lasted posts

Popular

บอกเล่าความจริงในซีเรีย 13

715703_mBhew3UW

 

หมายเลข 13

ภาพบิดเบือน : เผยแพร่โดยกลุ่มต้อต้านบะชัร และ ชีอะฮ – เหล่าผู้โหยหาการเป็นชะฮีด(ญับฮาตุนนุศเราะฮ์ )ได้มาหาพวกท่านแล้ว

ภาพจริง : เป็นภาพการจัดทัพของนักรบปาเลสไตน์ ปี 2008