lasted posts

Popular

hamka176

 

 

 

เปิดสมองวะฮาบี ตอนประวัติความเป็นมาของสะกีฟะฮฺ(๑)

ตอนที่๑

 

 

 

หลังจากที่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้จากไปกลุ่มของอันศอรฺได้มารวมตัวกันที่ สะกีฟะฮฺ บนี ซาอิดะฮฺ  และพูดว่า เมื่อท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้จากไป ดังนั้นตำแหน่งวิลายะฮฺและการปกครองรัฐอิสลามขอให้เป็นหน้าที่ของ สะอฺ ดิบนิ อิบาดะฮฺ ซึ่งขณะนั้นสะอฺ ไม่สบายแต่เขาได้เข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง เขาได้ทำการขอบคุณต่ออัลลอฮฺ และพูดว่า โอ้ ชาวอันศอรฺเอ๋ย ในอิสลามไม่มีชนกลุ่มใดดีไปกว่าพวกเจ้าอีกแล้ว ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ประกาศศาสนาที่มักกะฮฺเป็นเวลา ๑๓ ปีในหมู่พวกกุเรช ท่านได้เชิญชวนให้พวกเขาเลิกบูชาเจว็ดและรูปปั้นต่างๆ โดยให้หันมาเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) ผู้ทรงเป็นเอกะ แต่มีกี่คนที่ศรัทธาและเชื่อฟังปฏิบัติตามท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ซึ่งพวกเขาไม่สามารถปกป้องและช่วยเหลือท่านศาสดาได้อีกต่างหาก จนกระทั่งพวกท่านได้มีอีมานต่อท่านศาสดา ยอมรับศาสนาของท่าน พวกท่านได้ต่อสู้และปกป้องท่านศาสดามาตลอดจนกระทั่งอิสลามได้เติบโต และขยายดินแดนออกไปสู่อาณาบริเวณอื่น พวกท่านเป็นทหารกล้าที่คอยพิทักษ์และยืนหยัดเคียงคู่กับอิสลามมาโดยตลอด ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้จากพวกท่านไปด้วยความปิติยินดี และหมดห่วง แต่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ไม่ได้แต่งตั้งบุคคลใดไว้เป็นตัวแทน ณ เวลานี้จึงเป็นโอกาสดี และเป็นสิทธิ์สำหรับพวกท่านที่ต้องแบกรับภาระนั้น

 

พวกอันซอรฺ ทั้งหมดได้พูดว่า ท่านพูดถูกต้องแล้ว และพวกเราเห็นสมควรที่ท่านต้องรับหน้าที่เป็นตัวแทนท่านศาสดา ทำหน้าที่ปกครองดูแลมุสลิมทั้งหลาย

 

บางคนพูดว่า ถ้าพวกกุเรชลุกขึ้นช่วงชิงตำแหน่งดังกล่าว ท่านจะทำเช่นไร

 

ได้มีบางกลุ่มตอบว่า พวกเราก็จะบอกพวกเขาว่า พวกท่านก็เลือกผู้นำของท่านขึ้นมา ส่วนเราก็จะเลือกผู้นำของเราขึ้นมาเช่นกัน

สะอฺด์ พูดว่า การทำเช่นนี้ถือว่าอันตรายและพวกเราต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอน

 

ได้มีคนส่งข่าวให้อุมัรฺ ทราบว่าที่สะกีฟะฮฺกำลังมีการเลือกเคาะลิฟะฮฺ ท่านอุมัรฺได้สั่งให้คนไปบอกอบูบักรฺว่ามีงานด่วนซึ่งขณะนั้น ท่านอบูบักรฺอยู่ที่บ้านของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ท่านอบูบักรฺได้ตอบมาว่า ฉันไม่ว่างกำลังช่วยอะลีจัดการกับร่างอันบริสุทธิ์ของท่านศาสดา ท่านอุมัรฺได้ส่งข่าวไปอีกรอบว่าข่าวสำคัญมากถ้าไม่มีท่านเราคงไม่มีทางเลือกอย่างอื่น

 

อบูบักรฺได้ละทิ้งร่างอันบริสุทธิ์ของท่านศาสดาให้ท่านอะลีได้จัดการตามลำพัง และรีบไปหาอุมัรฺ ท่านอุมัรฺได้พูดกับท่านอบูบักรฺว่า ท่านไม่รู้หรือว่าพวกอันศอรฺได้ไปรวมตัวกันที่ สะกีฟะฮฺ และได้เลือกให้สะอฺด์ เป็นเคาะลิฟะฮฺเรียบร้อยแล้ว

 

ทั้งสองจึงรีบไปที่ สะกีฟะฮฺทันที ในระหว่างทางได้พบกับ อบูอุบัยดะฮฺ ญัรฺรอห์ และได้พาเขาร่วมทางไปด้วย เมื่อไปถึงที่สะกีฟะฮฺท่านอบูบักรฺได้กล่าวปราศรัยทันที หลังจากสรรเสริญอัลลอฮฺ และศาสดาแล้ว ท่านได้พูดว่า อัลลอฮฺได้ประทานศาสดามาเพื่อแผ่เมตตาธรรมแก่ชนทุกหมู่เหล่า เพื่อเชิญชวนให้พวกเขาไปเคารพสักการะต่อพระเจ้าองค์เดียว ขณะที่พวกเขาได้นับถือพระเจ้าอยู่หลายองค์ด้วยกัน ชาวอาหรับได้ละทิ้งศาสนาของบรรพชน และหันมารับศาสนาที่ท่านศาสดาได้นำมาเผยแพร่ ฉะนั้นอัลลอฮฺ (ซบ.) จึงได้ให้พวกมุฮาญิรีนนั้นดีกว่าชนกลุ่มอื่น เนื่องจากพวกเขาเป็นชนกลุ่มแรกที่เข้ารับอิสลาม ได้ลิ้มรสความยากลำบากชนิดเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) มาตลอด ดังนั้นภายหลังจากศาสดาพวกเขาจึงมีความเหมาะกว่าชนกลุ่มอื่นด้วยประการทั้งปวง โอ้ ชาวอันซอรฺเอ๋ยพวกท่านเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดไม่มีใครปฏิเสธหรอก แม้แต่พวกมุฮาญิรีนก็ไม่ถึงระดับพวกท่าน แต่ยอมให้เราเป็นผู้นำและท่านเป็นที่ปรึกษาของเรา ขอสัญญาว่าพวกเราจะไม่ทำสิ่งใดโดยปราศจากคำปรึกษาของพวกท่าน

 

anti-salafi.com