lasted posts

Popular

images (4)

 

คำบรรยาย เปิดโปงซุนนะฮ์จอมปลอม โดย อ.อับดุลฮากีม วันแอเลาะ (8)  

 

นอกจากอุลามาอฺในยุคหลังนี้เท่านั้น ที่อยู่ในสังคมที่ไม่สมบูรณ์ อยู่ในสังคมที่นบีไม่ได้ให้การรับรองเอาไว้ ไม่ได้เป็นบุคคลใน 300 ปีแรกซึ่งถือว่าเป็นศตวรรษที่ดีที่สุด “คอยรุนกอดนี กอดนีซุมมะละซี……3/4.24” คตวรรษที่ดีที่สุดก็คือศตวรรษของฉันและศตวรรษต่อไปๆก็คือ 3 ศตวรรษ

                ไม่ว่าจะเป็นคู่แฝดอย่างที่ผมได้พูดไว้เมื่อตะกี้ คณะใหม่ก็วะฮาบีย์ เกิดมาตอนไหนครับ?? เกิดมาในยุคหลัง แต่ขอย้อนกลับไปบอกนิดนึงว่าท่านเหล่านั้นมีมารยาทและมีความเข้าใจ ไม่มีหรอกที่จะมาด่าพี่น้องมุสลิมด้วยกันว่าไปตักเบรให้ควายฟัง ไม่มีหรอกที่จะบอกว่ามึงไอ้บิดอะห์ ต้องตกนรกหมกไหม้ ไม่มี ท่านไปตรวจสอบดูได้เลย ไม่มี คนเหล่านี้เอามาจากไหน คำสอนของอัลกุรอานก็ห้ามไว้อยู่แล้ว ตัวบทฮะดิษก็ห้ามไว้อยู่แล้ว เป็นมุสลิมด้วยกันด่ากันได้อย่างไร

“วิบารุลมุสลิม กิตาบบุล….3/5.53” คนที่ด่ามุสลิมเป็นคนฟาซิก นี่ฮะดิษนบีนะครับ แสดงว่านักวิชาการที่ออกมาด่าพี่น้องมุสลิมด้วยกันคนเหล่านี้เป็นคนฟาซิก ฟาซิกก็คือ คอริจญ…3/5.56 คนที่ออกนอกกรอบแห่งการภักดีต่ออัลลอฮ์ ไม่ใช่คนที่มีความภักดีต่ออัลลอฮ์ ไม่ได้ตออัตต่ออัลลอฮ์

                อิมามอบูฮานีฟะห์มีคนถามท่านว่า อะฮาตะอิลลา อะฮีตะอิลัย……3/6.21 ว่าข้อวินิจฉัยที่ท่านได้ทำการตัดสินอันเป็นที่สุดแล้ว มันคือความจริงโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆเลยหรือ  ฟะกอลัลอิมามมุลมุคลิซ3/6.42 ท่านผู้นำที่มีความบริสุทธิ์ใจได้ตอบว่า ละอัลละฮุมบาติ…………3/6.49 เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยก็ได้ เห็นไหม นี่คือคำตอบของท่าน

 แต่ว่าคู่แฝดคู่นี้ หลักที่เขายึดเลยทีเดียวคือความคิดเห็นของเขาเท่านั้นที่ถูกต้อง ใครที่เห็นต่างไปจากนี้นั้นคือความคิดเห็นที่ผิดพลาด นี่คือทฤษฎีในการปฏิบัติการของพวกวะฮาบีและพวกคณะใหม่เลยทีเดียว จำกัดความถูกต้องไว้แก่ตัวเอง แม้แต่วะฮาบีนอกกลุ่มของตนเองถือว่าเป็นมุชริกหมด ถือว่าเป็นกาเฟรหมด แล้วคนเหล่านี้เกิดขึ้นในยุคไหนในสมัยไหนครับ โดยเฉพาะมูฮัมมัด อิบนุ อับดุลวาฮาบซึ่งเป็นผู้นำของพวกวะฮาบี คือถ้าหากว่าไม่ได้ไปเรียนรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วมันอันตราย ที่ต้องเรียนนะคือคนไม่ใช่ควายเรียน คือถ้าควายเรียนๆมายังไงก็ถูกเขาจูงไปหมดเลย ไม่ได้ แต่ถ้าคนเรียนมันก็ต้องมาตรวจสอบ ก็ต้องมาคิดว่ามันถูกต้องหรือไม่

———————-

มูฮัมมัด อิบนุ อัลดุลวาฮาบเกิดในปี ฮศ.1111 เมื่อประมาณ 300 ปีที่แล้วมานี้เอง เสียชีวิตในปีฮศ. 1207 อายุยืนด้วย 98 ปีโดยประมาณ คนนี้ได้เรียนที่นครมักกะห์ นครมะดีนะห์ แต่สิ่งที่ชอบมากที่สุดนั้นก็คือ  2 เรื่อง

เรื่องที่ 1 คือชอบดูตำราของอิบนุตัยมียะห์ ศึกษาตำราของอิบนุตัยมียะห์อย่างแตกฉานลุ่มลึกเลยทีเดียว นั่นย้อนกลับไปในอดีตอีก เหตุทั้งหลายทั้งปวงที่มีวะฮาบีย์ มีคณะใหม่ในปัจจุบันนี้ มีต้นเหตุมาจากอิบนุตัยมียะห์ แล้วก็มาคลอดลูกออกเป็นวะฮาบีในเวลาต่อมา แล้วแนวคิดของทั้งสองก็เดินมาในลักษณะผสมผสานคู่ขนานกันมาเรื่อย

 ดังนั้นแนวคิดของพวกคณะใหม่ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากอิบนุตัยมียะห์ ส่วนกลุ่มวะฮาบีย์ที่มีอยู่ในขณะนี้ได้รับอิทธิพลมาจากผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของอิบนุตัยมียะห์คือมูฮัมมัด อิบนุ อัลดุลวาฮาบ แล้วก็เอามาว่าหนักในสมัยหลังนี้ ผมจึงบอกคณะใหม่กับวะฮาบีเป็นคู่แฝดกันหรือถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นลูกของอิบนุตัยมียะห์ด้วยกันทั้งคู่ แต่มาสำแดงฤทธิ์เดชไปคนละลู่คนละทางคนละปัญหา เชื้อสายเดียวกัน มีหลักคิดเหมือนกันในหลักการใหญ่ๆเหมือนกันทั้งคณะเก่ากับวะฮาบี แต่วะฮาบีนี้มารุนแรง