lasted posts

Popular

ชีวประวัติอิบนุตัยมียะฮ

9.

    หนึ่งในบุคคลที่ซึ่งเป็นที่น่าสนใจสำหรับวะฮาบีย์ ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา และเป็นผู้ที่วะฮาบียอมรับในทัศนะของความรู้คือ นาย ตะกียุดดีน อะฮหมัด บิน อับดุลฮะลีม หรือที่รู้จักกันในนาม ((อิบนุตัยมียะฮ)) ผู้ซึงเป็นที่มาของแนวคิดอันตรายอย่างวะฮาบี !!

    ในเชิงวิชาการนั้น บรรดาวะฮาบี ได้ยกระดับของ อิบนุตัยมียะฮ ให้เป็นผู้รู้ชั้นสูง และได้ทำการชมเชย และเกี่ยวเกี่ยววิชาการจากตำรับตำราของเขา และในความเป็นจริง พวกเขาถือว่า อิบนุตัยมียะฮ คือ ผู้ก่อตั้งสำนักคิดวะฮาบี ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เปิดเผยประเด็นนี้อย่างชัดเจน และเรียกตัวเองว่า ((ซาลาฟีย์)) ก็ตาม

     โดยในบทความนี้ เราจะนำเสนอเกี่ยวกับประวัติและเรื่องราวความเป็นมาของอิบนุตัยมียะฮ ให้ผู้อ่านได้ศึกษา โดยมีแหล่งอ้างอิง คือ ตำราทางประวัติศาสตร์,ตำราวิชาการของแต่ละมัซฮับ,อัลกุรอ่าน,ฮะดิษ,และข้อโต้แย้งทางวิชาการ ซึ่งทางทีมงาน Anti-Salafi หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากบทความชุดนี้ จะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักอิบนุตัยมียะฮ ในมุมมองที่วะฮาบี ไม่อยากจะเอ่ยถึง อินชาอัลลอฮ 

เชื้อสายของอิบนุตัยมียะฮ์

    เจ้าของตำรา ตะรอญิม ได้กล่าวถึงเชื่อสายของอิบนุตัยมียะฮ ดังนี้ 

——อะฮหมัด บิน อับดุลฮาลีม บิน อับดุซซาลาม บิน อับดุลลอฮ บิน เคฎร ,ตะกียุดดีน,อบุลอับบาซ,อิบนุตัยมียะฮ,อัลฮะรอนีย์,อัลฮัมบาลีย์ เขาถือกำเนิดในเมือง ((ฮัรรอน)) ในปีฮศ. 661 และเสียชีวิตใน ดามัสกัส ในปี ฮศ 728 ,อิบนุตัยมียะฮ เติบโตในครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัว นับถือศาสนาอิสลามตามนิกายฮัมบาลีย์มากกว่าหนึ่งคน(ตัซกีรอตุลฮิฟาซ เล่ม 4 หน้า 1496,อัลวาฟี บิล วาฟียาต เล่ม 7 หน้า 15 ,ชัซรอตุซซิฮับ เล่ม 6 หน้า 80)

     อิบนุตัยมียะฮ ได้อพยพพร้อมครอบครัวออกจากเมือง ในช่วงวัยเด็กประมาณ 6 ปี เนื่องจากการบุกโจมตีของ ((ทาร์ทาร์)) และมุ่งหน้าไปตั้งถิ่นฐานที่ ดามัสกัส.ซึ่งบิดาของเขาเป็นผู้สอนศาสนาอยู่ในมัสยิดญามิอ์ของดามัสกัสในยุคสมัยนั้น

เริ่มต้นการศึกษา

     ในช่วงแรก อิบนุตัยมียะฮ ได้เริ่มศึกษาวิชาการจาก บิดาของคน และหลังจากนั้น เขาได้เลือกอาจารย์สำหรับตนเอง และใช้ประโยชน์จากวิชาการของอาจารย์เหล่านี้ ซึ่งรายชื่อบางส่วนของอาจารย์ของอิบนุตัยมียะฮ มีดังต่อไปนี้ 

1 อะฮหมัด บิน อับดุดดาอีม มุกอดดัซซีย์

2 อบูซะการียา ซัยฟุดดีน ยะฮยา บิน อับดุลเราะฮมาน ฮัมบาลีย์ 

3 อิบนุ อบู อัซซีร ทะนูคีย์

4 อับดุลลอฮ บิน มูฮัมมัด บิน อะฏอ ฮานาฟีย์

5 อบูซะการียา กามาลุดดีน บิน อบี มันศูร บิน อบีล ฟัตฮ ฮัรรอนีย์

6 อับดุลเราะฮมาน บิน อบีอุมัร ,อิบนุ กอดามะฮ มุกอดดาซีย์ ฮัมบาลีย์

นอกจากนี้อิบนุตัยมียะฮ ยังเข้าร่วม กลุ่มกับ ครูผู้หญิง ด้วยเช่นกัน ได้แก่

1 อุมมุลอะรับ ,ฟาตีมะฮ บินติ อบีล กอซีม บิน กอซิม บิน อาลี รู้จักในนาม อิบนุอาซากีร

2 อุมมุลคอย,ซีตตุลอะหรับ,บุตรี มุกอดดีซียะฮ

3 ซัยหนับ บินติ อะฮหมัด มุกอดดิซียะฮ

4 ซัยหนับ บินติ มักกีย์ ฮัรรอนียะฮ

อาจารย์คนสุดท้ายของ อิบนุตัยมียะฮ คือ ชัรฟุดดีน อะฮหมัด บิน เนียะมะฮ มุกอดดะซีย์ ซึ่งเป็นผู้ออกใบอนุญาติในการฟัตวาให้กับ อิบนุตัยมียะฮ(อิบนุตัยมียะฮ ฮะยาตุฮุ วะ อะกอยิดุฮุ หน้า 57 )

โปรดติดตามชุดต่อไป……

หมายเหตุ : ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามแหล่งอ้างอิงที่เราให้ไว้ ด้วยความปราถนาสัจธรรม โดย ANTI-SALAFI