lasted posts

Popular

hamka156

 

 

 

ความแตกต่างระหว่างแนวทางของอิบนุตัยมียะฮฺ เชคอับดุลวะฮาบ

ตอนที่๒

 

 

 

ทัศนะของซัยยิดกุฎบ์เกี่ยวกับความเลยเถิดของเชคที่มีต่อเซาะบะฮฺบางท่าน

 

สิ่งสำคัญที่ได้กล่าวมานั้นเป็นการย้ำเตือนให้เห็นถึงคำพูดของวะฮาบียฺ ในคำอธิบายของอะฮฺลิซซุนนะฮฺ ที่กล่าวเกี่ยวกับ ฮะอฺลุ กีซาอฺ และบนีอุมัยยะฮฺ เพื่อให้พวกเขาได้ลดอาการป่วยไข้และความเลยเถิดเกี่ยวกับบนีอุมัยยะฮฺลงบ้าง อีกทั้งปล่อยวางและลดราคำประณามที่มีต่อบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ (.)[1]

 

ข้าพเจ้าต้องการอธิบายทัศนะของซัยยิดกุฎบ์ ที่กล่าวถึงเซาะฮาบะฮฺบางคนของบนีอุมัยยะฮฺ ซึ่งคนเหล่านั้นมีบทบาทและอำนาจทางการปกครองได้อยู่ในมือของพวกเขา เนื่องจากข้าพเจ้าได้ใช้หนังสือฮะดีซต่างๆ ที่มีอยู่ในมือของอะฮฺลิซซุนนะฮฺค้นคว้าหาความจริง จึงมั่นใจว่าสิ่งที่ซัยยิดกุฎบ์ได้กล่าวอธิบายไว้เกี่ยวกับเซาะฮาบะฮฺเป็นสิ่งถูกต้อง  และเป็นที่กระจ่างชัดสำหรับข้าพเจ้าอย่างยิ่งกล่าวคือ วิธีการของซัยยิดกุฎบ์นั้น ใกล้เคียงความจริงและความถูกต้องมากว่า วิธีการของอิบนุตัยมียะฮฺ ด้วยเหตุนี้ จึงขอสรุปทัศนะของซัยยิดกุฎบ์ที่ถูกบันทึกอยู่ในหนังสือ เราะบีอุลมัดคัล และหนังสือ อัฎวาอฺ อิสลามียะฮฺ แบบสรูปย่อ ซึ่งซัยยิดกุฎบ์ กล่าวเช่นนี้ว่า ..

 

ทัศนะของซัยยิดกุฎบ์เกี่ยวกับอุสมาน และเซาะฮาบะฮฺส่วนใหญ่คืออะไร ซัยยิดกล่าวถึงเคาะลิฟะฮฺ ชะฮีด และถูกอธรรม อุสมาน บิน อัฟฟานว่า

 

1) ความหน้าเชื่อถือในตำแหน่งเคาะลิฟะฮฺของเขาได้ถูกทำลายลงอย่างยับเยิน ท่านกล่าวว่า เราเชื่อในตำแหน่งเคาะละฟะฮฺของท่านอะลี (.) ว่าเป็นความต่อเนื่องอย่างเป็นธรรมชาติจากเคาะลิฟะฮฺ 2 ท่านแรก ส่วนช่วงเวลาการเป็นเคาะลิฟะฮฺของอุสมานนั้น เป็นช่วงเวลาว่างระหว่างนั้น[2]

 

2) ไม่ต้องสงสัยเลยว่า แนวคิดเรื่องแก่นแท้ของการปกครองที่เคยมีมานั้น ได้ละลายหายไปและเปลี่ยนแปลงในยุคการปกครองของอุสมาน

 

3) ซัยยิดกุฎบ์ ได้อธิบายถึงประเด็นอันเป็นข้อท้วงติงที่มีต่อท่านอุสมานไว้ว่า อุสมาน คิดว่าการเป็นอิมามหรือเคาะลีฟะฮฺ นั้นหมายถึงการมอบอำนาจอิสระแก่เขาในการหยิบจ่ายใช้สอยเงินกองคลังอิสลามได้อย่างเสรี เขาจึงได้แจกจ่ายให้แก่วงศาคณาญาติ และพรรคพวกเพื่อนพร้อง อุสมานได้ตอบข้อท้วงติงของบางคนที่ท้วงติง หลายต่อหลายครั้ง ซึ่งได้บทสรุปจากข้อท้วงติงว่า “แล้วฉันเป็นเคาะลิฟะฮฺเพื่ออะไร” ถ้าหากฉันไม่สามารถใช้เงินกองคลังได้  เช่นเดียวกันความอิสระได้ให้โอกาสแก่อุสมานในการอุ้มชูเผ่ามุอีฎ และเผ่าบนีอุมัยยะฮฺ ให้อยู่เหนือประชาชนคนอื่น ซึ่งรหัสยะของการงานของเขาคือการกำหนดกฎเกณฑ์ (อัลฮุกมฺ) โดยท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ซึ่งพวกเขาได้ยึดถือเหตุผลที่ว่า จำเป็นต้องให้เกียรติและแสดงความนับถือต่อวงศาคณาญาติ

