lasted posts

Popular

เปิดโปงข้อเท็จจริงทัศนะผู้รู้วะฮาบีย์

11755122_863871863701469_7295121467453881747_n

 

ขอ อนุญาต เปิดโปงข้อเท็จจริง กรณีที่มาของความขัดแย้ง แตกแยกในหมู่มุสลีมีน จากหลายปัจจัย
เรื่องของแนว คิดวะหบีย์ ที่มีผู้ยึดถือตาม โดยศึกษาแก่นแท้ว่า ที่จริงแล้ว มันคืออะไร บิดเบือนจากแนวทางถูกต้อง หรือประเสริฐชนยุคก่อนหรือไม่
กรณี อุลามะอวะหบีย์ ปัจจุบันหลายท่าน ได้ทำการฟัตวาหุก่ม ที่แหวกมติปวงปราชณ์ หนึ่งในนั่นคือ
อัลบานีย์ ที่มุสลิมระดับผู้นำบ้านเรามักอ้างอิงตลอด
ناصر الالباني الضال المضل
เราต้องหลักห่าง เพราะชายผู้นี้ ได้ฟัตวาหุก่มว่า
1 อนุญาตให้มีการทุบทำลายสุสานกุบูรท่านนบีซ.ล. และนำร่างอันทรงเกียรติเคลื่อนย้ายออกจากมัสยิดนะบาวีย์ นำไปเก็บไว้ที่อื่น (ซึ่งขณะนี้ทางดารสอุดี ได้มีโครงการดังกล่าวแล้ว เพราะพวกเขาไม่ต้องการให้มุสลีมีนไปเข้าเยียมกุบูรดังกล่าว แต่โครงการยังชลออยู่เพราะโลกอิสลามคัดค้าน)
تحذير الساجد للالباني : 98
2 ท่านรอซู้ล ซ.ล. ไม่ได้เป็นมัคโละที่ประเสริฐสุด จากบรรดาสรรพสิ่งที่ถูกสร้างทั้งปวง
التوسل انواعه واحكامه للالباني المتناقض ص 149
3 บิดา มารดา ท่านนบี ทั้งสองคือเป็นชาวนรก
صحيح السيرة النبوية للالباني المتناقض ص 23
4 ห้ามบรรดามุสลีมีน حرام ไปขอดุอา ตะวัสสุล ฯ ที่กุบูรสุสานท่านนบี ซ.ล.
احكام الجناءز وبدعها : للالباني المتناقض ص 264 266
5 เรียกร้องเชิญชวนบรรดามุสลีมีน ให้ยับยั่งหยุดการสรรเสริญ แด่ท่านนบี ซ.ล.
تلتوسل انواعه واحكامه للالباني المتناقض ص 80
6 ห้ามการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเยียนสุสานท่านนบี حرام
احكام الجناءز ص 265
7 ห้าม حرام อ่านตัลกีนให้มัยยิด หลังจากเสียชีวิตแล้ว
احكام الجناءز للالباني المتناقض ص 243
8 ห้าม حرام จัดงานวันเกิดท่านนบี ซ.ล. เมาลิดินนาบี
فتاوى للالباني المتناقض ص 155
9 ห้าม حرام จูบอัลกุรอ่าน เพราะการจูบกุรอานนั้นเป็นบิดอะฮฺที่ลุ่มหลง
رسالة كيف يجب علينا ان يفسر القران للالباني المتناقض ص 281
10 ห้าม حرام กล่าว ศอดาก้อลอฮฮุลอาซีม صدق الله العظيم ภายหลังจากอ่านอัลกุรอาน เพราะเป็นบิดอะฮฺที่ลุ่มหลง
فتاوى للالباني المتناقض ص 263
11 วาญิบเหนือพี่น้องฟาลิสติน ต้องอพยพ และต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด และยกแผ่นดินดินให้ยิวอิสรอเอลได้ครอบครอง หากไม่ อพยพออก ถือว่าหะรอม
فتاوى للالباني المتناقض ص 18
12 การเดินขบวนต่อต้านชาวยิวผู้ยึดดินแดนของปาลิสตินนั้น ถือว่าหะรอมต้องห้าม
