lasted posts

Popular

2016-11-10_06-35-52-696x504

spa.gov.sa – มกุฎราชกุมารแห่งซาอุได้มอบเหรียญเกียรติยศของกษัตริย์ซัลมานให้กับ พลเอกโจเซฟ  ดันฟอร์ด ปธ เสธ ของสหรัฐที่ได้มาเยือนซาอุฯ เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน

ตามคำสั่งของกษัตริย์ซัลมานผู้ปกครองฮะรอมัยน์(มักกะฮ์และมะดีนะฮ์) เจ้าชาย มุฮัมมัด ซัลมาน รัฐมนตรีกลาโหมซาอุได้พบปะกับพลเอกโจเซฟ  ดันฟอร์ด ปธ เสธ ของสหรัฐ ณ กรุงริยาด และได้มอบ เหรียญเกียรติยศอันทรงค่าของกษัตริย์ซัลมานให้กับ พลเอกโจเซฟ  ดันฟอร์ด ปธ เสธ

ในการพบปะของทั้งสองฝ่ายไดมีการหารือและพิจารณาปัจจัยในการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการทหาร

นอกจากนั้นยังได้มีการพูดคุยในประเด็นการสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลาง

อนึ่งในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน กษัตริย์ซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบีย ให้พลเอกโจเซฟ  ดันฟอร์ด ปธ เสธ ของสหรัฐพร้อมคณะเข้าพบในทำเนียบอัลยามามะฮ์  กรุงริยาด

ในการพบปะได้มีการหารือในด้านความร่วมมือร่วมกันของทั้งสองประเทศและพิจารณาสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในภูมิภาค