lasted posts

Popular

images

…เรื่องของ นายิส (สิ่งที่ศาสนาถือว่าสกปรก)…

1. พวกเขาบางส่วนยังคงถกเถียงกันถึงหลักฐาน เกี่ยวกับเรื่องของ สุกร(หมู) ว่ามันเป็น นายิส หนัก(มูฆอลลาเซาะฮฺ)หรือไม่
(ทั้งๆที่อุลามะอฺได้ลงมติกันแล้ว)

2. มีทรรศนะใหม่ๆออกมาว่า ขนของ หมูนั้นไม่เป็น นายิส เนื่องจาก ไม่มีเลือดที่รินไหล

… การอาบน้ำละหมาด….

1. ไม่ยอมรับ เรื่องของ น้ำ มุสตะอฺมัล

2. กระทบกันระหว่างชายหญิงนั้น ไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดด้วยประการทั้งปวง

3. ล้างหูทั้งสองข้าง ด้วยน้ำที่ใช้เช็ดศีรษะโดยไม่ได้ ใช้น้ำใหม่

4 ฯลฯ