lasted posts

Popular

้ฟทาฟๅึภ

 

 

 

เปิดสมองวะฮาบี ตอนสาเหตุหลักที่มุสลิมหันเหออกจากเตาฮีดเชคอับดุลวะฮาบ(๑)

ตอนที่๑

 

 

 

ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันนี้ บรรดาอุละมาอฺวะฮาบียฺน้อยใหญ่ต่างมีความเชื่อในเตาฮีดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบทั้งสิ้น แต่ปัจจุบันพวกเขาได้กลายเป็นปรปักษ์กับเชคไปแล้ว เมื่อเราพิจารณาถึงสาเหตุที่พวกเขาหันห่างจากเตาฮีดของเชค เราก็จะพบว่ามีสาเหตุมากมายที่ทำให้พวกเขาถอนตัวออกจากแนวคิดของเชค ซึ่งในที่นี้จะขอนำเสนอพอเป็นสังเขปสัก 3 สาเหตุเท่านั้น?

 

 

 

สาเหตุที่ 1 การเชื่อฟังปฏิบัติตามเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบโดยดุษณี

 

ข้าพเจ้าขอนำเสนอเหตุการณ์ในอดีตตอนหนึ่งที่เกิดกับตัวข้าพเจ้า สมัยที่ข้าพเจ้ายังศึกษาและสอนอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ข้าพเจ้ากับกลุ่มชนที่ปฏิบัติตามเชคอับดุลวะฮาบ ได้ไปรวมตัวกันที่มัสญิดแห่งหนี่งในกรุงริยาด และหลังจากนมาซพวกเราได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องสุสานและหลุมฝังศพ ตามทัศนะของเชคอับดุลวะฮาบ

 

หลังจากที่พวกเราได้ออกจากมัสญิดแล้ว ข้าพเจ้าได้คิดใคร่ครวญในสิ่งที่วิภาษกันว่า ไม่มีสถานฝังศพ หรือสุสานของมุชริกใดอยู่ในกรุงริยาดเลย แล้วทำไมเราต้องไปวิภาษกันในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความคิดของ เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ซึ่งท่านได้พังทลายสุสานจนหมดสิ้น เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันเช่นนี้เกิดขึ้นหลายครั้งติดต่อกัน

สำหรับประเด็นดังกล่าวนี้อุละมาอฺใหญ่ของวะฮาบียฺคนหนึ่งนามว่า เชคอับดุรเราะฮฺมาน อับดุลคอลิก กล่าวว่า.

 

ปัจจุบันถ้าเราไปประเทศซาอุดีอาระเบียเราจะไม่พบหลุมฝังศพเลย แต่เราจะพบกลุ่มอุละมาอฺซึ่งด้านความเชื่อแล้ว พวกเขาจะไม่เชื่อฟังใครเลยนอกจากเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบเพียงคนเดียว ทั้งที่ในชนบทและหมู่บ้านต่างๆ ได้มีคำพูดกล่าวถึงเขามาก แต่ไม่มีประชาชนคนใดเชื่อฟังเขาเลย….. ดังนั้น สะละฟียฺซุนนะฮฺถือว่าไม่มีประโยชน์

 

ด้วยเหตุนี้ เราจะพบว่าบรรดานักคิดและอุละมาอฺใหญ่ของวะฮาบียฺ ได้หักล้างแนวคิดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ที่ขัดแย้งกับอัลกุรอาน และพวกเขาได้ตั้งฉายานามบุคคลที่เชื่อฟังเชคอย่างดียว ซุนนะฮฺสะละฟียฺ

 

 

 

สาเหตุที่ 2 ผสมปนเปกันระหว่างเตาฮีดของสะละฟียฺเพรียว กับเตาฮีดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ

 

การผสมปนเปกันนี้ย้อนกลับไปยังบรรดาผู้ที่เชื่อฟังเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ซึ่งพวกเขาต่างคิดว่าเชครู้จักหลักเตาฮีด โดยวางอยู่บนพื้นฐานของ สะละฟียฺ ซอลิฮฺ แต่เมื่อพวกเขาพบว่ามีความขัดแย้งกันระหว่างแนวคิดของเชคมุฮัมมัด บิน อัลดุลวะฮาบกับแนวคิดของสะละฟียฺ ซอลิฮฺ พวกเขาจึงถอนตัวออกจากวะฮาบียฺทันทีโดยกลับไปสู่สะละฟียฺเหมือนเดิม สิ่งนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่จำเป็นต้องวิภาษกับพวกวะฮาบียฺ เพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้หลุดพ้นจากแนวคิดของวะฮาบียฺคือ ความปนเปกันระหว่างสะละฟียฺกับวะฮาบียฺ ซึ่งนอกจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วยังเป็นอันตรายอย่างยิ่ง อุละมาอฺใหญ่ของวะฮาบียฺ อีกท่านหนึ่งนามว่า เชคมุฮัมมัด สะอีด เราะมะฎอน อัลเบาฎียฺ ได้อธิบายไว้ในหนังสืออันมีค่ายิ่งของท่านนามว่า อัซซะละฟียะฮฺ มัรฮะละฮฺ ซะมะนียะฮฺ มุบาเราะกะฮฺ ลา มัซฮับ อิสลามียฺ ว่า

ช่วงเวลาที่แนวคิดของวะฮาบียฺกำลังรุ่งเรืองนั้น ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่ารากเหง้าของแนวคิดนี้ต้องมั่นคงและมีความพิเศษกว่าแนวคิดอื่น แต่หลังจากเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบได้จากโลกไป คำว่า วะฮาบียฺ ก็ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นสะละฟียฺ และเริ่มประกาศชื่อแนวคิดใหม่แทนชื่อเก่าทันที เพื่อต้องการบอกกับประชาชนว่า แนวคิดนี้จะไม่หยุดอยู่กับที่จนถึงเชคอับดุลวะฮาบ ทว่าหลังจากได้กลับมาสู่สะลีฟียฺ แล้วพวกเขาก็ได้ตั้งมั่นว่าจะนำเอาเกียรติยศของแนวทางนี้  การรักษาอะมานะฮฺด้านความเชื่อ ความคิด และวิธีการในการสร้างความเข้าใจอิสลาม เขาได้ย้ำเตือนสมาชิกว่าเฉพาะพวกเขาเท่านั้นที่ถูกต้อง และเฉพาะพวกเขาเท่านั้นที่รักษาอะมานะฮฺด้านความเชื่อศรัทธาของสะละฟียฺ และเป็นผู้เผยวิธีและหลักความเชื่อในการสร้างความเข้าใจอิสลาม[1] 

 

 


 

[1] อัซซะละฟียะฮฺ มัรฮะละฮฺ ซะมะนียะฮฺ มุบาเราะกะฮฺ ลา มัซฮับ อิสลามียฺ เชคมุฮัมมัด สะอีด เราะมะฎอน อัลเบาฎียฺ หน้า 235-236

 

 

anti-salafi.com