lasted posts

Popular

hamka166

 

 

 

เปิดสมองวะฮาบี ตอนคำพูดขัดแย้งกันของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ

เรื่องการตะวัซซุล

 

 

 

แนวความคิดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของอัลกุรอาน และซุนนะฮฺของศาสดา (ซ็อล ฯ) แต่อย่างใด เพราะเขาเชื่อว่าการตะวัซซุลไปยังตัวตนของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ภายหลังจากการจากไปของท่าน ถือเป็นชิริกที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวจะทำให้ผู้คนออกนอกแนวทางอิสลาม ขณะเดียวกันเขาได้อนุญาตให้สังหารบุคคลที่อนุญาตให้ทำการตะวัซซุล และยังถือว่าพวกเขาล้วนเลวทรามยิ่งกว่าบรรดากาฟิรชาวกุเรชเสียอีก คำพูดอันร้อนแรงของเขาที่เปล่งออกมาเสมือนเป็นการชี้นำไปสู่การนองเลือดพี่น้องมุสลิมด้วยกัน และจำคำพูดนั้นเองทำให้พี่น้องมุสลิมจำนวนหลายพันคนต้องถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหด และแน่นอนที่สุดผลที่ติดตามมาคือ การนองเลือดและการเข่นฆ่ากันเองระหว่างพี่น้องมุสลิมซึ่งดำเนินมาจวบจนถึงปัจจุบัน และปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องการตะวัซซุลกับคนตายก็กลายเป็นปัญหาสำคัญและปัญหาใหญ่ ทำให้ผู้นิยมในแนวความคิดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ก่อการนองเลือดและเข่นฆ่าพี่น้องมุสลิมไปเป็นจำนวนมาก แต่ในที่สุดแล้วหลังจากทุกอย่างผ่านพ้นไป ทุกสิ่งที่เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ได้ถักทอขึ้นมามันได้กลายเป็นรากเหง้า และทุกสิ่งที่สร้างขึ้นมาเชคก็ได้ทำลายมันจนหมดสิ้น เชคกล่าวว่า..

 

เนื่องจากบางคนอนุญาตให้ตะวัซซุลกับบ่าวที่เป็นกัลยาณชน และบางคนอนุญาตให้ทำการตะวัซซุลได้เฉพาะศาสดา (ซ็อล ฯ) เท่านั้น แต่อุละมาอฺส่วนใหญ่ถือว่าเป็นมักรูฮฺ และสั่งห้ามไม่ให้กระทำ ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาเรื่องฟิกฮฺ แม้ว่าทัศนะที่ถูกต้อง ณ เราคือ ความเห็นของอุละมาอฺส่วนใหญ่ที่ว่าการตะวัซซุลเป็นมักรูฮฺ ด้วยเหตุนี้ บนพื้นฐานดังกล่าวเราจะไม่ท้วงติงกลุ่มบุคคลที่ทำการตะวัซซุลแต่อย่างใด เนื่องจากหลักการอิจญฺติฮาด (วินิจฉัย) ย่อมมีการปฏิเสธไม่เห็นด้วยและมีข้อสงสัยเป็นเรื่องธรรมดา[2]

 

นี่คือคำวินิจฉัย (ฟัตวา) ประการหนึ่งของเชคที่สร้างความประหลาดใจแก่ข้าพเจ้ามากที่สุด เนื่องจากคำฟัตวานี้ได้ขุดรากถอนโคนความคิดที่เชคที่เคยจับใส่ในความคิดของพวกเราที่ว่า การตะวัซซุลกับคนตายเป็นชิริกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ปัจจุบันเชคได้หักล้างคำพูดของตนเองและถือว่า การตะวัซซุล เป็นเพียงปัญหาของฟิกฮฺเท่านั้น ไม่ใช่ปัญหาด้านหลักความเชื่อ (อุซุลลุดดีน) และเชคยังได้กล่าวอีกว่า ปัญหาเรื่องการตะวัซซุลไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอีมานและการปฏิเสธ หรือการตั้งภาคีกับเตาฮีดแต่อย่างใด

 

ฉะนั้นตามความเชื่อของข้าพเจ้าการจัดพิมพ์ฟัตวา (คำวินิจฉัย) เหล่านี้ เพื่อแจกจ่ายในหมู่วะฮาบียฺที่มีความสุดโต่งด้านความเชื่อ ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อว่ากลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อชนิดสุดโต่งจะได้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับบุคคลที่เชื่อในเรื่องการตะวัซซุลกับคนตาย และพวกเขาจะได้รับรู้ว่าแนวความคิดเรื่องการขับไล่คนออกจากศาสนา (ตักฟีร) ของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ไม่ได้ปฏิบัติไปตามอัลกุรอานและซุนนะฮฺของศาสดา (ซ็อล ฯ) แต่อย่างใด ดังนั้น จะเห็นว่าคำพูดขัดแย้งกันของเชคนั้นมีจำนวนมากมาย ซึ่งช่วงเวลาที่พี่น้องของเราได้พบความขัดแย้งกันในคำพูดของเชค ทำให้พวกเขาละทิ้งแนวคิดแบบเลยเถิดของเชคในเรื่องการเป็นกาฟิรของมุสลิม  ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากตำราและจดหมายชนิดสุดโต่งของเชคนั่นเอง

 

 

 

anti-salafi.com