lasted posts

Popular

hamka184

 

 

 

 

เปิดสมองวะฮาบี ตอนไม่อนุญาตให้สังหารชีวิตพี่น้องมุสลิม ตอนที่๒

 

 

 

พวกเราต่างเชื่อมั่นว่าทัศนะที่ยกยอปอปั้นให้ท่านอิมามาอะลี ฟาฏิมะฮฺ ฮะซัน และฮุซัยนฺ เป็นกลุ่มชนที่ประเสริฐกว่าใครทั้งสิ้นนั้น เป็นเพียงความคิดของพวกญาฮิลเท่านั้น เนื่องจากท่านอิบนุตัยมียะฮฺ กล่าวว่า “ทัศนะที่ยกย่องลูกหลานของท่านศาสดาว่าเป็นผู้มีเกียรติที่สุดนั้น เป็นมรดกตกทอดของพวกที่เป็นญาฮิลทั้งสิ้น ซึ่งพวกเขาได้ยกย่องหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้มีเกียรติที่สุด”

 

จากจุดนี้เองคำพูดของอิบนุตัยมียะฮฺ ทำให้เข้าใจได้ว่าอิมาม 4 นิกายของอะฮฺลิซซุนนะฮฺ และบรรดาฟุเกาะฮาท่านอื่น เขาไม่เคยย้อนกลับไปหาท่านอิมามอะลี (.)

 

การที่พวกเขาไม่ได้รับรู้ใดๆ จากท่านอิมามอะลี (.) แล้วทำไมต้องถือว่าเป็นเกียรติยศด้วย  ขณะเดียวกันบุคคลที่นำความเสื่อมเสียและความอัปยศอดสูมาสู่ พวกเรากลับสรรเสริญเยินยอและเชื่อมั่นพวกเขา มิหนำซ้ำยังถือว่าพวกเขามีความพิเศษมากกว่าคนอื่นเสียอีก ทำไมเราต้องเรียนรู้จากอิบนุตัยมียะฮฺ

 

ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านผู้อ่านโปรดใคร่ครวญและอดทนกับประโยคต่อไปนี้ ซึ่งเป็นคำพูดของอิบนุตัยมียะฮฺที่กล่าวถึงท่านอิมามอะลี (.)  เพื่อจะได้เข้าใจว่าสติปัญญาพี่น้องวะฮาบียฺนั้นมีอีมาน (ศรัทธา) ต่อคำพูดที่บ่งบอกถึงความรักที่มีต่อบนีอุมัยยะฮฺ ทั้งที่พวกเขาเป็นผู้กลั่นแกล้งและกดขี่ท่านอิมามอะลี (.) บนพื้นฐานดังกล่าวท่านผู้อ่านต้องตั้งจิตให้มั่นคงในการตัดสินหรือเผชิญหน้ากับพี่น้องวะฮาบียฺ เนื่องจากตามความเป็นจริงแล้ววะฮาบียฺไม่รู้จักฐานันดรที่แท้จริงของท่านอิมามอะลี

 

ณ ปัจจุบันเราต้องเข้าใจแล้วว่าความผิดพลาดนั้นอยู่ตรงไหน ซึ่งวิธีการนี้เราได้เรียนรู้จากอิบนุตัยมียะฮฺ และอิบนุอาเราะบียฺ มาลิกียฺ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน เช่นเดียวกันเราต้องรู้ว่าอันตรายนั้นอยู่ตรงไหน ทัศนะเหล่านั้นได้สร้างความสับสนในจิตใจของเรา สร้างความคลางแคลงใจระหว่างเงื่อนไขในช่วงที่เคาะลิฟะฮฺทั้ง 3 ได้ปกครอง กับเงื่อนไขในช่วงที่อิมามอะลี (.) ได้ปกครอง ซึ่งทำให้เราคิดว่าสงครามและปัญหาที่เกิดในยุคการปกครองของท่านอิมามอะลี (.) นั้น มันเป็นบทสรุปที่แน่นอน และเนื่องด้วยวิธีการปกครองอันเฉพาะของท่านอิมามอะลี (.) สิ่งเหล่านั้นเกิดอย่างฉับพลัน โดยไม่มีปฐมบทของการเกิด ต่างไปจากเหตุการณ์ที่เกิดในยุคสมัยของเคาะลิฟะฮฺทั้ง 3 เนื่องจากเราทราบถึงเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างดี

 