سلسلة اشرطة الهدى والنور للالباني المتناقض
13 ห้าม حرام ขอดุอาให้นักรบมุญาฮีดีน ที่ต่อสู้กับกุฟฟ้าร ในปาลิสติน และที่อื่นๆ ห้ามขอดุอาคังกล่าวในคุตบะฮฺวันศุกร์ หรือที่อื่นๆ
الاجوبة النافعة عن الاسءلة مسجد الجامعة للالباني المتناقض ص 72
14 ห้าม حرام จูบมือ บิดามารดา เพราะเป็นบิดอะฮฺที่ลุ่มหลง
قاموس البدع مستخرج من كتب الالباني المتناقض ص 718
15 สตรีคนใดที่มีขนหรือเคราขึ้นบนใบหน้า ถือว่าห้าม حرام ตัดออกหรือโกนออก
فتاوى مسجلة بصوت شبكة الانترنت فتاوى للالباني المتناقض ص 248
16 ห้าม حرام บรรดาสัตรี โกนขนรักแร้ของนาง แม้ว่าสามีของนางจะรังเกียจก็ตาม
فتاوى الالباني المتناقض ص 249
17 โกหกใส่ ต่อท่านอิม่ามบุคอรี ว่าท่านบุคอรี ไม่ได้ตีควา ตะเวล กุรอานที่ว่า
ويبقى وجه ربك
และคงถาวรยิ่งใบหน้าของพระองค์ ซึ่ง อิม่ามบุคอรี ตีความว่า ملكه อำนาจ คือ และคงถาวรยิ่งอำนาจของพระองค์ ซึ่งบรรดา มุหัดดิซีนยุคก่อนๆ ได้ตัดสินไปตามอิม่ามบุคอรี แต่อัลบานีย์ ในยุคหลังได้กล่าวโกหกต่อท่าน
فتاوى الالباني المتناقض ص 522 523
18 เขาได้ทำหละกเกณฑ์กฏใหม่ๆ ทางวิชามุศตอละหะดิษ ที่จัดแย้ง กฏมุศตอละหะดีษ ที่บรรดามุหัดดิซีนยุคก่อนๆได้มีมา และตัดสินหะดีษซอฮิฮ ให้เป็นฏออิฟ ตัดสินหะดิษฏออิฟ ให้เป็นซอฮิฮ
เช่นตัดสินหะดิษ ทาสีผิวดำ ที่ยอมรับว่าอัลลอฮฺอยู่บนฟ้า ในรายงานมุสลิม ว่าเป็นหะดีษ ซอฮิฮ ทั้วๆที่ บรรดามุหัดิซีนยุคก่อน เช่น บัยฮากี่ย อันนะวาวีย์ อิบนิหะญัร ได้ตัดสินแล้ว ว่า มันเป็นหะดีษ ฏออีฟ(อ่อนนำมาประกอบข้อชี้ขาดในเรื่องอะกีดะฮฺำม่ได้)
عبد العزيز الغماري
التقريب مع شرحه تدريب الراوي ج1 ص 220
الاستعاب في معرفة الاصحاب ج1 ص 1414
المعرفة والتاريخ ج2 ص 270
20……………
21…………….
22……………
แลัอีกมากมาย ซึ่งตัวอบ่างของอุละมะวะหบีย์ร่วมสมัยมีจำนวนหลายท่าน ที่ผู้นำมุสลิมบ้านเรามักนำเอามาเอ่ยชือ แล้วอ้างเป็นหลักฐานในหลายๆเรื่อง
ซึ่งมีเจตนา ให้เราผู้ผู้คนทีอ้างว่าอผยู่ในมัซฮับชะฟีอีย์ แต่ไม่เอาฟัตวา ของชะฟีอีย์ ยังเนาเอาคำพูดที่บิดเบือนของกลุ่มเหล่านี้มาชี้ขาด ก่อให้เกิดความลุ่มหลงในสังคมปัจจุบัน
และท่านสงสัยอย่างไรกรุณาแย้งมาได้ครับ ด้วยความเคารพ ผมไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อตาม แต่ให้ศึกษาความจริงตามที่ให้ไว้
โปรดคิดตามคอนต่อไป
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
وبالله التوفيق والهداية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

CR Payang Chekdah