lasted posts

Popular

 66

Θ  มุอาวียะฮ์สั่งมุฆีเราะฮ์ บินชุอ์บะฮ์ให้ไปด่าทอท่านอาลีที่เมืองกูฟะฮ์

ท่านอิบนุญะรีรและอิบนุล อะษีรเล่าว่า :

 

أن معاوية استعمل المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة إحدى وأربعين، فلما أمره عليها دعاه وقال له: وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها اعتماداً على بصرك، ولست تاركاً أيصاءك بخصلة:

لا تترك شتم علي وذمه، والترحم على عثمان والاستغفار له،

 

มุอาวียะฮ์ได้แต่งตั้งมุฆีเราะฮ์ไปปกครองที่กูฟะฮ์ในปีฮ.ศ. 41 เมื่อเขาออกคำสั่งกับมุฆีเราะฮ์ตามนั้นแล้ว  มุอาวียะฮ์ได้เรียกมุฆีเราะฮ์เข้าพบ และกล่าวกับเขาว่า…  ฉันมีเรื่องที่ต้องการสั่งเสียเจ้าหลายเรื่อง  แต่ฉันก็ทิ้งมันไปเพราะเชื่อมั่นต่อไหวพริบของเจ้า  และฉันจะไม่ทิ้งคำสั่งเสียต่อเจ้าประการหนึ่งคือ

เจ้าจงอย่าละทิ้งการด่าทอว่าร้ายอาลีและตำหนิเขา และแสดงความเมตตาต่อท่านอุษมานและอิสติฆฟ้ารให้เขาด้วย

 

فأقام المغيرة عاملاً على الكوفة وهو أحسن شيء سيرة، غير أنه لا يدع شتم علي والوقوع فيه والدعاء لعثمان والاستغفار له،

 

มุฆีเราะฮ์ได้ดำรงตำแหน่งข้าหลวงปกครองเมืองกูฟะฮ์ และใช้ชีวิตอย่างดีที่สุด  เว้นแต่ว่า  มุฆีเราะฮ์ไม่เคยยุติการด่าทอท่านอาลีและให้ร้ายท่าน

 

อ้างอิงจาก

อัลกามิล  ฟิต ตารีค  โดยอิบนุลอะษีร เล่ม  2 : 130

ตารีค ต็อบรี  โดยอิบนุญะรีร อัตต็อบรี  เล่ม 3 : 218

 

นักประวัติศาสตร์ซุนนี่ได้เล่าว่า   มุอาวียะฮ์และมุฆีเราะฮ์ได้ด่าทอว่าร้ายท่านอาลีอะฮ์ลุลบัยต์นะบีจริงๆ

 

 

Θ ท่านซะฮะบีบันทึกรายงานว่า

 

أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن هلال بن يَساف، عن عبد الله بن ظالم قال: كان المغيرة ينال في خطبته من علي، وأقام خطباء ينالون منه،

سير أعلام النبلاء   ج 3  ص 31

 

อบูบักร บินอัยย๊าช บินฮุศ้อยน์  จากฮิล้าล บินยะส๊าฟ  จากอับดุลลอฮ์ บินซาลิมเล่าว่า :

 

ปรากฏว่ามุฆีเราะฮ์ได้ทำการว่าร้ายท่านอาลีในการคุตบะฮ์ของเขา  และบรรดาคอเตบ(นักบรรยายธรรมในวันศุกร์)ได้ทำการว่าร้ายท่านอาลี

 

อ้างอิงจาก

สิยัร อะอ์ลามุน นุบะลาอ์  เล่ม 3 : 31

 

 

Θ การด่าทอท่านอาลีบนมิมบัรนะบี() ได้ยินไปถึงท่านหญิงอุมมุสะละมะฮ์  ภรรยาท่านหนึ่งของท่านนะบีมุฮัมมัด()

 

ท่านอะบูอับดิลละฮ์ อัลญะดะลีเล่าว่า :

ฉันได้เข้าพบท่านหญิงอุมมุสะละมะฮ์  นางถามฉันว่า  มีใครในหมู่พวกท่านด่าทอท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)บ้างไหม ?

 

ฉันกล่าวว่า  ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์หรือ(กล่าวว่า)อัลลอฮ์ทรงบริสุทธิ์ยิ่งหรือคำพูดคล้ายๆกันนั้น

นางกล่าวว่า  :  ฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)กล่าวว่า  :

 

►  ผู้ใดด่าทออาลี  เท่ากับผู้นั้นด่าทอฉัน  ◄

 

สถานะหะดีษ : ซอฮิ๊ฮ์  ดูมุสนัดอะหมัด  หะดีษที่  26791  ฉบับตรวจทานโดยเชคอัรนะอูฏี

อัลมุสตัดร็อก อัลฮากิม หะดีษที่  4615   ฉบับตรวจทานโดยอัซซะฮะบี

มัจญ์มะอุซ ซะวาอิด โดยอัลฮัยษะมี หะดีษที่ 14740

 

 

ท่านต็อบรอนี เล่าว่า

 

عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أخي زيد بن أرقم قال : دخلتُ على أم سلمة أم المؤمنين فقالت من أين أنتم فقلت من أهل الكوفة فقالت أنتم الذين تشتمون النبي قلت ما علمنا أحدا يشتم النبي قالت بلى أليس تلعنون عليا وتلعنون من يحبه وكان رسول الله يحبه

 

ยาซีด บินอบีซิยาด จากอับดุลเราะห์มาน บินอะคี เซดบินอัรกอมเล่าว่า

ฉันได้เข้าพบท่านหญิงอุมมุสะละมะฮ์ อุมมุลมุอ์มินีน   นางกล่าวว่า  พวกท่านมาจากที่ไหนหรือ ?

