lasted posts

Popular

hamka102

 

 

ยอดพลเรือนเยเมนจากสงครามกับซาอุฯ

 

 

 

ยูเอ็น ชี้ ตัวเลขของพลเรือนชาวเยเมนที่เสียชีวิตจากผลพวงของสงครามกลางเมืองภายในประเทศของตน ได้เพิ่มเป็นอย่างน้อย 2,112 ราย ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม จนถึงเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา 

สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ออกมาแถลงในวันอังคาร ( 1 ..) ที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ โดยระบุว่า นับตั้งแต่ที่ซาอุดีอาระเบียและบรรดาชาติพันธมิตรอาหรับแถบอ่าวเปอร์เซีย ได้ทำการเปิดการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มเฮาซี เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมานั้น พบว่ามี พลเรือนในเยเมนเสียชีวิตไปแล้ว 2,112 ราย และได้รับบาดเจ็บอีก 4,519 ราย

ข้อมูลที่รวบรวมไว้โดยองค์การสหประชาชาติระบุด้วยว่า เฉพาะในช่วงเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีพลเรือนเกือบ 100 รายที่ต้องสังเวยชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากจากภาวะสงครามกลางเมืองในเยเมน โดยเฉพาะในพื้นที่ภายในเมืองตออิซและหัวเมืองโดยรอบซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางของการสู้รบอย่างหนักหน่วงระหว่างกลุ่มเฮาซี กับกองกำลังที่ภักดีต่ออดีตประธานาธิบดีอับด์ ราบบูห์ มันซูร์ ฮาดี ที่มีซาอุดีอาระเบีย และชาติอาหรับหนุนหลัง

 

tvshia.com

anti-salafi.com