lasted posts

Popular

1801183_735985533196698_1216022013406134357_o

จัดงานเมาลิดให้ซะอูดไม่เป็นบิดอะฮนะครับ

ในความเชื่อของวะฮาบี เมาลิด นบี เป็นบิดอะฮ แต่เมาลิดซาอูด ทำได้นะ