lasted posts

Popular

hamka182

 

 

 

เปิดสมองวะฮาบี ตอนเอกลักษณ์ของวะฮาบีย์จากพี่น้องซุนนะฮ์

 

 

 

ทุกคนครับ จะเห็นได้ว่าเท่าที่เราได้เสวนาเชิงวิชาการกับวะฮาบีย์หรืออ่านตำราของพวกเขาที่ทำการวิพากวิจารณ์แนวทางอ่านนั้น  พวกเขามีเอกลัษณ์ซึ่งเราสามารถที่จะสรุปแนวทางของพวกเขาได้ดังนี้ครับ

1. พวกเขาแบ่งเตาฮีตออกเป็น 3 ประเภท คือ รุบูบียะฮ์ , อุลูฮียะฮ์ , และซีฟาต  คือกล่าวได้ว่าในสมัยท่านนบี(..)นั้น ยังมีผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะฮ์ด้วยเตาฮีดรุบูบียะฮ์หลังจากนั้นเขาไม่ได้ทำอิบาดะฮ์ต่ออัลเลาะฮ์เพียงพระองค์เดียว (ไม่มีเตาฮีดอุลูฮียะฮ์) ตัวอย่างคือ พวกมุชริกีนชาวมุกกะฮ์  เช่น อบูญะฮัล ตามทัศนะของวะฮาบีย์นั้น  มีเตาฮีดรุบูบียะฮ์  แต่ไม่มีเตาฮีดอุลูฮียะฮ์

2. วะฮาบีย์จะไม่นิยมมีมัซฮับ  คือจะทำลายพื้นฐานการได้รับวิชาความรู้จากอุลามาอ์  หมายถึง  จำเป็นต้องให้ทุกคนเอาหลักการจากอัลกุรอานและซุนนะฮ์โดยตรง  พวกเขาต่างภูมิใจกันว่า อิมามของพวกเขาคือ ท่านร่อซูลุลอฮ์ (..)  ไม่ใช่ อิมมามอบูหะนีฟะฮ์ , อิมามมาลิก , อิมามอัชชาฟิอีย์ , อิมามอะห์มัด (ร่อฏิยัลลอฮุอันฮุ่มซึ่งพวกเขาคิดว่าผู้ที่ตามบรรดาอิมามทั้งสี่นั้น  ถือว่าท่านนบี (..) ไม่ใช่อิมามของพวกเขา

3. พวกเขาปฏิเสธในการใคร่ครวญด้วยสติปัญญาอย่างเด็ดขาด  จนกระทั่งเกือบจะทำลายสติปัญญาในขณะที่ทำการพิจารณาตัวบทต่าง ๆ ของศาสนา และผู้ใดที่ใช้สติปัญญา พวกเขาถือว่า ผู้นั้นได้นำสติปัญญาอยู่ก่อนหลักฐาน  จากนั้นพวกเขาก็จะฮุกุ่มว่า  คนนี้ไม่ใช่ผู้เจริญรอยตามคำสั่งใช้ของอัลเลาะฮ์และร่อซูของพระองค์  จนกระทั่งว่า  หากใช้สติปัญญาเพื่อมีเป้าหมายเข้าใจตัวบทตามหนทางที่ถูกต้องที่สุดและทำให้ตัวบทเข้าใจได้ตามความจริงที่เหมาะสม

4. เมื่อพวกเขาอธิบายเกี่ยวกับซีฟาตของอัลเลาะฮ์  ก็จะอธิบายในเชิงการที่อัลเลาะฮ์ทรงคล้ายคลึงกับมัคโลค  บางคนเลยเถิดจนกระทั่งทำให้อัลเลาะฮ์คล้ายกับมัคโลคจริงๆ  วะฮาบีย์จะยืนยันซีฟาตของอัลเลาะฮ์ที่ไม่เหมาะสม  แต่แก้ตัวด้วยคำว่า ซีฟาตอัลเลาะฮ์เหล่านี้มีรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมสำหรับพระองค์  เพื่อจะอ้างว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อว่าอัลเลาะฮ์ทรงลักษณะคล้ายกับมัคโลค

5.  อิบนุตัยมียะฮ์และอิบนุก๊อยยิมนั้น เหมือนกับทัศนะของทั้งสองไร้ความผิด  แม้ว่าจะวะฮาบีย์จะไม่กล่าวแบบนั้นออกมาจากลิ้นของพวกเขาอย่างชัดเจน  แต่ความเป็นที่เกิดขึ้นในเชิงการกระทำได้ตอกย้ำว่า ใครกล่าวว่าท่านอิบนุตัยมียะฮ์ผิดแล้ว  พวกเขาไม่พอใจ


6.  วะฮาบีย์จะปฏิเสธทุกแนวทางที่แตกต่างจากพวกเขา  ซึ่งเอกลัษณ์ดังกล่าวนี้ขัดแย้งกับแนวทางของสะละฟุศศอลิห์

7.  วะฮาบีย์จะโจมตีอุลามาอ์คนอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับตน ด้วยการพยายามสรรหาข้อผิดพลาดหรือสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาคิดว่าชั่วร้าย  แล้วทำการทำลายเกียรติ  ซึ่งเป็นเอกลัษณ์ที่เหมือนกับพวกชีอะฮ์อัรรอฟิเฏาะฮ์  เนื่องจากชีอะฮ์พยายามสรรหาข้อผิดพลาดของซอฮาบะฮ์ที่พวกเขามิชอบแล้วทำการโจมตี  ส่วนวะฮาบีย์พยายามสรรหาข้อผิดพลาดของอุลามาอ์ที่พวกเขาไม่ชอบแล้วทำการโจมตีให้ร้าย

8.  วะฮาบีย์มักพยายามยัดเยียดการเจตนาและความนึกคิดให้กับคนอื่น  เพื่อทำการให้ร้ายและโจมตี

 

 

 

anti-salafi.com