ข้าพเจ้ามีประสบการณ์เนื่องจากเคยเป็นวะฮาบียฺและเคยอยู่ในประเทศที่เป็นต้นตำรับของวะฮาบียฺมาก่อน จึงรู้ดีว่าควรจะวิภาษกับพวกเขาอย่างไรในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นวิชาการอะไรมากมายนักเพียงแต่เก็บข้อมูลให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาวะฮาบียฺในอีกมุมมองหนึ่ง ข้าพเจ้าพยายามที่จะอธิบายให้เห็นรากเหง้าที่มาของวะฮาบียฺ พร้อมกับนำเสนอวิธีเยียวยารักษาสติปัญญาที่ถูกครอบงำโดยวะฮาบียฺ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการดีกว่าหากจะอธิบายประสบการณ์ที่มีต่อบนีอุมัยยะฮฺ สมัยที่ข้าพเจ้ายังศึกษาอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย

 

ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าเคยศึกษาอยู่ในวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศเยเมน ข้าพเจ้ายังจำได้เสมอว่าในปี ค..ที่ 1985 และ 1987 พวกเราได้ไปรวมตัวกันในบ้านของท่านผู้พิพากษานามว่า อะฮฺมัด อับดุลลอฮฺ อัลฮิจญฺรียฺ ซึ่งในที่นั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่าน เช่น เชค ผู้เป็นนักเผยแผ่อิสลามนามว่า ฮะซัน อัลฮะกีมียฺ ท่านเป็นอิมามมัสญิดกลาง ซึ่งอยู่ในที่นั้นด้วย ในที่นั้นพวกเราได้สนทนากันถึงเรื่องความผิดพลาดของท่านอิมามอะลี (.) และได้บทสรุปว่า ถ้าหากอะลี (.) ถูกสังหารตั้งแต่สมัยที่ท่านเราะซูล (ซ็อล ฯ) ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นการดีกว่า ที่จะมีชีวิตอยู่จนสิ้นยุคของท่าน เพราอย่างน้อยประชาชาติอิสลามไม่ต้องมารับเคราะห์กรรม และจะได้ปลอดภัยจากบททดสอบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคอิมามหลังจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ซึ่งผู้ที่เข้าประชุมทั้งหมดล้วนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของหนังสือ 2 เล่ม กล่าวคือ มินฮาจญฺ อัซซุนนะฮฺ วัลอะวาซิม มินัลเกาะวาซิม ตรวจทานโดย มุฮิบบุดดีน เคาะฎีบ หนังสือสองเล่มดังกล่าวถือว่าเป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญของวะฮาบียฺ ในการรู้จักท่านอิมามอะลี (.) เช่นเดียวกันในการรู้จักบนีอุมัยยะฮฺ หนังทั้งสองเล่มนี้ถ้าหากผู้ใดได้อ่านจนจบสมบูรณ์ เขาจะกลายเป็นผู้หลงรักบนีอุมัยยะฮฺ แต่จะเป็นศัตรูและเกลียดชังอิมามอะลี (.)

 

หลังจากนั้นเพื่อการค้นคว้าให้มากยิ่งกว่าข้าพเจ้าได้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมุฮัมมัด บิน ซะอูด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ความสัมพันธ์และความมั่นใจของข้าพเจ้าในการสรรเสริญเยินยอบนีอุมัยยะฮฺ และสาปแช่งท่านอิมามอะลี (.) ได้รับอิทธิพลมาจากหนังสือจำนวนหลายสิบเล่ม ตลอดจนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกอีกจำนวนมากที่ได้เขียนสาปแช่งอิมามอะลี และสรรเสริญบนีอุมัยยะฮฺ ซึ่งถูกจัดพิมพ์ในประเทศซาอุดิอาระเบีย เหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากว่าหนังสือเหล่านั้นได้รับอิทธิพลมาจากหนังสือ 2 เล่มที่กำลังกล่าวถึงคือ มินฮาจญฺ อัซซุนนะฮฺ วัลอะวาซิม มินัลเกาะวาซิม

 

ตามความเป็นจริงแล้วในช่วงแรกของชีวิตข้าพเจ้า ไม่ค่อยมีสิ่งใดสลักสำคัญมากเท่าใดนัก นอกจากการเยียวยารักษาความป่วยไข้ทางใจของพี่น้องวะฮาบียฺ ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลทางความคิด และสิ่งนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดกับข้าพเจ้าขณะศึกษาอยู่ในวิทยาลัยในประเทศเยเมน และมหาวิทยามุฮัมมัด บิน ซาอูดในประเทศซาอุดิอาระเบีย แม้ว่าสิ่งที่กล่าวถึงนี้ จะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ตาม ทว่าประสบการของข้าพเจ้าในการรู้จักสายสัมพันธ์ระหว่างวะฮาบียฺ กับบนีอุมมัยยะฮฺคือสิ่งสำคัญยิ่ง สมัยที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในเยเมน ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาเกี่ยวกับ บนีอุมัยยะฮฺเป็นพิเศษ จนกระทั่งปี ค.. 1988 ข้าพเจ้าได้เดินทางไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในประเทศซาอุดีอาระเบีย

 

 

 

anti-salafi.com