lasted posts

Popular

เคาะวาริจญ์ ในทัศนะของท่านศาสดามุฮัมมัด 

 

อิบนิ อบีเอาฟา เล่าว่าท่านรอซูลุลเลาะฮ์(ศ)กล่าวว่า

الْخَوَارِجُ هُمْ كِلَابُ النَّارِ

พวกเคาะวาริจญ์คือ สุนัขนรก (ดูมุสนัดอะหมัด เล่ม 4 : 355 หะดีษที่ 19153)

วาฮาบี พยายามสร้างความชิงชังระหว่างซุนนี่กับชีอะฮ์ เป้าหมายคือสร้างความแตกแยกในประชาชาติอิสลาม นั่นคือแผนของยิวไซออนิสต์  เราจึงจัดทำเอกสารนี้ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องซุนนี่และชีอะฮ์