ฉันตอบว่า  มาจากเมืองกูฟะฮ์ครับ   นางกล่าวว่า  พวกท่านคือผู้ที่ด่าทอว่าร้ายท่านนะบี(ศ)    ฉันกล่าวว่า  พวกเราไม่เคยรู้ว่ามีคนใดได้ด่าทอว่าร้ายท่านนะบี(ศ)เลย

นางกล่าวว่า  หามิได้  พวกท่านมิได้ด่าทอท่านอาลี และละอ์นัตสาปแช่งคนที่ท่านรักหรอกรึ  และท่านรอซูลุลลอฮ์มีความรักต่อเขา(อาลี)

 

ดูมุอ์ญัมเอาซัฏ  หะดีษที่  344

 

อีกบทหนึ่งท่านต็อบรอนีบันทึกว่า

 

عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أخي زيد بن أرقم قال :

دخلناَ على أم سلمة فقالت من أين أنتم فقلنا من أهل الكوفة قالت أنتم الذين تشتمون النبي صلى الله عليه و سلم فقلت ما علمت أحدا شتم النبي صلى الله عليه و سلم قالت بل تلعنون عليا ومن يحبه وكان رسول الله يحبه

 

ยาซีด บินอบีซิยาด จากอับดุลเราะห์มาน บินอะคี เซดบินอัรกอมเล่าว่า

 

พวกเราได้เข้าพบท่านหญิงอุมมุสะละมะฮ์   นางถามว่า  พวกท่านมาจากที่ใดหรือ    พวกเราตอบว่า  มาจากชาวเมืองกูฟะฮ์ครับ  นางกล่าวว่า  พวกท่านคือผู้ที่ด่าทอว่าร้ายท่านนะบี(ศ)    ฉันกล่าวว่า  พวกเราไม่เคยรู้ว่ามีคนใดได้ด่าทอว่าร้ายท่านนะบี(ศ)เลย

นางกล่าวว่า  หามิได้  พวกท่านมิได้ด่าทอท่านอาลี และละอ์นัตสาปแช่งคนที่ท่านรักหรอกรึ  และท่านรอซูลุลลอฮ์มีความรักต่อเขา(อาลี)

 

 

ดูมุอ์ญัมเอาซัฏ  หะดีษที่  9364

 

 

จากหะดีษไม่ใช่ประชาชนชาวกูฟะฮ์ได้ด่าทอท่านอาลี    แต่หมายถึงข้าหลวงชื่อมุฆีเราะฮ์ได้ออกคำสั่งให้บรรดาคอเตบทำการด่าทอท่านอาลีบนมิมบัรทุกๆวันศุกร์  ตามที่มุอาวียะฮ์ได้สั่งเขาเอาไว้

 

เราต่างทราบดีว่า   ท่านรอซูล(ศ)ใช้มิมบัรเป็นสถานที่ชี้นำสัจธรรมต่อประชาชน

 

แต่พวกอุมัยยะฮ์กลับใช้มิมบัรเป้นที่สาปแช่งท่านอาลี อะฮ์ลุลบัยต์นะบี

 

และที่สำคัญท่านหญิงอุมมุสะมะละฮ์ได้ฮุก่มพวกที่กระทำการเยี่ยงนี้ว่า

 

พวกเขาได้ด่าทอต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ (ศ)

 

 

คำถามสำหรับวาฮาบี

 

เราจะฮุก่มได้ไหมว่า  มุฆีเราะฮ์ บินชุอ์บะฮ์และพวกคอเตบชั่วยุคนั้นได้ด่าทอท่านรอซูล(ศ) ???

 

Θ  มุฆีเราะฮ์ บินชุอ์บะฮ์ทำการคุตบะฮ์ด้วยการให้ร้ายท่านอาลี

 

อิม่ามอะหมัด บินฮัมบัลบันทึกว่า

 

ฮิล้าล บินยุสาฟจากอับดุลลอฮ์ บินซอลิมเล่าว่า :

 

خَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ

فَخَرَجَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ هَذَا يَسُبُّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ…

 

มุฆีเราะฮ์ บินชุอ์บะฮ์ได้ทำการคุตบะฮ์  แล้วเขาได้ด่าทอถึงท่านอาลี

ท่านสะอีด  บินเซดจึงได้เดินออกมา(นอกมัสญิด)พลางกล่าวว่า  : ท่านไม่แปลกใจกับเจ้าชายคนนี้หรือ ที่เขากำลังด่าทอท่านอาลี รอฎิยัลลอฮุอันฮุ…

 

สถานะหะดีษ  : ซอฮีฮ์   ดูมุสนัดอะหมัด  หะดีษที่   1638  ฉบับตรวจทานโดยเชคอัรนะอูฏี

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1551&doc=6

 

 

ท่านรอซูล(ศ)กล่าวว่า  :  ►  ผู้ใดด่าทออาลี  เท่ากับผู้นั้นด่าทอฉัน  ◄

สถานะหะดีษ : ซอฮิ๊ฮ์  ดูมุสนัดอะหมัด  หะดีษที่  26791  ฉบับตรวจทานโดยเชคอัรนะอูฏี

อัลมุสตัดร็อก อัลฮากิม หะดีษที่  4615   ฉบับตรวจทานโดยอัซซะฮะบี

 

 

คำถามสำหรับวาฮาบี

 

เราจะฮุก่มว่า  มุฆีเราะฮ์ บินชุอ์บะฮ์ได้ด่าทอท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ไหม ???