lasted posts

Popular

ลัทธิวะฮาบี, อาลิซาอูด และไอซิส  ตรีเอกานุภาพที่ชั่วร้าย ตอนที่ 1

 

wahhab_01

ถึงแม้ไอซิสจะถูกขายออกมาในฐานะขบวนการอิสลาม แต่ทุกอย่างที่มันสำแดงตัวและสั่งสอนกลับเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันกับอิสลามและคำสอนของอิสลาม การแบ่งแยกนี้เป็นไปเกินกว่าความแตกแยกอันใหญ่หลวงของอิสลาม ซึ่งจำเป็นต้องระบุว่าความแตกแยกนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเทพนิยายที่ซาอุดิอารเบียกระตือรือร้นที่จะนำออกมาขายแก่ชาวโลก

 

ถ้าความไม่เห็นพ้องกันทางศาสนาได้เกิดขึ้นมาตลอดหลายศตวรรษนี้ และถ้ามุสลิมได้ต่อสู้กันในเรื่องของสัจธรรม และโต้แย้งกันในเรื่องความชอบธรรม ความถูกต้อง และความสูงส่งทางศาสนาของสำนักคิดและหลักนิติศาสตร์ของตัวเองแล้ว นักวิชาการได้ทำเช่นนั้นมาแล้วในด้านความรู้และแสดงความเชื่อว่า มนุษย์นั่นเองที่มีข้อบกพร่อง ในขณะที่ศาสนาอิสลามนั้นสมบูรณ์แบบ

 

ความไม่เห็นพ้องกันในอิสลามเกิดขึ้นจากความปรารถนาที่จะเดินในหนทางของพระเจ้าให้ดียิ่งขึ้น ไม่ใช่การกำจัดผู้คนด้วยสัจธรรมที่แข็งกระด้างและไร้ความปรานี

 

เมื่อมองย้อนกลับไปยังสายตระกูลที่ยืดยาวของบรรดาศาสดา นับตั้งแต่อาดัมมาจนถึงนูฮ์, อิบรอฮีม, อีซา, ยะห์ยา และมุฮัมมัด(ศ.) ทุกท่านล้วนมีสิ่งหนึ่งร่วมกัน นั่นก็คือพระบัญชาสูงสุดของพระเจ้า ความเมตตาอันไร้ขอบเขตของพระเจ้าที่มีต่อสิ่งสร้างสรรค์ของพระองค์และคำตักเตือนในเรื่องสันติภาพของพระองค์ และถ้าหากศาสนาทูตผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นจะมาในเวลาและสถานที่ที่ต่างกันในประวัติศาสตร์ของเรา แต่แก่นแท้ในสารของพวกเขาเป็นสิ่งที่คงทนถาวรและไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามพระประสงค์ของพระเจ้า จากเสียงร้องด้วยความสำนึกผิดและวอนขอการอภัยโทษของอาดัม จนถึงลมหายใจสุดท้ายของศาสดามุฮัมมัด สารของพระเจ้าที่ส่งมาถึงเราก็ยังคงเป็นอิสลาม เพราะอิสลามหมายถึงการยอมจำนน ในความเป็นจริง เสรีภาพที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวที่ถูกมอบให้แก่เราก็คือ การยินยอมมอบร่างกายและวิญญาณของเราให้แก่พระผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งมวล