lasted posts

Popular

614451_924

 

 

    .. การขอดุอา และการอ่าน อัลกุรอ่าน…

1. ถือว่าการขอดุอากันเป็นหมู่คณะภายหลังจากการละหมาดนั้น เป็นบิดอะฮฺ

2. ถือว่า การรำลึกถึงอัลลอฮฺ กันเป็นหมู่คณะภายหลังจากการละหมาดนั้นคือ บิดอะฮฺ

3. ถือว่า การอ่าน “ซอดากอลลอฮูลอาซีม” ภายหลังจาก การอ่านอัลกุรอ่านนั้นเป็น บิดอะฮฺ

4.ดุอาหรือ คำรำลึก ต่างๆ ตลอดจน การ ซอลาวาต ท่านนบี นั้น หากไม่มีระบุในอัลกุรอ่าน

หรือ อัล ฮาดีษ ถือว่า เป็น บิดอะฮ์(ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึง ไม่อ่าน ซอลาวาต ต่างๆที่อุลามะอฺได้เรียบเรียงขึ้น)

5.ถือว่า การ อ่าน ซูเราะฮ์ ยาซีน ในคืนวันศุกร์นั้น เป็นสิ่งต้องห้ามและ บิดอะฮ์

6. ถือว่า การใช้ ลูกไม้ หรืออื่นๆ(ซึ่งเราเรียกกันว่า ลูกตัซบิฮฺ)ในการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้น เป็น บิดอะฮฺ

7. ถือว่า การ กล่าวซิกรุลลอฮฺ โดยกำหนดจำนวน(เช่น 1000 หรือ 10000ฯลฯ)นั้นเป็นบิดอะฮ์

8. ถือว่าการอ่าน ยาซีน ในคืนนิสฟูชะบานนั้น เป็น บิดอะฮ์ที่หลงผิด

9. มักจะปฏิเสธหรือถกเถียงกันถึงเรื่องราวความประเสริฐของเดือน รอยับ และ ชะบาน

10. ถกเถียงและโต้แย้งกันถึง สถานะ ของการ ละหมาด ตัซบีฮ์

11. ฯลฯ