lasted posts

Popular

บิสมิลลาฮิรเราะฮมานิรเราะฮีม

นี่คือ ข้อพิสูจน์อีกประการหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการหันเหไปจากเส้นทางของอิสลาม จงตื่นเถิดมุสลิม ดูเถิดว่า พวกเขาได้ทำลายอิสลาม โดยอ้างเอาพระนามของพระองค์อัลลอฮ มาประหัตประหารมนุษย์ และพยายามสร้างความหวาดระแวง ความเกลียดชัง ระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกัน และพี่น้องต่างศาสนิก ที่เป็นมิตรกับมุสลิม ทำให้ภาพลักษณ์ของอิสลามเสื่อมเสีย ไว้อย่างไร….