 

4) ซัยยิดกุฎบ์ กล่าวว่า อุสมาน บิน อัฟฟาน ได้มอบเงินกองคลังอิสลามเป็นของขวัญแต่งงานแก่ว่าที่บุตรเขยของตนถึง 100,000 ดิรฮัม

 

5) ซัยยิดกุฎบ์ ได้กล่าวหาว่าอุสมาน บิน อัฟฟาน ได้จัดสรรตำแหน่งทางรัฐบาลให้แก่วงศาคณาญาติของตนเท่านั้น ท่านได้เขียนไว้ในหนังสือของท่านชื่อว่า อะดาละฮฺ อิจญฺติมาอียฺ ในอิสลาม ว่า อำนาจการปกครองหัวเมืองต่างๆ  อุสมานได้จัดสรรให้เครือญาติชั้นใกล้ชิดปกครอง และหนึ่งในนั้นคือ มุอาวิยะฮฺ ซึ่งอุสมานได้ขยายอำนาจการปกครองแก่เขา โดยยกปาเลสไตน์ และเฮมัสเพิ่มให้เขาปกครอง มอบอำนาจการเป็นแม่ทัพสี่เหล่าแก่เขา อุสมานได้สร้างฐานการปกครองแก่เขาในยุคของท่านอิมามอะลี (.) โดยจัดสรรทรัพย์สินและเตรียมกองกำลังสำหรับเขา

 

6) ซัยยิดกุฎบ์ ได้กล่าวว่าอุสมานได้หันเหชีวิตออกจากอิสลาม

 

7) ซัยยิดกุฎบ์ สรรเสริญการยืนหยัดต่อสู้ที่มีต่ออุสมาน และท่านเชื่อว่าการยืนหยัดในครั้งนั้นเนื่องจากพฤติกรรมของอุสมาน ทำให้เขาเข้าใกล้วิญญาณของอิสลามอีกครั้ง

 

8) ท่านกล่าวอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นสาเหตุทำให้ตำแหน่งเคาะลิฟะฮฺต้องยึดเวลาออกไป

 

9) ซัยยิดกุฎบ์ ได้กล่าวหาอุสมานคือผู้ทำให้รัฐบาลอะมะวียฺ มีความเข็มแข็งในยุคสมัยของตน

 

10) ซัยยิดกุฎบ์ กล่าวว่าอุสมานปล่อยให้ภารกิจต่างๆ ที่ขัดแย้งต่อคำสอนอิลาม ขยายวงกว้างในสมัยของตน

และยังมีคำวิจารณ์อีกมากมายเกี่ยวกับอุสลมาน[3]

 

 

 

บทบาทของซัยยิดกุฎบ์ ในการช่วยเหลือข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากแนวคิดของอิบนุตัยมียะฮฺ และเชคเกี่ยวกับอิมามอะลี (.) และบนีอุมัยยะฮฺ

 

