lasted posts

Popular

บอกเล่าความจริงในซีเรีย 12

 

715703_gHnAcxMF

หมายเลข 12

ภาพบิดเบือน : เผยแพร่โดยกลุ่มต้อต้านบะชัร และ ชีอะฮ – นี่คือเหล่าบุรุษแห่งกองทัพปลดแอก

ภาพจริง : เป็นภาพของ กองทัพ ซะรอยาลกุดส์ หนึ่งในกลุ่มมุกอวิมะฮ ของปาเลสไตน์