุคนี้แล้ว ยังไม่เข้ากับสติปัญญาของเยาวชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกต่างหาก เนื่องจากเขาได้ตัดหลักประกันเตาฮีดแห่งอัลกุรอานออกไปจนหมดสิ้นนั่นเอง

มีความต่างและความห่างไกลระหว่างเตาฮีดของพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก กับเตาฮีดของวะฮาบียฺ อีกทั้งไม่มีทางเข้ากันได้เลยระหว่างเตาฮีดที่อัลกุรอานกล่าวถึง กับเตาฮีดที่เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบได้สาธยายเอาไว้ ฉะนั้น เตาฮีดที่เชคมุฮัมมัด บิน อับ ดุลวะฮาบ สาธยายไว้นั้น เหมือนกับเป็นการประจารว่าร้าย และด่าทอความเป็นเตาฮีดของพระผู้อภิบาล หลักเตาฮีดที่เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ประดิษฐ์ขึ้นมาได้สร้างความสับสนอลหม่านและความปนเปอย่างมากมาย เป็นการทำลายล้างพระลักษณะสมบูรณ์ที่สะอาดบริสุทธิ์ของพระเจ้าตามที่อัลกุรอานสาธยายไว้ให้หมดไปโดยสิ้นเชิง อีกทั้งเป็นการปิดล้อมสิ่งนั้นไม่ให้แพร่ขยายออกไป เมื่อเป็นเช่นนั้นเท่ากับเป็นการบีบบังคับให้ต้องยอมรับหลักเตาฮีดแต่เพียงเปลือกนอก ซึ่งสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานเขียนของ เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบต้องห่างไกลจากเตาฮีดที่อัลกุรอานสาธยายไว้โดยสิ้นเชิง อีกทั้งยังได้ห่างไกลไปจากแก่นแท้ความจริงอันเป็นธรรมชาติของเตาฮีด

 

 

 

anti-salafi.com