ตามความเป็นจริงแล้วทัศนะและคำปราศรัยของซัยยิดกุฎบ์ ที่กล่าวถึงข้าพเจ้าและมิตรสหายบางคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัย อิมามมุฮัมมัด บิน ซะอูด นั้นได้หักล้างทุกข้อมูลที่เราเคยได้รับรู้มาเกี่ยวกับ อุสมาน บิน อัฟฟาน ในหนังสือต่างๆ ของอิบนุตัยมียะฮฺ เปรียบเสมือนเป็นการเริ่มต้นปฏิวัติใหม่อีกครั้ง ทัศนะของซัยยิดกลายเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดทัศนะขัดแย้งกันระหว่างมหาวิทยาลัยในซาอุดีอาระเบียกับเยเมน ในเวลานั้นหนังสือของซัยยิดกุฎบ์ที่เขียนในประเด็นใหม่ ซึ่งได้ถูกแจกจ่ายออกไปอย่างรวดเร็ว โดยฝีมือของน้องชายของท่านที่อาศัยอยู่ในซาอุดิอาระเบีย ชื่อว่า มุฮัมมัด กุฎบ์ และหนังสือดังกล่าวได้กลายเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความขัดแย้งใหม่ขึ้นมาในซาอุดิอาระเบีย  ทำให้ความขัดแย้งเดิมคือ การโจมตีบุคลิกภาพของท่านอิมามอะลี (.) ซึ่งวิภาษกันก่อนหน้าที่หนังสือเล่มใหม่จะเข้ามาในซาอุดีอาระเบียและเยเมนอ่อนแรงไปโดยปริยาย คำพูดที่กล่าวถึงอุสมาน บิน อัฟฟาน ได้เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ในเวลานั้นผู้คนกำลังวิพากษ์วิจารณ์ถึงคำประณามที่มีต่อท่านอะลี (.) ได้เปลี่ยนมาเป็นการวิจารณ์ถึงความชั่วร้ายของอุสมานและอุมัยยะฮฺแทน เราเพิ่งเข้าใจว่าซัยยิดกุฎบ์ มิได้กล่าวถึงอุสลมานเพียงคนเดียว ทว่าแม้แต่ท่านอุมัร เคาะลิฟะฮฺที่ 2 ก็ถูกพาดพิงด้วย เกี่ยวกับประเด็นนี้ เชควะฮาบียฺ นามว่า เราะบีอฺ อัลมัดคัล ได้กล่าวว่า ..

ถ้าหากบุคคลใดได้อ่านหรือค้นคว้าเกี่ยวกับการงาน และวิธีการของซัยยิดกุฎบ์แล้ว จะเข้าใจนิกายของซัยยิดและจะได้รับรู้ว่า ซัยยิดได้กล่าวพาดพิงแม้แต่ท่าน อุมัร บิน ค็อฎฎ็อบ เนื่องจากท่าน อุมัร บิน ค็อฎฎ็อบ ตลอดอายุขัยของท่านที่ปกครองอยู่นั้น ท่านได้หยิบจ่ายใช้สอยเงินกองคลังอิสลามอย่างสุรุ่ยสุหร่าย และแจกจ่ายให้วงศาคณาญาติอีกต่างหาก นอกจากนั้นท่านยังได้แบ่งชั้นวรรณะในประเทศ ซึ่งการแบ่งชั้นในการรับส่วนแบ่ง และรางวัล ในทัศนะของซัยยิดกุฎบ์ ท่านถือว่าสิ่งนี้เป็น ซุนนะฮฺ ของท่านอุมัร แต่ซัยยิดก็ไม่ ได้พลาดพิงถึงอุมัรอีก[4]

ในทัศนะของข้าพเจ้า การอธิบายทัศนะของซัยยิดกุฎบ์ที่พาดพิงถึงเซาะฮาบะฮฺบางท่านนั้น ท่านไม่ได้มีเจตนาทำลายล้าง ทว่าท่านต้องการแก้ไขความคิดของบางคนที่มีทัศนะเลยเถิดเกี่ยวกับเซาะฮาบะฮฺ และต้องการเยียวยาพวกเขาเท่านั้นเอง

 


 

 

 

 

[1] หนังสือ อัซซิลซาลอินติซอรุลฮัก ได้อธิบายประเด็นดังกล่าวไว้อย่างละเอียด หนังสือดังกล่าวเป็นการบันทึกข้อวิภาษระหว่างข้าพเจ้า กับเชคอุสมาน อัลเคาะมีส

[2] อัลอะดาละฮฺ อัลอิจญฺติมาอียะฮฺ ฟิลอิสลาม เขียนโดย ชะฮีด ซัยยิด กุฎบ์ หน้า 206 พิมพ์ครั้งที่ 6

[3] อัฎวาอฺ อัลอิสลามียะฮฺ เขียนโดย เชควะฮาบียฺ ปัจจุบัน เราะบีอุล มัดคัล หน้า 31 , ในหนังสือเล่มนี้ซัยยิดกุฏบ์ อธิบายสรุปถึงเซาะฮาบะฮฺบางคนที่ทำตนเป็นปรปักษ์กับท่านอิมามอะลี (.) และกล่าวประณามท่านไว้

[4] อัฎวาอฺ อัลอิสลามียะฮฺ หน้า 53

 

 

 

anti-salafi.com