lasted posts

Popular

บอกเล่าความจริงในซีเรีย 10

 

715703_wlz8hlLS

 

หมายเลข 10

ภาพบิดเบือน : เผยแพร่โดยกลุ่มต้อต้านบะชัร และ ชีอะฮ “ขอโทษนะหนูน้อย ฉันปกป้องเธอจาก บะชัรไม่ได้

ภาพจริง : นี่คือภาพเด็กจากอิรัค ในปี 2004