lasted posts

Popular

ความเลยเถิดเกี่ยวกับอิบนุตัยมียะฮ์

 

 

13443034_1708359429429408_883722877029826204_o

 

อิบนุกอยยิม ศิษย์เอกอิบนุตัยมียะฮ กล่าวว่า

“ผู้คนมากมาย จากกลุ่มคนที่ไม่หวังเจอกับ เชคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮ เล่าให้ฉันฟังว่า เขาเห็นอิบนุติมิยะ หลังจากที่ตายไปแล้ว และเขาได้ถามคำถามศาสบัญญัติ กับ อิบนุตัยมะฮ และอิบนุตัยมียะฮ ก็ได้ตอบคำถามอย่างถูกต้อง เหมาะสม เรื่องนี้ ไม่มีใครปฏิเสธมัน นอกจาก คนที้โง่ที่สุด เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณ และกฎของมัน”

ฆุลาต ??

อ้างอิง จาก หนังสือ กิตาบุรรูฮ เล่ม 1 หน้า 96