lasted posts

Popular

ภาพที่เจ็บปวดของเด็กที่ต่อสู้ในสงครามเยเมน

เด็กเยเมน-01

ในการโจมตีที่ไร้ซึ่งความปราณีของซาอุดีอาระเบียยังบ้านเรือนของชาวเยเมน ทำให้โรงเรียนหลายพันหลังถูกทำลายลง ในระหว่างนี้ มีเด็กๆชาวเยเมนที่เป็นเหยื่อของการโจมตีของซาอุดิอาระเบียในช่วงตลอดระยะเวลากว่า 160 วันที่ผ่านมา

อัลอาลัม- ในช่วงระหว่างเวลากว่า 160 วันที่ผ่านมา จากการเริ่มต้นโจมตีทางอากาศต่อเยเมนโดยซาอุดิอาระเบีย เป็นสาเหตุทำให้โรงเรียนมากกว่า   3,600 หลังถูกทำลายและนอกเหนือจากนี้ ยังมีเด็กๆมากกว่า 1.8 ล้าน ชาวเยเมนที่ไม่มีโอกาสในการเรียนหนังสือ

เด็กเยเมน-02

บรรดาเด็กๆร้อยกว่าคน ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในการโจมตีครั้งนี้ เพราะว่าเป้าหมายของซาอุดีอาระเบียในการโจมตี ส่วนมากจะเป็นอาคาร ,บ้านเรือน, โรงงาน อีกทั้งยังรวมถึงโรงเรียน อีกด้วย

การโจมตีครั้งนี้ มีชาวซาอุดิอาระเบียมากกว่า 5,000 คนถูกสังหาร

และมีการปิดกั้นทุกพื้นที่ของชาวเยเมน โดยประเทศซาอุดิอาระเบียและเกิดความขาดแคลนยารักษาโรค อาหาร หรือแม้กระทั่งน้ำดื่มสำหรับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของเด็กๆก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวง

เด็กเยเมน-03

ที่มา http://fa.alalam.ir/news/1734911

CR http://www.alwilayat.org/yemen797