lasted posts

Popular

( دولة اسلامیة فی العراق والشام)รัฐอิสลามแห่งอิรักและชาม(ซีเรีย) หรือชื่อย่อว่า ดาอิช(داعش) คือชื่อของกลุ่มก่อการร้ายที่ดำเนินตามแนวทางวะฮาบีย์สลาฟีย์หัวรุนแรงที่มีจุดประสงค์ในการจัดตั้งระบอบการปกครองอิสลามโดยนำหลักชะรีอะฮ์ในปฏิบัติการในอิรักและซีเรีย

เมื่อวันที่ 15 เดือนตุลาคม ปี 2006 จากการประชุมของกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงได้ประกาศแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มคนใหม่ คือ อะบูอุมัร อัลบักดาดี โดยมีการบันทึกสนธิสัญญา อัลมุฏอยยิบีน เป็นลายลักษณ์อักษร

ซึ่งกลุ่มก่อการร้ายนี้หลังจากประกาศการมีอยู่ของตนได้ทำการปฏิบัติการก่อการร้ายมากมายหลายแห่งในประเทศอิรัก

หลังจากที่มีอะบูอุมัร อัลบักดาดีย์ถูกสังหาร ในวันที่ 19 เดือนเมษายน ปี 2010 หัวหน้ากลุ่มคนใหม่ที่ได้รับเลือก คือ อะบูบักร์ อัลบักดาดี

และในสมัยการเป็นผู้นำของเขา กลุ่มดาอิช ได้ปฏิบัติการณ์มากมาย เช่น การระเบิดธนาคารกลางของรัฐบาลอิรัก ,กระทรวงยุติธรรม ,การเข้ายืดคุกอะบูฆุร็อยบ์และอัลฮูต

หลังจากเหตุการณ์ที่ซีเรีย เกิดการต่อสู้กับระหว่างกลุ่มก่อการร้ายติดอาวุธ ที่เรียกตนเองว่า ญับฮะตุลนุศเราะฮ์ กับกองทหารของรัฐบาลซีเรีย  กลุ่มญับฮะตุลนุศเราะฮ์ได้แสดงตัวตนเมื่อปี 2011 หลังจากนั้นไม่นานนัก ความสามารถของกลุ่มนี้ก็เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยกลุ่มดัง

กล่าวได้กลายเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่มีอำนาจมากที่สุดในซีเรีย

และในวันที่ 9 เดือนเมษายน 2013 ได้มีการประกาศเสียงทางสื่อออนไลน์ในนามเครือข่ายชุมูคุลอิสลามว่า อะบูบักร์ อัลบักดาดีได้สถาปนารัฐอิสลามแห่งอิรักให้เป็นรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย หรือ ดาอิช ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากราชวงศ์อาลิซาอูดและบางประเทศในแถบตะวันออกกลางอย่างเห็นได้ชัด

tvshia.com