lasted posts

Popular

hamka155

 

 

 

ความแตกต่างระหว่างแนวทางของอิบนุตัยมียะฮฺ เชคอับดุลวะฮาบ

ตอนที่๑

 

 

 

ความแตกต่างระหว่างแนวทางของอิบนุตัยมียะฮฺ เชคอับดุลวะฮาบ และซัยยิดกุฏบ์ ในการตีความบนีอุมัยยะฮฺ

 

เมื่อข้าพเจ้าเดินทางไปถึงประเทศซาอุดีอาระเบีย สิ่งแรกที่ได้พบเจอคือการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงระหว่างผู้ปฏิบัติตามแนวคิดของซัยยิดกุฏบ์ อิบนุตัยมียะฮฺ และอิบนุอาเราะบียฺ มาลีกียฺ ในเรื่องราวเกี่ยวกับท่านอิมามอะลี (.) และบนีอุมัยยะฮฺ ข้าพเจ้าไม่เคยล่วงรู้มาก่อนในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกัน แต่สิ่งที่สร้างความสนใจแก่ข้าพเจ้าคือ การโจมตีทางความคิดอย่างรุนแรงที่พวกเขามีต่อซัยยิดกุฎบ์ ขณะเดียวกันหนังสือและบทความต่างๆ ที่เขียนขึ้นมาเพื่อปกป้องเกียรติยศของอุสลมาน บิน อัฟฟาน อบูซุฟยาน มุอาวิยะฮฺ อัมมะริบนิอาซ และบุคคลต่างๆ มากมายจากวงศ์วาน บนีอุมัยยะฮฺ และแจกฟรีแก่ผู้อ่าน ซึ่งหนังสือและบทความเหล่านั้นเขียนขึ้นเพื่อต่อต้านแนวคิดของซัยยิดกุฎบ์ ซึ่งท่านได้เขียนหนังสือวิจารณ์พฤติกรรมของบนีอุมัยยะฮฺทั้งหมด นับตั้งแต่อุสมาน บิน อัฟฟานจนถึงผู้ปกครองคนสุดท้ายแห่งวงศ์วานบนีอุมัยยะฮฺ คำฟัตวาทั้งเชคและบรรดาคณาจารย์ของวะฮาบียฺ เช่น บินบาซ ซึ่งเป็นผู้ออกฟัตวาของซาอุดิอาระเบียในตอนนั้น ได้ออกฟัตวาเกี่ยวกับซัยยิดกุฎบ์ ไปทั่วประเทศ พวกเขาถือว่าซัยยิด กุฎบ์คือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนประณามอุสมาน บิน อัฟฟาน และผู้ปกครองคนอื่นของบนีอุมัยยะฮฺทั้งหมด

 

ความขัดแย้งระหว่างพวกเขาได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ และลามเข้ามาในมหาวิทยาลัยมุฮัมมัด บิน ซะอูดที่พวกเรากำลังศึกษาอยู่ในขณะนั้น ในเวลานั้นเองข้าพเจ้าได้หนังสือ อัลอุตบุ อัลญะมีล อะลา อะฮฺลิ อัลญะเราะฮฺ วัตตะอฺดีล มาศึกษาเล่มหนึ่ง ข้าพเจ้าพยามอ่านหนังสือจนจบ เมื่ออ่านจบแล้วจึงเริ่มเข้าใจถึงข้อผิดพลาดของอิบนุตัยมียะฮฺ และอิบนุอาเราะบียฺ มาลิกียฺ ทีตั้งตนเป็นปรปักษ์กับอะฮฺลิกีซา (อะฮฺลุลบัยตฺ) และเป็นมิตรที่ดีกับบนีอุมัยยะฮฺ บนพื้นฐานดังกล่าวนี้ทำให้ข้าพเจ้าตัดสินใจเปรียบเทียบ ระหว่างแนวทางทั้งสองที่ขัดแย้งกันในซาอุดิอาระเบีย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแนวทางของซัยยิดกุฎบ์ และอีกแนวทางหนึ่งเป็นของอิบนุตัยมียะฮฺ ประเด็นที่พวกเขาขัดแย้งกันคือ อิมามอะลี (.) และทัศนะ%

دیدگاه ها بسته شده است